Professionel kapital

2. maj 2017 af Tina Rasmussen

Voksenuddannelsescenter Frederiksberg lå helt i bund, da skolen første gang målte den professionelle kapital. Halvandet år senere var billedet meget anderledes. Tillidsrepræsentanten og uddannelseschefen giver opskriften her.

Læs mere
20. marts 2017 af Malene Romme-Mølby

Højere karaktergennemsnit, faldende elevfrafald og høj professionel kapital er synlige beviser på den gode skolekultur på Lemvig Gymnasium. Lærere og rektor fortæller her, hvorfor det er lykkedes.

Læs mere
22. november 2016 af Carl Juul Nielsen

Søvnbesvær er et stort problem blandt gymnasielærere. Flere eksperter peger på, at arbejdsbyrden kan være roden til problemet.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

På mange skoler har arbejdet med professionel kapital givet pote. Der meldes om gode oplevelser over en bred kam.

Læs mere
7. november 2016 af Tage Søndergård Kristensen

Rigtig mange gymnasielærere sover dårligt, og det er et alvorligt problem.

”Medicinen” er gode relationer på skolen og et godt, professionelt læringsmiljø.

Læs mere
7. november 2016 af Tage Søndergård Kristensen

Hvis man vil have ansatte, der trives med deres arbejde og på deres arbejdsplads, er det en god ide at satse på den professionelle kapital. Det er den korte konklusion efter de første to år med GL-initiativet, der handler om at afdække skolers professionelle kapital. Over 100 skoler har indtil nu deltaget.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

Vi har spurgt en rektor og en tillidsrepræsentant, hvilke konkrete lærdomme de tager med fra arbejdet med professionel kapital.

Læs mere
7. november 2016 af Tage Søndergård Kristensen

Professionel kapital-undersøgelserne viser, at hvis man på skolerne ønsker at opbygge professionelle læringsfællesskaber, kræves der en målbevidst og langsigtet indsats. Ifølge eksperter vil en sådan indsats resultere i skoler, som er klart bedre for både lærere og elever.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

Der var brug for starthjælp udefra, da gymnasiet på Selandia skulle videre efter OK 13-skuffelsen. Den kom fra Tage Søndergård Kristensen

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

Det åbner nye døre, når professionel kapital bruges som udgangspunkt for at snakke om arbejdsmiljø. Men en central fælde lurer, siger eksperter.

Læs mere
7. november 2016 af Tage Søndergård Kristensen

En af de centrale didaktiske og pædagogiske problemstillinger er, hvordan man under de givne betingelser opnår den ønskede læring. Løsningen finder man imellem to yderpunkter, hvor det centrale begreb er metode­ansvarlighed.

Læs mere
7. november 2016 af Andreas Rasmussen

I Nørresundby har professionel kapital ikke givet anledning til store forandringer. Til gengæld har det sat ord på ting, der før var usagte.

Læs mere
24. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Lærerne har svært ved at gennemskue deres arbejdsplaner, fordi lederne fortsætter med deres eget akkordsystem, mener GL's formand. Hvis tidsregistreringen skal fortsætte, vil hun have lederne til at tage den seriøst.

Læs mere
18. august 2016 af Tina Rasmussen

I de sidste to år har arbejdsmiljøekspert Tage Søndergård Kristensen hjulpet 24 gymnasier med at skabe god undervisning og trivsel blandt lærerne. Gymnasieskolen.dk har bedt ham gøre status.

Læs mere
21. marts 2016 af Tina Rasmussen

På Odense Katedralskole er den professionelle kapital høj. Nøglen er, at lærerne bliver inddraget og føler sig hørt, mener vicerektor og tillidsrepræsentant.

Læs mere
13. august 2015 af Tina Rasmussen

Den professionelle kapital på Sorø Akademis Skole er blevet målt. Undersøgelsen skal bruges til at skabe så god undervisning og lærertrivsel som overhovedet muligt, siger rektor og tillidsrepræsentant.

Læs mere
23. juni 2015 af Tina Rasmussen

Flere og flere gymnasier bruger GL's nye spørgeskema til at måle den professionelle kapital. Det er det samarbejdsværktøj, lærere og ledere har savnet, siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Læs mere
21. april 2015 af Tina Rasmussen

En høj professionel kapital kræver, at danske gymnasielærere øger deres samarbejde. Det fastslog professor Andy Hargreaves på GL’s 125 års jubilæumskonference.

Læs mere
21. april 2015 af Morten Jest

Professor Dennis Shirley fra Boston College var kommet til GL's jubilæumskonference for som en af hovedtalerne at sætte ord på nogle af de udfordringerne, lærerne står overfor i dagens uddannelsesverden samt hvad man kan gøre ved det.

Læs mere
25. marts 2015 af Tina Rasmussen

Stress er tabu på mange gymnasier. Skal det ændres, skal lærerne blive bedre til at anerkende hinanden, siger stress-eksperter.

Læs mere
5. marts 2015 af Tina Rasmussen

Søvnbesvær. Det er et af de problemer, der nok vil vise sig, når den professionelle kapital på Køge Gymnasium snart bliver målt, forudser tillidsrepræsentant Jacob Hinge Carlsson.

Læs mere
17. februar 2015 af Johan Rasmussen

Det psykiske arbejdsmiljø var i bund, da Erhvervsskolerne Aars fik kortlagt skolens professionelle kapital. Nu arbejder ledelse og lærere for at skabe en bedre skole og arbejdsplads.

Læs mere
2. februar 2015 af Tina Rasmussen

Mange lærere sover dårligt, viser nye tal. Arbejdsmiljøekspert Tage Søndergård Kristensen er bekymret over tendensen. Søvnbesvær er et af de tydeligste symptomer på stress, siger han.

Læs mere
21. januar 2015 af Tina Rasmussen

Alle gymnasier bør arbejde på at få en høj professionel kapital. Belønningen vil være bedre undervisning og lærere, der trives, siger arbejdsmiljøekspert Tage Søndergård Kristensen.

Læs mere
21. januar 2015 af Tina Rasmussen

13 gymnasier har brugt GL’s nye værktøj til at måle skolernes professionelle kapital. Både ledere og lærere har en arbejdsopgave foran sig, hvis kvaliteten af undervisningen og lærernes trivsel skal vokse, siger arbejdsmiljøekspert.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

Ledelse og lærere på Svendborg Gymnasium arbejder med GL’s nye redskab til kortlægning af skolens professionelle kapital.
Selv om trivslen er høj på skolen, viser undersøgelsen, at implementeringen af OK 13 har været en stor udfordring. Nu arbejder ledelse og lærere med at skabe en endnu bedre dialog.

Læs mere
21. januar 2015 af Tina Rasmussen

13 skoler har testet GL’s nye spørgeskema til at måle den professionelle kapital på gymnasierne. Nu får alle skoler tilbuddet. Det skal få ledere og lærere til at samarbejde om at skabe god undervisning og arbejdsglæde.

Læs mere
16. april 2014 af Morten Jest

Lederne skal blive dygtigere, og lærerne erkende, at klasserummet ikke længere er et personligt kongerige. Professor Andy Hargreaves fra Boston College ser usunde tegn i det danske uddannelsessystem, der er alt for præget af konflikt og stor ulighed mellem stærke og svage, lyder diagnosen. Medicinen kan være at opbygge en langt større professionel og social kapital til glæde for alle – men det kræver sam­arbejde på alle niveauer.

Læs mere

Der findes ingen danske undersøgelser om sammenhængen mellem skolernes sociale kapital og elevernes læring, men en række amerikanske undersøgelser har vist en positiv sammenhæng. I Danmark mangler vi en systematisk kort­lægning og overblik over skolernes sociale kapital. Meget tyder på, at en målrettet indsats på dette område vil kunne skabe både bedre trivsel hos lærere og elever og skoler med højere kvalitet, skriver kronikøren.

Læs mere
22. marts 2013 af Tina Rasmussen

En arbejdsplads med høj social kapital har medarbejdere, der trives. GL vil nu undersøge, hvor stor den sociale kapital er på gymnasierne.

Læs mere
20. marts 2013 af Tina Rasmussen

Samarbejde, tillid og retfærdighed er nøgleordene til høj social kapital – og dermed arbejdsglæde og trivsel. Gymnasierne skal se at komme i gang, mener Tage
Søndergaard, der er ekspert i psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere
18. marts 2013 af Tina Rasmussen

Mange gymnasier bruger færdigkøbte spørgeskemaer, når de skal undersøge arbejdsmiljøet på skolen. Spild af tid og penge, siger en af landets førende arbejdsmiljøforskere.

Læs mere