Uddannelsespolitik

6. februar 2017 af René Vester Kjær

”Synlig læring” er det buzzword, man skal føre sig frem på i dag, hvis man ønsker at blive taget alvorligt i undervisningsverdenen.
De to store læringsguruer Kagan og Hattie gør begge et stort nummer ud af, at de arbejder med ”Synlig læring”.

Læs mere
7. december 2016 af René Vester Kjær

For nylig var forhenværende undervisningsminister Christina Antorini (S) ude at klage over den borgerlige regerings besparelser på uddannelsesområdet.

Læs mere
6. december 2016 af Asger Wille

Når jeg taler med kolleger rundt om i landet, kommer jeg ofte til at tænke på begrebet "den perfekte storm" - idéen om, at bestemte vejrmæssige faktorer i kombination skaber en drastisk forværring af en given situation. Der er nemlig nogle indtryk, der går igen, og som peger i en bestemt retning.

Læs mere
29. november 2016 af Carl Juul Nielsen

Liberal Alliances Merete Riisager er Danmarks nye undervisningsminister. Hun havde gerne set et højere adgangskrav til gymnasiet og mener ikke, at der er noget karakterpres i Danmark.

Læs mere
28. november 2016 af Morten Jest

Hvis reformer skal lykkes, kræver det først og fremmest, at lærerne er med hele vejen fra design til implementering, siger fremtrædende OECD-aktør.

Læs mere
21. november 2016 af Morten Jest

Blå blok indgik fredag aftale om finansloven for 2017. Der var - desværre for gymnasierne - ingen overraskelser. Således er fortsatte nedskæringer i sektoren en realitet.

Læs mere
18. oktober 2016 af Carl Juul Nielsen

Fleksibilitet i ungdomsuddannelserne er blandt nogle af de ting, Danmark kan lære af udlandet, mener formand for Rådet for Ungdomsuddannelser.

Læs mere
6. oktober 2016 af

Nina Groes fik at vide, at hun var for dum til gymnasiet. I dag sidder hun i en direktørstilling for Kvinfo.

Læs mere
9. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Nedskæringerne og gymnasiereformen er de største udfordringer, vurderer DGS’ nye formand. Han vil gøre sit til, at beslutningstagere i højere grad vil tage elevernes vurderinger alvorligt.

Læs mere
28. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Gymnasieskolen.dk lukker ned for de daglige nyheder, men fortsætter jagten på de vigtige historier.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

Masser af muligheder for aktiviteter, især i naturen. Men ellers et liv, der ikke behøver at adskille sig synderligt fra livet som gymnasielærer i Danmark. Bare med mindre stress og andre typer elever, fortæller nogle af gymnasielærerne i Grønland.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

Gymnasielærerne i Grønland er til tider frustrerede over elevernes fravær og manglende færdigheder. Men hvem er de der egentlig for?

Læs mere
9. maj 2016 af Jakob Sølvhøj

Et langt forhandlingsforløb om regeringens udspil til en gymnasiereform nærmer sig sin afslutning, men der tegner sig stadig ikke klare konturer af en aftale.

Læs mere
28. april 2016 af Carolina Magdalene Maier

Alternativet har som det første parti forladt forhandlingerne om en ny gymnasiereform. Hvorfor? Det er der tre primære årsager til.

Helt overordnet er det – først med regeringens udspil og så løbende igennem forhandlingerne – blevet mere og mere tydeligt, at det, der lægges op til er, at gymnasiet skal uddanne fodsoldater til konkurrencestaten.

Læs mere
25. april 2016 af Niels Arbøl

Vi er allerede begyndt at se skoler og daginstitutioner lukke ned af mangel på små medborgere, særligt i landdistrikter. Hvornår kommer turen til gymnasierne og de andre ungdomsuddannelser, spørger kronikøren, som sammen med en kampagne opfordrer studenterne til at gøre det, studenter ofte synes er sjovest... Der ligger dog bekymringer for velfærdsstaten bag.

Læs mere
25. april 2016 af Morten Jest

Almendannelsen er truet. Nytteværdi og medborgerskab. Det er de to primære dagsordener, man skal tage hensyn til, hvis man vil påvirke uddannelsesdiskursen blandt store aktører som EU og OECD, hvor der også kan trækkes tydelige tråde til den øjeblikkelige reformdebat i Danmark. Det var nogle af de erfaringer, GL’s hovedbestyrelse fik på en studietur til Bruxelles og Paris.

Læs mere
13. april 2016 af Johan Rasmussen

En tredjedel af de elever, som vil blive udelukket fra gymnasiet med regeringens karakterkrav, har karakteren 7 eller derover i matematik eller dansk. Vi kan godt løfte eleverne, mener skolerne.

Læs mere
7. april 2016 af Carl Juul Nielsen

Hf, AT og almen dannelse er blandt de ting, der bliver diskuteret på de sociale medier blandt uddannelsesordførerne, efter regeringen har præsenteret sit udspil til en ny gymnasiereform.

Læs mere
6. april 2016 af Johan Rasmussen

GL er især bekymret over regeringens planer for hf. Der er dog også enkelte punkter i udspillet til en gymnasiereform, som GL’s formand er positiv over for.

Læs mere
21. marts 2016 af Malene Romme-Mølby

Man skyder over målet med at kræve, at alle gymnasieelever mindst har matematik på B-niveau, siger professor og matematiklærer. De mener, at politikerne har andre bagtanker med forslaget.

Læs mere
18. marts 2016 af Carl Juul Nielsen

Blandt de ufaglærte studenter fra 2009 er hovedparten i beskæftigelse. Det viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Læs mere
10. marts 2016 af Morten Jest

GL's repræsentantskab stemte på et ekstraordinært møde ja til at åbne foreningens reservefond til særlige hjælpeinitiativer i forbindelse med afskedigelser i kølvandet på nedskæringerne.

Læs mere
8. marts 2016 af Mathias Irminger Sonne

Det sjette internationale undervisningstopmøde er netop løbet af stablen i Berlin. En glimrende anledning til udblik, mener både GL-formand Annette Nordstrøm Hansen og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), som Gymnasieskolen tog en snak med om den samarbejdende lærer, reformer i sparetider og fagets image.

Læs mere
29. februar 2016 af Morten Jest

Ørestad-rektor Allan Kjær Andersen efterlyser en mere grundig diskussion af, hvad vi uddanner gymnasieelever til. Verden er omskiftelig, men politikerne er blevet tilbageskuende, mener han.

Læs mere
5. februar 2016 af Anne Boie Johannesson

Det var med en vis tøven, jeg sendte mine ti linjer til Ellen Trane Nørby. Linjerne var svar på fem udfordringer, som var opstillet som fokus for debatten i det praktikerpanel, som skulle give input til Ellen Trane Nørby om ønsker til ny gymnasiereform/justering af nuværende reform.

Læs mere

Hf har brug for øget faglighed og en tydeligere profil, mener de uddannelsespolitiske ordførere. Men de er uenige om, hvordan det skal ske. Også adgangskravet til hf bliver en knast i forhandlingerne om en ny gymnasiereform.

Læs mere
11. januar 2016 af Tina Rasmussen

Formanden for Spansklærerforeningen, Irma Kobæk, frygter reform-stramninger på studieretningerne, der vil ramme spansk og de andre begyndersprog.

Læs mere
22. december 2015 af Malene Romme-Mølby

Snyd, nedskæringer og gymnasiereformen blev de mest læste emner på gymnasieskolen.dk i 2015. Se hvilke historier som flest ville læse.

Læs mere
1. december 2015 af Malene Romme-Mølby

De små franskhold kan meget vel stå for skud, når skolerne tvinges til at spare. Det frygter Fransklærerforeningen, der har sendt et nødråb til Folketingets politikere.

Læs mere
20. november 2015 af Malene Romme-Mølby

Undervisningministeren mener sagtens, at skolerne kan finde steder at spare. Men lige nu kæmper mange skoler for at få næste års budget til at hænge sammen. På Næstved Gymnasium og HF kæmper lærerne med at finder områder, hvor det gør mindst ondt at spare.

Læs mere

Øget faglighed og færre studieretninger. Det står højt på de fleste partiers ønskeseddel til en ny gymnasiereform. Den største knast er stadig adgangskravet.

Læs mere
14. oktober 2015 af Lone Nørgaard

Overskriften på denne kronik er inspireret af titlen på uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsangs bog Den store løgn om uddannelse (jævnfør næste afsnit). Også jeg er nemlig på jagt efter sandheder og ikke mindst løgne på uddannelsesområdet i form af skønsang og newspeak leveret af eksundervisningsminister Christine Antorini og co.

Læs mere
14. oktober 2015 af Morten Jest

GL-formanden ønsker at sætte skub i samarbejdet med de andre lærerorganisationer. Det handler ikke om at skabe en ny hovedorganisation, men om mere deling af viden og erfaringer, lyder argumentet. Andre af DUS-medlemmerne er begejstrede.

Læs mere
19. august 2015 af Malene Romme-Mølby

Færre stx-elever og bløde studieretninger er blandt de mest konkrete tiltag, som den nye minister for børn, undervisning og ligestilling har i tankerne lige nu.

Læs mere
18. august 2015 af Malene Romme-Mølby

Tiden som ny lærer, den ny ministers perspektiver for gymnasiet og hhx-elever, der lærer om renter og lån ved hjælp af Shakespeares gamle skuespil. Det er nogle af emnerne, som du kan glæde dig til at læse om i august-nummeret af Gymnasieskolen.

Læs mere
17. august 2015 af Johan Rasmussen

Matematiklærerne venter spændt på initiativer fra den nye regering. Der er fare for, at faget udvandes advarer matematiklærernes formand.

Læs mere
11. august 2015 af Malene Romme-Mølby

Pressede lærere med for lidt tid til forberedelse og store valghold. Det er nogle af tegnene på, at gymnasierne mangler ressourcer, siger DGS’s nye formand.

Læs mere
29. juni 2015 af Malene Romme-Mølby

En minister, der blev beskrevet som én, der har gjort en forskel, bød i dag den nye minister for børn, undervisning og ligestilling velkommen.

Læs mere
9. juni 2015 af Lasse Lundberg Andreasen

Absurde krav om høje karaktergennemsnit, stort frafald og dårlige match mellem elevers kompetencer og uddannelsens faglige krav. Der er kritik til de videregående uddannelser i en rapport, der opfordrer politikere og uddannelsesledere til at tage kritikken meget alvorligt.

Læs mere
8. juni 2015 af Andreas Rasmussen

Liberal Alliance vil sætte et højt karakterkrav på gymnasiet og i stedet give de unge andre ungdomsuddannelser.

Læs mere
4. juni 2015 af Louise Wethke Buch

Mere frihed til at dyrke sin fascination og færre rigide regler. Alternativets undervisningsordfører, Sascha Qvortrup, mener, at gymnasiet skal være en dannelsesinstitution - ikke bare en vej til universitetet.

Læs mere
3. juni 2015 af Johan Rasmussen

Langt færre studieretninger og mere undervisning i de enkelte fag. Gymnasiet skal indskrænkes til at forberede eleverne til universitetet, mener Dansk Folkeparti.

Læs mere
1. juni 2015 af Tina Rasmussen

Det er kun en god idé med flere timer og omlagt skriftlighed i gymnasiet, hvis der følger ekstra penge med, siger Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund.

Læs mere
28. maj 2015 af Malene Romme-Mølby

Radikale Venstre mener, at fagligheden skal højnes i gymnasiet ved at indføre nye eksamensformer og mere innovation. Lotte Rod er ikke afvisende for, at gymnasieudspillet måske skal justeres.

Læs mere
27. maj 2015 af Johan Rasmussen

Venstre efterlyser også, at forældre tager større ansvar i forhold til, at unge vælger den rigtige uddannelse, siger forsknings- og uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen.

Læs mere
22. april 2015 af Louise Wethke Buch

Undervisningsministeren mindede lærerne om gymnasiets udvikling, da hun talte til GL’s 125 års jubilæum. Reformer har været nødvendige, og vi skal ikke være bange for at forny os, mener hun.

Læs mere
9. april 2015 af Johan Rasmussen

Forhandlingssammenbruddet om gymnasierne kan betyde, at det brede forlig om gymnasierne bliver opsagt. Dermed kan en ny regering bestemme, hvad karakterkravet skal være.

Læs mere
18. marts 2015 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil om gymnasierne vil ikke få flere unge til at søge ind på naturvidenskabelige uddannelser, mener ingeniørerne og Dansk Industri.

Læs mere
12. marts 2015 af Johan Rasmussen

Naturvidenskabslærere forsøger forgæves at forklare undervisningsminister Christine Antorini, at regeringens udspil er en svækkelse af naturvidenskab – ikke en styrkelse.

Læs mere
29. januar 2015 af Johan Rasmusen

Tysk kan blive styrket med regeringens udspil. Tysklærerne mener dog, det er bekymrende, at andre sprog bliver pressede.

Læs mere
28. januar 2015 af Johan Rasmussen

Begyndersprogene får det svært i regeringens udspil om gymnasier, mener Spansklærerforeningen. Foreningen har nu fået Christiansborg-politikere i tale.

Læs mere
22. januar 2015 af Johan Rasmussen

Samtidig med at naturvidenskabeligt grundforløb (NV) bliver beskåret i timer, skal elevernes karakter i faget tælle på eksamensbeviset. Dumt på flere måder, mener lærerne.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

For første gang i syv år viser prognoserne, at færre unge uddanner sig. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener derfor, det er dumt at indføre karakterkrav til gymnasiet.

Læs mere
17. december 2014 af Johan Rasmussen

Danmark skal til valg i det nye år, og det vil påvirke de politiske forhandlinger om gymnasierne.

Læs mere
16. december 2014 af Johan Rasmussen

En beregning viser, at 41 procent af stx-studenterne fra sidste år havde en studieretning, som regeringen vil sløjfe.

Læs mere
11. december 2014 af Tina Rasmussen

Ja tak til færre studieretninger og krav om to A-niveau fag. Nej tak til mere matematik B og flere undervisningstimer. Fire lærere på Nørre Gymnasium vender både tommelfingrene opad og nedad til regeringens forslag.

Læs mere
11. december 2014 af Johan Rasmussen

Naturvidenskabslærere er stærkt kritiske over regeringens forslag om at reducere timetallet for naturvidenskabeligt grundforløb og de naturvidenskabelige fag på C-niveau.

Læs mere
8. december 2014 af Katrine Pinborg

Regeringen lægger op til nye prøveformer i sit udspil til gymnasier. Det er et skridt i den rigtige retning, mener ekspert, da eksamenerne i dag er for fjerne fra virkeligheden uden for skolen.

Læs mere
5. december 2014 af Johan Rasmussen

Regeringen foreslår, at kemi C bliver et obligatorisk fag, og det kan presse naturgeografi og biologi som fag.

Læs mere
4. december 2014 af Johan Rasmussen

Grundforløbet er vigtigt, for at eleverne kan prøve sig frem og vælge rigtigt. Forløbet skal dog bruges ordentligt, understreger undervisningsministeren.

Læs mere
3. december 2014 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil om gymnasierne er forholdsvis omfattende. Gymnasieskolen.dk giver her et overblik over de mange forslag.

Læs mere

Flere elever skal have matematik på B-niveau og ABC-studieretninger afskaffes, foreslår regeringen. Udspillet vil formentlig få nogle elever til at vælge stx fra, mener formand for matematiklærerne.

Læs mere
2. december 2014 af Malene Romme-Mølby

Der er gode takter i regeringens gymnasieudspil, siger GL-formand Annette Nordstrøm Hansen. Men udspillet er så detaljeret, at det ikke overlader nogen valg til lærerne og skolerne, lyder kritikken.

Læs mere
1. december 2014 af Johan Rasmussen

Mere end 100 nuværende studieretninger forsvinder, og så skal eleverne have mere undervisning, mener regeringen. Der følger dog ikke penge med deres nye gymnasieudspil.

Læs mere
25. november 2014 af Mathilde Lynggaard Vinther

Et af årets største politiske begivenheder for den danske uddannelsessektor står for døren. Inden længe afsluttes de nuværende forhandlinger om udspillet til en ny gymnasiereform.
Inden handlen forsegles på Christiansborg, er det vigtigt, at vi alle giver vores besyv med.

Læs mere
20. november 2014 af Johan Rasmussen

Langt flere unge vælger matematik, fysik og kemi, og flere unge tager en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Eleverne undrer sig derfor over den politiske debat.

Læs mere
18. november 2014 af Johan Rasmussen

Skoler glæder sig over ekstra millioner fra det sociale taxameter. Pengene skal blandt andet bruges til flere lærere.

Læs mere
12. november 2014 af Tina Rasmussen

Fremover skal alle skoler screene eleverne i udvalgte fag og følge op med systematisk hjælp, hvor der er behov, anbefaler GL. Det kan for eksempel være læsevejledning eller turbokurser i grammatik.

Læs mere
11. november 2014 af Johan Rasmussen

Flere unge skal lære, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse, inden de er parate til at gå på hf. GL ønsker paratpakker til hf udbredt endnu mere.

Læs mere
31. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Et nyt debatoplæg fra GL er tænkt som et konstruktivt og nuanceret indspark i de kommende politiske forhandlinger om fremtidens gymnasier.

Læs mere
22. oktober 2014 af Katrine Pinborg

Hvis Venstre sad i regeringen, ville partiet udligne taxameterforskellen mellem stx og hhx. Undervisningsministeren vil først se på det efter en ny takstanalyse, der kommer til august næste år.

Læs mere
21. oktober 2014 af Tina Rasmussen

Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, vender tommelfingeren nedad til regeringens ønsker om mere undervisning og flere elever med matematik B. Hun vil ikke svare på, om hun er enig med regeringen i, at der skal være færre studieretninger.

Læs mere
21. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne skal have 7 i karakter for at komme i gymnasiet, mener rektor for Birkerød Gymnasium. 39 procent af eleverne på hans skole lever ikke op til det.

Læs mere
17. oktober 2014 af Katrine Pinborg

Karaktererne skal væk, og alle gymnasieelever skal i praktik. Gymnasieeleverne er kommet med deres udspil til en ny gymnasiereform.

Læs mere
7. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Mindre læseferie, færre studieretninger og mere obligatorisk matematik. Gymnasiet fyldte meget i statsminister Helle Thorning Schmidts åbningstale i Folketinget i dag.

Læs mere
1. oktober 2014 af Johan Rasmussen

”Fin idé – vi er allerede godt i gang” - sådan siger flere lærere til undervisningsministerens ønske om mere anvendelsesorienteret undervisning.

Læs mere
30. september 2014 af Johan Rasmussen

Regeringen vil have mere anvendelsesorienteret undervisning i gymnasiet. Undervisningsministeren forklarer her hvorfor, hvordan og hvor meget.

Læs mere
17. september 2014 af Tina Rasmussen

Færre og skarpere studieretninger. Det er et af målene med det gymnasieudspil, som regeringen arbejder på lige nu. GL vil gerne være med til at se på, om der skal ryddes op i fagpakkerne.

Læs mere
21. maj 2014 af Johan Rasmussen

Sparekrav i staten betyder, at der igen skal skæres ned på ressourcerne til fagkonsulenter. Det sker med jævne mellemrum, viser historisk gennemgang.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Det danske uddannelsessystem er ligesom en hånd med fem fingre, siger professor Katherine Richardson, der også var formand for følgegruppen for gymnasiereformen. Hvis man bliver ved med at specialisere sig, bliver der for langt mellem fingrene til at bygge bro mellem fagene. Hun mener, at mere bredde og større tværfaglighed i gymnasiet er vejen frem.

Læs mere
7. maj 2014 af Andreas Rasmussen

Vi har rigtig stærke gymnasieuddannelser, men det halter med at sikre, at alle får den rette ungdomsuddannelse, mener GL's formand. Hun siger, at gymnasiet både skal give studieforberedende og almentdannende kompetencer.

Læs mere
19. marts 2014 af Søren Ravnsborg

Mange unge kunne blive glimrende faglærte håndværkere. Men de vælger gymnasiet, fordi det forventes af dem, og fordi håndværksfagene og erhvervsskolerne har et miserabelt ry. Det er til skade for både gymnasierne og erhvervsskolerne, mener murer, debattør og forfatter Mattias Tesfaye.

Læs mere
17. marts 2014 af Henrik Stanek

Mere uddannelse skal sikre Danmark et solidt fodfæste på verdensmarkedet. Men finansministeren og hans økonomer glemmer de mellemregninger, som fører til øget læring, siger professor Knud Illeris, der er redaktør af ny bog om læring i konkurrencestaten.

Læs mere
9. januar 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasielæreren Jan Maintz Hansen skriver i en ny debatbog, at det evindelige krav om, at politik skal være konkret, skader demokratiet.

Læs mere
12. december 2012 af Laura Engstrøm

Den nuværende præsident har gået her, det samme har Jacques Chirac, Molière og Victor Hugo. Gymnasiet Louis le Grand er et af Frankrigs mest prestigiøse gymnasier. Her underviser landets bedste lærere landets bedste elever ud fra et meritokratisk system, der stammer fra revolutionstiden. Men der er delte meninger om, hvordan det er at være lærer der.

Læs mere
15. oktober 2012 af

Kronikøren kan ikke helt forklare, hvorfor sidste års emne
i almen studieforberedelse ledte ham ind på denne kroniks spor, men det skyldes ifølge ham selv nok en retrospekt resignation over de sidste 25 års uddannelsespolitik.
Og ikke mindst gymnasiereformen fra 2005.

Læs mere