Nyhed

"Er det muligt at nå de faglige mål for de gymnasiale fag?

tor, 16/03/2017 - 15:48

Helt enig:
Alle 11 %
Handelsskole 13 %
Teknisk skole 10 %

Overvejende enig:
Alle 39 %
Handelsskole 38 %
Teknisk skole 36 %
Landbrugsskole 50 %

Hverken enig eller uenig:
Alle 16 %
Handelsskole 13 %
Teknisk skole 24 %
Landbrugsskole 13 %

Overvejende uenig:
Alle 25 %
Handelsskole 24 %
Teknisk skole 24 %
Landbrugsskole 38 %

Helt uenig:
Alle 8 %
Handelsskole 9 %
Teknisk skole 7 %

Det kan jeg ikke vurdere:
Alle 2 % 

Svar angivet først med alle eux-lærere, derefter opdelt efter uddannelsessted.

Kilde: Evaluering af eux.

tor, 16/03/2017 - 15:48Nyhed