Søgetal

6. april 2017 af Johan Rasmussen

Gymnasielærere bliver afskediget på grund af færre elevansøgere i år. Generelle nedskæringer på skolerne gør situationen værre.

Læs mere
27. marts 2017 af Johan Rasmussen

I nogle kommuner går næsten alle unge i gymnasiet. Andre steder har UU-vejledere skubbet flere i retning af erhvervsuddannelserne.

Læs mere
23. marts 2017 af Johan Rasmussen

Lokalt er der store udsving på antallet af ansøgere til gymnasierne i år. Især små skoler er sårbare, når eleverne ikke søger ind.

Læs mere
20. marts 2017 af Johan Rasmussen

Selv om det stadig er populært at gå i gymnasiet, så får gymnasierne 2.000 færre ansøgere i år. Det skyldes dog også, at der bliver færre unge.

Læs mere
11. maj 2015 af Andreas Rasmussen

Selvom der på landsplan er sket en stigning i antallet af unge, der har søgt ind på gymnasiet, er der store forskelle fra kommune til kommune.

Læs mere
13. april 2015 af Johan Rasmussen

74 procent af de elever, som forlader grundskolen, har i år søgt ind på en gymnasial uddannelse. Erhvervsuddannelserne oplever et lille fald.

Læs mere