Pension

27. april 2017 af Malene Romme-Mølby

Klimaet og ansvarlige investeringer var på dagsorden ved generalforsamlingen i MP Pension.

Læs mere
19. april 2017 af Helene Caprani

Planerne for næste skoleår er ved at blive lagt, og vi overvejer, hvad og hvor meget vi gerne vil lave i ’17-’18. Nogle overvejer at gå på deltid, og de fleste er formodentlig kvinder. Der er nemlig stor forskel på kønnene, hvad angår gymnasielæreres arbejdstid.

Læs mere

Mange gymnasielærere går på deltid for at få livet til at hænge bedre sammen. Det betyder dog færre penge, når de bliver gamle.

Læs mere
22. februar 2017 af Johan Rasmussen

Længere levetid og lav rente betyder væsentligt lavere pension for unge lærere. Mere i pension bør være et overenskomstkrav, siger formand for MP Pension.

Læs mere
23. maj 2016 af Morten Jest

En kommende pensionsreform i Grønland har sat nogle af de danske sind i bevægelse. Danskerne udgør jo en væsentlig del af arbejdsstyrken på den store ø. Nogle er derfor bekymrede for, hvad der sker, når deres pensioner – hvis reformen gennemføres – så at sige overflyttes til Grønland. Udfordringen er beskatningen, fordi skattereglerne ikke er ens i Danmark og Grønland.

Læs mere
30. marts 2016 af Andreas Rasmussen

De seneste år har diskussionen om klimavenlige investeringer stjålet spotlightet på MP Pensions generalforsamlinger. Nu vil formand søsætte grønt initiativ.

Læs mere
26. oktober 2015 af Morten Jest

Stor tilfredshed med Pensionsdagen i MP Pension, der havde opfordret medlemmerne til at bruge den ekstra time ved overgangen til vintertid til at give pensionen et servicetjek.

Læs mere
4. maj 2015 af Malene Romme-Mølby

Bestyrelsen i MP Pension er uenig i et forslag, der fik flertal på pensionskassens generalforsamling. Derfor bør man spørge medlemmerne, foreslår Gymnasieskolernes Lærerforening.

Læs mere
29. april 2015 af Malene Romme-Mølby

Et flertal af medlemmerne stemte for et forslag, om at MP Pension skal afvikle sine investeringer i kul. Bestyrelsen har dog ikke tænkt sig at følge forslaget. Udemokratisk, mener initiativtagerne, der vil have fagforeningerne til at tage affære.

Læs mere
16. marts 2015 af Malene Romme-Mølby

Det er uetisk og økonomisk uansvarligt, at MP Pension investerer i fossilt brændstof, mener en gruppe akademikere. De vil have pensionskassen til at trække investeringerne. Men det er bestyrelsen afvisende overfor.

Læs mere
21. august 2013 af Marianne Olsen

Hvordan kan lærere i deres respektive skoleform og fag bruge og fortælle hinanden om det fælles udbytte og dermed gøre skolen bedre? Det er præcis i den drøftelse, kimen ligger til en frugtbar skole, mener kronikøren, der netop er gået på pension efter 42 år som gymnasielærer. Er der tid til at bearbejde alt det spændende stof og mulighed for at drøfte de forskellige planer, så vi virkelig har noget at øse af i kvalitet og mængde, som vore unge mennesker kan tage til sig og udvikle yderligere?

Læs mere
9. juni 2012 af Regner Hansen

Vi ser efterlønnen forsvinde i horisonten, folkepensionsalderen stiger, og i fremtiden vil der være langt flere gymnasielærere over 60 år. Og over 65. Forskere tvivler på, at arbejdsmarkedet er klar til at rumme så meget gråt guld. Og tempoet er højt på gymnasierne i dag. Kan de ældre lærere følge trop?

Læs mere
6. juni 2012 af Mette Nexmand

Asger Baunsbak-Jensen er netop fyldt 80 og ser tilbage på et halvt århundredes arbejdsliv som lærer, forstander, undervisnings­direktør, folketingsmedlem og præst. I sin nye bog 80 skildrer han alderdommen og giver et bud på, hvordan ældre kan omgåes og udvikle unge.

Læs mere
4. juni 2012 af Regner Hansen

Muligheden for faglig udvikling. Det er en forudsætning, hvis de unge gymnasielærere skal have lyst til at blive i lærergerningen i mange år.

Læs mere

De unge lærere strømmer i ­disse år ind på gymnasie­skolerne, samtidig med at mange af de ældste lærere går på pension. Genera­tionsskiftet vil ændre gymnasiet markant i løbet af nogle år, mener en repræsentant for den nye generation. Ny forskning viser, at unge lærere har en anden faglig tilgang til undervising end de ældre lærere.

Læs mere
17. februar 2012 af Tina Rasmussen

Mange unge lærere giver en helt anden dynamik, siger Mogens Hansen, rektor på Rungsted Gymnasium. Han glæder sig over, at det nu er de unges pædagogiske idéer, som præger skolen.

Læs mere
17. februar 2012 af Tina Rasmussen

På Rungsted Gymnasium er halvdelen af lærerne ansat inden for de sidste tre år. Det store rykind af unge og uerfarne under­visere har skabt et godt samspil mellem generationerne på lærerværelset. Og videns­delingen går begge veje.

Læs mere

Antallet af gymnasielærere, som kan gå på efterløn eller pension, topper nu, og på flere skoler er der mangel på lærere. Gymnasierne løser blandt andet lærermanglen med ingeniører, studerende og pensionister. GL vurderer, at gymnasierne får brug for 1.000 nye lærere i år.

Læs mere