Undervisning

I de nye klasser for autister skal lærerne undervise på andre måder, end de er vant til. Autister har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til, siger rektorer.

Læs mere

Søren Vrist Christensen bruger blended learning i sin undervisning for at gøre den bedre. En stor del af den undervisning, der praktiseres i dag, kan ændres, så den passer til vores videnssamfund, mener han.

Læs mere

Yderligere tre skoler opretter en klasse for autister i det nye skoleår. Og som noget nyt bliver det muligt at vælge en klasse på en erhvervsgymnasial uddannelse.

Læs mere

På VUC Roskilde bruger eleverne på Ulla Vexøes danskhold logbogsskrivning til at reflektere over deres læring og indsats. Det skaber kvalitet i undervisningen, mener hun.

Læs mere
20. marts 2017 af Johan Rasmussen

Anne Yde Vestergaard skal både rumme 12-tals elever og elever med rygsækken fuld af faglige nederlag. Skal hun fange alle, skal de kunne se sig selv og den verden, de lever i, siger hun.

Læs mere

Et trygt miljø i klassen er afgørende for, at eleverne vil sige noget i timerne, siger Sara Krogh. Det forsøger hun at vænne sine elever til lige fra første dag.

Læs mere
20. marts 2017 af Johan Rasmussen

Uden variation bliver undervisningen kedelig. Og uden gode, tillidsfulde relationer til eleverne kan man ikke skabe den gode undervisning, siger lærer Thomas Bundgaard Rasmussen.

Læs mere
18. januar 2013 af Johan Rasmussen

846 elever er blevet bedt om at beskrive den perfekte undervisning. Svarene viser, at det er tæt på umuligt som underviser at gøre alle elever tilfredse.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Historie- og tysklærer Lone Jeppesen har i år oplevet, hvordan det er at have svært ved at følge med i undervisningen. Hun er begyndt at læse samfundsfag på univer­sitetet og tog derfor et supplerings­kursus i matematik og gik til eksamen i foråret.

Læs mere
3. april 2012 af

LEDER

Læs mere
19. marts 2012 af

Spansklærer - det bliver man i Spanien!

Læs mere
1. februar 2011 af Peter Keiding

Gymnasiet er blevet en masseuddannelse. Tidligere tiders udenadslære er afløst af elevernes egne problemformuleringer. Det har haft afgørende indflydelse på, at meget undervisning er flyttet ud af klasselokalet.

Læs mere
1. februar 2011 af Peter Keiding

Dorte Heister Jønsson har et travlt, men sjovt arbejdsliv. Lørdagen tages i brug, så dramaholdet kan nå at blive klar til premiere. Og spanskeleverne lærer sproget gennem studieretningsprojekter, lektiecafeer og ekskursioner.

Læs mere
1. februar 2011 af Peter Keiding

Danske gymnasielærere bruger meget tid på lektiecafeer, studieretningsprojekter, idrætsdage og andre former for alternativ undervisning. Det viser ny undersøgelse, som Gymnasieskolen har lavet.

Læs mere