Nyhed

Eux kæmper med fagligheden

Eux skulle sikre eleverne en erhvervsuddannelse kombineret med en studentereksamen. Men nu viser ny evaluering, at lærerne synes, at det er svært at nå de faglige mål på gymnasiedelen af uddannelsen.

16. marts 2017 af Malene Romme-Mølby

Det er svært at nå de faglige mål for de gymnasiale fag på eux.

Det vurderer en tredjedel af lærerne i en ny evaluering af eux, som Rambøll og Professionshøjskolen Metropol har lavet for Undervisningsministeriet.

I evalueringen er eux-lærerne delt op i uddannelsesområderne handelsskole, teknisk skole og landbrugskole.

Der er flest eux-lærere på landbrugsskolerne - 38 procent - der ser kritisk på, om det er muligt at nå de faglige mål for de gymnasiale fag.
Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da kun 16 gymnasielærere fra landbrugsskoler har besvaret spørgeskemaerne.

En tredjedel af eux-lærerne på handelsskolerne er også uenig i, at det er muligt at nå de faglige mål i de gymnasiale fag.

Elever mangler kompetencer
Manglende tid og afkortningen af de gymnasiale fag nævnes som udfordringer for at nå de faglige mål.

En af grundene til, at man i eux-uddannelsen afkorter timer til de gymnasiale fag, er, at man formoder, at eleverne har de nødvendige kompetencer med sig fra grundfagene på C-niveau, samt at fagene spiller sammen.
Men så ideel ser verden ikke helt ud, hvis man spørger lærere i de gymnasiale fag.
41 procent oplever, at eleverne kun i lav grad eller i meget lav grad har de nødvendige kompetencer med sig fra undervisningen fra grundfagene på C-niveau.

Lavere karakterer
Ifølge lærerne er det især elever på tekniske skoler og handelsskoler, der i lav grad har opnået de nødvendige kompetencer i grundfag på C-niveau, når de begynder på de gymnasiale fag på hovedforløbet eller det studiekompetencegivende år.

På grund af manglende karakterdata for grundfagene kan evalueringen ikke påvise, om eux-eleverne har dårligere forudsætninger med sig fra grundfagene end htx- og hhx- elever.

Men datamaterialet i evalueringen viser, at elever på tekniske eux-forløb får signifikant lavere karakterer end htx-elever, når der ses på gennemsnit af alle fag såvel som karakterer i dansk og matematik B specifikt.
Eux-eleverne på de tekniske eux-forløb fik også signifikant lavere karakterer i dansk og matematik i folkeskolen end htx-elever.

Eksamensstyret undervisning
En række lærere og ledere peger i evalueringen også på, at afkortningen af de gymnasiale fag medfører, at lærerne i højere grad tilrettelægger undervisningen efter, at eleverne skal til eksamen i de pågældende fag.
Den eksamensstyrede undervisning fjerner fokus fra tilrettelæggelsen af helhedsorienterede undervisningsforløb med de samlede kompetencemål som pejlemærke, påpeger lærere i evalueringen.

Konsekvensen kan ifølge lærere være, at det kan være svært at åbne fagene tilstrækkeligt op mod hinanden.

GL: Tættere samspil
Udfordringerne kommer ikke bag på formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen.
Hun understreger, at det er de samme pointer, GL og IDA nåede frem til i den fælles eux-undersøgelse fra 2015.

”Vi lagde også dengang vægt på, at det er nødvendigt at sikre et langt tættere samspil mellem gymnasiefag og erhvervsuddannelsesfag, hvis eux-uddannelsen skal fungere optimalt," siger Annette Nordstrøm-Hansen.

Den omtalte eux-undersøgelse fra 2015 afslørede, at sammenhængen mellem det, eleverne lærer i erhvervsuddannelserne, og det, de skal arbejde videre med på gymnasialt niveau i eux, ikke er god nok.
Dengang afviste den daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), at der var problemer med fagligheden på eux.

Læs: Minister afviser kvalitetsproblemer på eux

GL-formanden holder fast i, at eux er en god idé, men at der er behov for at justere uddannelsen. Det gælder i forhold til timeafkortninger og de organisatoriske rammer for bedre at kunne sammentænke undervisningen fra eud til gymnasialt niveau.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil drøfte de udfordringer, som evalueringen viser med partierne i aftalekredsen bag erhvervsuddannelsreformen, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

 

Evaluering af eux

Rambøll og Professionshøjskolen Metropol har evalueret eux for Undervisningsministeriet.

Se rapporten her.

Evaluering af eux - baggrund

Evalueringen af eux bygger på tre datakilder:

  • Spørgeskemaundersøgelser blandt eux-ledere, -koordinatorer, -lærere, -elever og praktikvirksomheder.
  • Casebesøg på 12 erhvervsskoler, der udbyder eux inden for en eller flere uddannelser.
  • Registerdata for eux-elever sammenlignet med eud-elever samt htx- og hhxelever.

"Er det muligt at nå de faglige mål for de gymnasiale fag?

Helt enig:
Alle 11 %
Handelsskole 13 %
Teknisk skole 10 %

Overvejende enig:
Alle 39 %
Handelsskole 38 %
Teknisk skole 36 %
Landbrugsskole 50 %

Hverken enig eller uenig:
Alle 16 %
Handelsskole 13 %
Teknisk skole 24 %
Landbrugsskole 13 %

Overvejende uenig:
Alle 25 %
Handelsskole 24 %
Teknisk skole 24 %
Landbrugsskole 38 %

Helt uenig:
Alle 8 %
Handelsskole 9 %
Teknisk skole 7 %

Det kan jeg ikke vurdere:
Alle 2 % 

Svar angivet først med alle eux-lærere, derefter opdelt efter uddannelsessted.

Kilde: Evaluering af eux.

"I hvilken grad vurderer du, at eux-eleverne har de nødvendige kompetencer med sig fra grundfagene på C-niveau?"

I meget høj grad:
Alle 3 %
Handelsskole 3 %
Teknisk skole 5 %
Landbrugsskole 0 

I høj grad:
Alle 19 %
Handelsskole 18 %
Teknisk skole 19 %
Landbrugsskole 31 %

Hverken i høj eller lav grad
Alle 32 %
Handelsskole 36 %
Teknisk skole 21 %
Landbrugsskole 38 %

I lav grad
Alle 26 %
Handelsskole 25 %
Teknisk skole 31 %
Landbrugsskole 19 %

I meget lav grad
Alle 15 %
Handelsskole 16 %
Teknisk skole 17 %
Landbrugsskole 6 %

Det kan jeg ikke vurdere
Alle 4 %
Handelsskole 2 %
Teknisk skole 7 %
Landbrugsskole 6 %

Svar angivet først med alle eux-lærere, derefter opdelt efter uddannelsessted.

Kilde: Evaluering af eux

Kommentarer

tor, 16/03/2017 - 17:58
Ken Mathiasen
Lektor
Søndeborg Statsskole

Jeg har EUX matematik på Gråsten Landbrugsskole (i gang med andet hold nu). Jeg oplever at eleverne fagligt dygtigere og mere motiveret end STX (og HF) elever. Afleveringsprocenterne er i top. Jeg kan ikke genkende den verden der beskrives i artiklen.

tor, 16/03/2017 - 20:45
fgbf@frsgym.dk
Lektor
Frederikssund Gymnasiume

En stille undren.

Der er 16 lærere på eux-landbrug, der har svaret. Jeg underviser i historie og dansk, så statistik er ikke min spidskompetence. Men jeg kunne godt lide at vide, hvilke fag de 6 - sådan som jeg forstår det (38% af 16) underviser i? Jeg spørger også som mor til en landbrugs-eux'er. Jeg har nemlig indtryk af, at min søns klasse er ret godt med i de naturfaglige fag, mens det kniber mere med de humanistiske (no wonder). Hans klasse havde en afleveringsprocent på 100 i kemi B og ganske glimrende eksamensresultater.. Det får de sikkert ikke i fagene dansk og engelsk. Så jeg mener, det er ret afgørende, hvilke fag de seks adspurgte underviser i, før man drage konklusioner. De kan vise sig skæbnesvangre.

Bodil Fogh, lektor, Frederikssund Gymnasium.

 

 

tor, 16/03/2017 - 22:16
Malene Romme-Mølby
Webredaktør
Gymnasieskolen

Hej Bodil.
Tak for din kommentar. 561 lærere, 77 ledere og 1035 elever har besvaret evalueringens spørgeskema. Men der er ikke oplyst, hvilke fag lærerne underviser i.
Jeg prøver at undersøge, om oplysningerne er tilgængelige.

Bedste hilsner

Malene Romme-Mølby, webredaktør, Gymnasieskolen.

fre, 17/03/2017 - 11:46
Ulla Lundgaard
Uddannelsesleder
Viborg Gymnasium og HF

Svært at genkende billedet i form at dårligere resultater. 7,1 var snittet for vores EUX-landbrugsklasse i sommer - med flotte resultater i både mat B/A og dansk. Snittet er vist ok i forhold til landsgennemsnittet på alle gymnasiale uddannelser!! Var det en ide for Gymnasieskolen at komme på besøg og opleve hverdagen?

ons, 22/03/2017 - 12:16
Morten Grove
Lektor
Odense Tekniske Gymnasium

Jeg har EUX fysik, og jeg kan kun alt for godt genkende billedet.
Mit første hold var på 4 personer, som var meget motiveret. Det gik fint.
Senere hold har ikke kunnet levere på samme niveau.
Det er et meget skrabet tidsforløb med alt for få timer. Mit seneste hold (EUX auto) har fået delt deres fysik undervisning i 2 dele med et halvt års pause imellem. Det er virkeligt hårde odds de er oppe imod.
Jeg beklager at ministeren blankt afviser virkeligheden, som den opleves på skolerne.
 

ons, 22/03/2017 - 13:24
Malene Romme-Mølby
Webredaktør
Gymnasieskolen

Hej Morten og Ulla.
Mange tak for jeres kommentarer. Vi er netop i gang med at planlægge et tema om eux, så jeres input er værdifuldt.
Vh
Malene Romme-Mølby, webredaktør, Gymnasieskolen. 

fre, 31/03/2017 - 10:16
Lisbeth Johnsen
Uddannelsesleder, EUX
Tradium, Randers

Hej Malene.

I er velkomne til at kikke forbi, hvis I have input til jeres tema. 

fre, 31/03/2017 - 10:34
Malene Romme-Mølby
Webredaktør
Gymnasieskolen

Tak, Lisbeth. Godt at vide.
Vh
Malene Romme-Mølby, webredaktør, Gymnasieskolen.

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.