regeringens gymnasieudspil

26. januar 2016 af Johan Rasmussen

Sporene fra folkeskolereformen skræmmer, når gymnasiereformen skal gennemføres i nedskæringstider, mener SF og Enhedslisten. Dansk Folkeparti mener, at eventuelle ekstra udgifter for gymnasierne skal finansieres.

Læs mere
14. januar 2016 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby inviterer blandt andet lærere til at deltage i et praktikerpanel, som skal komme med input til fremtidens gymnasier.

Læs mere
4. juni 2015 af Louise Wethke Buch

Mere frihed til at dyrke sin fascination og færre rigide regler. Alternativets undervisningsordfører, Sascha Qvortrup, mener, at gymnasiet skal være en dannelsesinstitution - ikke bare en vej til universitetet.

Læs mere
1. juni 2015 af Tina Rasmussen

Det er kun en god idé med flere timer og omlagt skriftlighed i gymnasiet, hvis der følger ekstra penge med, siger Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund.

Læs mere
28. maj 2015 af Malene Romme-Mølby

Radikale Venstre mener, at fagligheden skal højnes i gymnasiet ved at indføre nye eksamensformer og mere innovation. Lotte Rod er ikke afvisende for, at gymnasieudspillet måske skal justeres.

Læs mere
18. marts 2015 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil om gymnasierne vil ikke få flere unge til at søge ind på naturvidenskabelige uddannelser, mener ingeniørerne og Dansk Industri.

Læs mere
13. marts 2015 af Louise Wethke Buch

Flere skoler forsøger med 10 procent omlagt skriftlighed. Skal det hæves til 50 procent, får de både skemamæssige og praktiske problemer, vurderer flere tillidsrepræsentanter.

Læs mere
12. marts 2015 af Johan Rasmussen

Naturvidenskabslærere forsøger forgæves at forklare undervisningsminister Christine Antorini, at regeringens udspil er en svækkelse af naturvidenskab – ikke en styrkelse.

Læs mere
9. marts 2015 af Louise Wethke Buch

Socialdemokratiets ungdomsuddannelsesordfører, Ane Halsboe-Jørgensen, mener, at omlagt skriftlighed vil gavne alle elever. Men om det præcis skal være 50 procent, er hun ikke religiøs omkring.

Læs mere
3. marts 2015 af Louise Wethke Buch

SF, Venstre og Dansk Folkeparti mener, at regeringens forslag om 50 procent omlagt skriftlighed er for stramt. Det skal i højere grad være op til de enkelte gymnasier at vurdere, hvad eleverne har brug for.

Læs mere
2. marts 2015 af Malene Romme-Mølby

Hvordan får man gjort det forståeligt for eleverne, hvordan de kan forbedre sig? På Ørestad Gymnasium gør de det med portfolier og mere fokus på synlig læring. Men det er svært og tidskrævende, for det er en ny måde at arbejde på, fortæller lærerne.

Læs mere
19. februar 2015 af Louise Wethke Buch

”Unødvendigt meget matematik,” siger tre rektorer om regeringens planer for fremtidens gymnasium. Færre studieretninger er fornuftigt, men begyndersprogene og valgfriheden svækkes, mener rektorerne.

Læs mere
9. februar 2015 af Malene Romme-Mølby

Regeringen varslede mere naturfag, men reelt er der tale om færre timer i naturfag. Få et samlet overblik over, hvad der er op og ned i regeringens gymnasieudspil ved hjælp af lærerne og eksperternes vurderinger.

Læs mere
3. februar 2015 af Malene Romme-Mølby

Man kan ikke bare forvente, at lærerne laver mere for samme ressource, mener SF. Derfor kræver de en pose penge til gymnasierne. SF's ønskeliste byder også på flere studieretninger, mindre Christiansborg-styring af skolerne og mere plads til andre fag end de naturfaglige.

Læs mere
29. januar 2015 af Johan Rasmusen

Tysk kan blive styrket med regeringens udspil. Tysklærerne mener dog, det er bekymrende, at andre sprog bliver pressede.

Læs mere
28. januar 2015 af Johan Rasmussen

Begyndersprogene får det svært i regeringens udspil om gymnasier, mener Spansklærerforeningen. Foreningen har nu fået Christiansborg-politikere i tale.

Læs mere
27. januar 2015 af Tina Rasmussen

Et karakterkrav til gymnasiet vil lukke døren for de forkerte elever. Sådan lyder advarslen fra Lars Ulriksen, tidligere gymnasieforsker, nu professor på Københavns Universitet.

Læs mere
23. januar 2015 af Malene Romme-Mølby

Regeringens gymnasieudspil mangler visioner ud over at få flere unge i gang med de naturfaglige fag, mener Dansklærerforeningen. Derudover vil omlagt skriftlighed presse danskfaget yderligere.

Læs mere
22. januar 2015 af Johan Rasmussen

Samtidig med at naturvidenskabeligt grundforløb (NV) bliver beskåret i timer, skal elevernes karakter i faget tælle på eksamensbeviset. Dumt på flere måder, mener lærerne.

Læs mere
21. januar 2015 af Malene Romme-Mølby

Regeringen afsluttede året med at sende sit gymnasieudspil ud. I sidste uge startede forhandlinger med gymnasiereformens parter. Få her et overblik over, hvilke planer regeringen har for gymnasiet.

Læs mere
21. januar 2015 af Katrine Pinborg

Et nyt udvalg nedsat af regeringen skal diskutere, hvordan hf styrkes, og hvordan man skal undgå det store frafald på uddannelsen. GL har en repræsentant i udvalget, der skal komme med et udspil til politikerne.

Læs mere
16. januar 2015 af Johan Rasmussen

Venstre er imod regeringens forslag om at indføre et ekstra valgfag på C-niveau. Partiet ønsker i stedet at løfte et B-fag til A-niveau.

Læs mere
6. januar 2015 af Tina Rasmussen

Står det til regeringen, skal landets gymnasieelever fremover lave halvdelen af deres skriftlige arbejde på skolen. Sådan er det allerede på Roskilde Gymnasium. Og både lærere og elever er positive.

Læs mere
17. december 2014 af Johan Rasmussen

Danmark skal til valg i det nye år, og det vil påvirke de politiske forhandlinger om gymnasierne.

Læs mere
16. december 2014 af Johan Rasmussen

En beregning viser, at 41 procent af stx-studenterne fra sidste år havde en studieretning, som regeringen vil sløjfe.

Læs mere
11. december 2014 af Tina Rasmussen

Ja tak til færre studieretninger og krav om to A-niveau fag. Nej tak til mere matematik B og flere undervisningstimer. Fire lærere på Nørre Gymnasium vender både tommelfingrene opad og nedad til regeringens forslag.

Læs mere
11. december 2014 af Johan Rasmussen

Naturvidenskabslærere er stærkt kritiske over regeringens forslag om at reducere timetallet for naturvidenskabeligt grundforløb og de naturvidenskabelige fag på C-niveau.

Læs mere
8. december 2014 af Katrine Pinborg

Regeringen lægger op til nye prøveformer i sit udspil til gymnasier. Det er et skridt i den rigtige retning, mener ekspert, da eksamenerne i dag er for fjerne fra virkeligheden uden for skolen.

Læs mere
5. december 2014 af Johan Rasmussen

Regeringen foreslår, at kemi C bliver et obligatorisk fag, og det kan presse naturgeografi og biologi som fag.

Læs mere
4. december 2014 af Johan Rasmussen

Grundforløbet er vigtigt, for at eleverne kan prøve sig frem og vælge rigtigt. Forløbet skal dog bruges ordentligt, understreger undervisningsministeren.

Læs mere
3. december 2014 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil om gymnasierne er forholdsvis omfattende. Gymnasieskolen.dk giver her et overblik over de mange forslag.

Læs mere

Flere elever skal have matematik på B-niveau og ABC-studieretninger afskaffes, foreslår regeringen. Udspillet vil formentlig få nogle elever til at vælge stx fra, mener formand for matematiklærerne.

Læs mere
2. december 2014 af Malene Romme-Mølby

Der er gode takter i regeringens gymnasieudspil, siger GL-formand Annette Nordstrøm Hansen. Men udspillet er så detaljeret, at det ikke overlader nogen valg til lærerne og skolerne, lyder kritikken.

Læs mere
1. december 2014 af Johan Rasmussen

Mere end 100 nuværende studieretninger forsvinder, og så skal eleverne have mere undervisning, mener regeringen. Der følger dog ikke penge med deres nye gymnasieudspil.

Læs mere