Overenskomst

14. februar 2017 af Hanne Hellisen

Virksomheden A2B, der driver sprogcentre over hele landet, vil ikke indgå overenskomst med Lærernes Centralorganisation.

Læs mere
27. januar 2017 af Hanne Hellisen

De private overenskomstforhandlinger er i gang, og det kan meget vel ende med lønstigninger. Det er en fordel, når de offentligt ansatte skal forhandle til næste år.

Læs mere
2. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Tidsregistrering får hårde ord med på vejen fra tillidsrepræsentanter. De savner også åbenhed om, hvordan ledelserne tildeler lærerne opgaver efter en arbejdstidsaftale, der snart har tre år på bagen.

Læs mere
7. december 2015 af Johan Rasmussen

En afgørelse i en voldgiftssag anlagt af GL kan få stor principiel betydning for GL og for andre organisationer på det statslige arbejdsmarked.

Læs mere
11. februar 2015 af Louise Wethke Buch

Som følge af OK15-forhandlingerne har en ændring i barselsaftalen givet fædre ret til en uges ekstra forældreorlov med løn.

Læs mere
10. januar 2013 af Tina Rasmussen

Det er en hån mod gymnasielærerne, når finansministeren kræver en ”normalisering” af deres arbejdstid, mener arbejdslivsforsker Helle Hein. Det vil føre til nøjeregnende og demotiverede lærere.

Læs mere
18. december 2012 af Malene Romme-Mølby

Finansministeren vil have lærerne til at arbejde anderledes og være mere sammen med eleverne. Det kræver en afgrænsning af arbejdstiden og ordentlige arbejdspladser, siger GL.

Læs mere
15. oktober 2012 af Tina Rasmussen

4 ud af 10 gymnasielærere aner ikke, hvad samarbejdsudvalget på deres egen skole laver. Det er en katastrofe, siger arbejdsmarkedsforsker. Der skal gøres noget, erkender GL.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

I år har Lars Høyer Holmqvist for første gang haft rollen som tillidsrepræsentant. I starten var han nervøs for, om han kunne leve op til kollegernes forventninger. Nu glæder han sig over at være en del af skolens maskinrum.

Læs mere
15. juni 2012 af Johan Rasmussen

Sammenbruddet i trepartsforhandlingerne kan i sidste ende gå ud over gymnasielærere og andre offentligt ansatte, mener formand for Akademikernes Centralorganisation (AC), Erik Jylling.

Læs mere
3. april 2012 af

OK13

Læs mere
3. april 2012 af

LEDER

Læs mere
5. marts 2012 af

GL MENER

Læs mere