OK13

5. april 2017 af Malene Romme-Mølby

OK 13 havde gjort stor skade på arbejdsmiljøet på Birkerød Gymnasium, og tilliden mellem ledelsen og lærerne var væk. Men efter en hård og lang proces har de fået vendt stemningen.

Læs mere
7. december 2016 af René Vester Kjær

For nylig var forhenværende undervisningsminister Christina Antorini (S) ude at klage over den borgerlige regerings besparelser på uddannelsesområdet.

Læs mere

42 procent af lærerne mener, at der er ringe gennemsigtighed, når ledelsen fordeler opgaver, viser en ny undersøgelse.

Læs mere
21. november 2016 af Johan Rasmussen

Hhx-lærere oplever mindst gennemsigtighed af alle lærere. Det er erhvervsgymnasiernes lederformand ked af, men han mener ikke, at lederne skal sætte tal på de enkelte opgaver.

Læs mere
21. november 2016 af Tina Rasmussen

Der skal ikke nødvendigvis konkrete tal på bordet, for at man kan tale om en gennemskuelig fordeling af arbejdsopgaver, siger ledelsesforsker Anders Raastrup Kristensen.

Læs mere
24. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Lærerne har svært ved at gennemskue deres arbejdsplaner, fordi lederne fortsætter med deres eget akkordsystem, mener GL's formand. Hvis tidsregistreringen skal fortsætte, vil hun have lederne til at tage den seriøst.

Læs mere
23. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Tillidsrepræsentanterne fra tre skoler med lokale arbejdstidsaftaler er ikke i tvivl om, at de har kæmpet for den rette model. Men det er endnu uvist, om aftalemodellen kan klare presset fra besparelserne.

Læs mere
2. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Tidsregistrering får hårde ord med på vejen fra tillidsrepræsentanter. De savner også åbenhed om, hvordan ledelserne tildeler lærerne opgaver efter en arbejdstidsaftale, der snart har tre år på bagen.

Læs mere
30. april 2015 af Johan Rasmussen

Opgaverne for næste skoleår bliver fastlagt i denne tid. Læs her, hvad du kan gøre for at påvirke fordelingen og mængden af dine opgaver til næste år.

Læs mere
24. november 2014 af Johan Rasmussen

På mange skoler er der stadig merarbejde, som ikke er blevet honoreret. Det viser ny undersøgelse, som blev fremlagt på GL's repræsentantskabsmøde.

Læs mere
4. november 2014 af Johan Rasmussen

Ledelsen kan ikke melde faste principper for differentiering af arbejdsopgaver ud, siger formændene for to lederforeninger.

Læs mere
29. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Differentiering af lærernes arbejdsopgaver er udbredt på skolerne. Tillidsrepræsentanter har dog svært ved at gennemskue, hvordan lederne fordeler arbejdet.

Læs mere
23. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Større differentiering mellem lærerne, en mere fleksibel skole og mere tid sammen med eleverne. Tre ledere gør status over OK 13 og giver deres bud på fremtiden.

Læs mere
9. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Formålet med det fælles brev er at få de nye arbejdstidsregler til at fungere godt på alle skoler.

Læs mere
25. september 2014 af Johan Rasmussen

På nogle skoler er der stadig uafklarede sager om merarbejde fra sidste skoleår. Det påvirker det nye skoleår negativt, mener GL.

Læs mere
18. juni 2014 af Johan Rasmussen

Ledere vælger at se vidt forskelligt på lærernes merarbejde. Nogle steder er der lavet aftaler om, at merarbejde afspadseres eller udløser ekstra penge på kontoen, men mange steder aner lærerne stadig ikke, hvad ledelsen har tænkt sig at gøre med merarbejdstimer.

Læs mere
18. juni 2014 af Johan Rasmussen

Allerede i februar meldte ledelsen på Rødkilde Gymnasium ud, at lærerne skal have penge for deres merarbejde.

Læs mere
28. maj 2014 af Johan Rasmussen

En række skoler skal til samtale i Undervisningsministeriet efter sommerferien. Sidste år blev lignende samtaler opfattet som et pres mod skoler med lokalaftaler.

Læs mere
27. maj 2014 af Katrine Pinborg

Årets eksamensperiode med den nye overenskomst er i gang. To tillidsrepræsentanter fortæller, hvordan de klarer den nye udfordring.

Læs mere
16. april 2014 af Andreas Rasmussen

Efter OK 13 har forholdet mellem medarbejdere og ledelse været anspændt på en række af landets gymnasier. Men på Næstved Gymnasium og HF fungerer det. Både tillidsrepræsentant og rektor peger på dialog som den eneste vej frem.

Læs mere

Det første skoleår med den nye overenskomst nærmer sig sin afslutning, og på mange skoler er planlægningen af det næste år begyndt. Nogle tillidsrepræsentanter tror, at år 2 med OK 13 bliver bedre end år 1. Andre er mere usikre.

Læs mere
26. marts 2014 af Tina Rasmussen

Med OK 13 er der brug for mere dialog om den enkelte lærers arbejde. Derfor er det en god idé, hvis lederne ser lærerne undervise, mener Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Læs mere
19. marts 2014 af Tina Rasmussen

Kun hver fjerde gymnasielærer har en leder, der overværer deres undervisning, viser ny undersøgelse. Det er et stort problem, mener uddannelsesforskere. Ikke mindst efter OK 13.

Læs mere
17. marts 2014 af Tina Rasmussen

På Svendborg Gymnasium og HF overværer lederne undervisningen og sparrer med den enkelte lærer om det, de ser. I starten var mange af lærerne skeptiske. I dag er de fleste positive.

Læs mere
13. marts 2014 af Tina Rasmussen

Få gymnasieledere overværer systematisk lærernes undervisning. Lederne er ikke rustet til opgaven og har brug for efteruddannelse, siger uddannelsesforskere.

Læs mere

Mange lærere, som har deltaget i spørgeskema­undersøgelsen, har skrevet kommentarer om ledelsen på deres skole. Her er et lille udpluk.

Læs mere

Mange lærere er blevet mere utilfredse med deres leder efter OK 13, og dialogen er blevet dårligere. Det viser en ny stor undersøgelse.

Læs mere
26. februar 2014 af Tina Rasmussen

Kristian Jacobsen, rektor, Helsingør Gymnasium: ”Jeg kan ikke sende på P3, hvis lærerne er på P1”
Hvad er din kommentar til, at mere end halvdelen af lærerne er utilfredse med deres ledelse?

Læs mere

Der er stor forskel på, hvor gode lederne er til at implementere den nye overenskomst. Mange lærere er for eksempel utilfredse med ledelsens kommunikation, viser en ny stor undersøgelse.

Læs mere
26. februar 2014 af Johan Rasmussen

Flere ledere har svært ved at håndtere store forandringer, mener ledelsesrådgiver Christian Ørsted. Han under­streger, at en god dialog ­mellem ledelse og med­ar­bejdere er afgørende for at skabe en god arbejdsplads.

Læs mere
6. februar 2014 af Malene Romme-Mølby

Fælles efteruddannelse rykker mest, mener de på Cph West. De har opprioriteret efteruddannelse efter OK 13, for at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasielærer.

Læs mere
4. februar 2014 af Andreas Rasmussen

For at få lærernes input til GL’s fremadrettede arbejde drager GL’s hovedbestyrelse i denne uge på rundtur i landet.

Læs mere
30. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

Hvordan kommer gymnasier godt med i forandringssporet? Læs erhvervspsykolog Ejnar Brylds gode råd.

Læs mere
29. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Kvaliteten af undervisningen er faldet, og det skyldes blandt andet, at der er mindre tid til forberedelse og sparring. Det siger en række lærere i en ny undersøgelse.

Læs mere
28. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

Hvordan gør man, når man pludselig skal vurdere, om kollegaen bruger for meget tid på at forberede sig eller rette opgaver? Gymnasieskolen har talt med tre GL-medlemmer med ledelsesansvar om samarbejde og ledelse i en turbulent tid.

Læs mere
28. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Gymnasielærerne er stressede. På et år har 50 procent flere fået henvisning til en psykolog på grund af arbejdspres. Det skyldes den nye overenskomst, mener GL’s formand.

Læs mere
28. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

For at få alle med i forandringssporet skal man forstå baggrunden for modstanden. Erhvervspsykolog Ejnar Bryld forklarer, hvordan man får vendt modstand til forandring.

Læs mere
28. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Selvom lærerne er mere på skolen og bruger mere tid med eleverne, er kvaliteten af undervisningen og elevernes læring faldet. Blandt andet derfor er fire ud af fem gymnasielærere mindre glade for deres arbejde efter OK 13. En af dem er Rikke Ellerbæk.

Læs mere
28. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Den er helt gal med arbejdsglæden hos gymnasielærerne. Efter den nye overenskomst trådte i kraft i august, siger fire ud af fem, at de har mindre arbejdsglæde. Bekymrende udvikling, mener GL.

Læs mere
22. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Der er stor ros fra GL til nyt initiativ fra Undervisningsministeriet, der skal sikre kvaliteten i undervisningen efter OK 13.

Læs mere
19. december 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomst satte sit tydelige præg på listen over årets mest læste historier på gymnasieskolen.dk.

Læs mere
16. december 2013 af Andreas Rasmussen

Manglende dialog, ingen klare retningslinier, svækket tillid og et ”faretruende dårligt arbejdsmiljø”. Det er status på KVUC i København, hvis man spørger de ansatte, fire måneder efter OK 13 trådte i kraft.

Læs mere
11. december 2013 af Johan Rasmussen

På længere sigt skal lærerne i team fordele opgaverne imellem sig, mener den nye formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Anne-Birgitte Rasmussen.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Debatten om OK 13-forløbet var lang og havde mange talere på podiet. Da det ikke er muligt at referere alle synspunkter – og da en del af diskussionen indeholdt mange detaljer om tidspunkter, steder og hvem sagde hvad hvornår – har vi valgt at gengive en del af den som citatuddrag.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Jeg fortryder ikke, at jeg skrev under på OK 13. Alternativet var værre, lød det fra GL’s formand, Gorm Leschly, da han aflagde sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet.

Læs mere
11. december 2013 af Andreas Rasmussen

Hovedbestyrelsesvalget, der var i fuld gang under repræsentantskabsmødet, lagde sin utvetydige skygge over debatten om OK 13-forløbet. Støttede man formandens beslutning den 8. februar, eller støttede man ”oppositionen”?

Læs mere
2. december 2013 af Johan Rasmussen

Ganske få skoler har indført fuld tilstedeværelse, og på de skoler, som har gjort det, begynder ledelsen nu at bløde op på kravet, viser en undersøgelse.

Læs mere
15. november 2013 af Johan Rasmussen

Til januar skal en voldgiftssag anlagt af GL afgøre, om skoler måtte overføre overarbejdstimer fra sidste skoleår til afspadsering i dette skoleår.

Læs mere
12. november 2013 af Morten Jest

GL’s formand gennem 14 år, Gorm Leschly, søger ikke genvalg, når valgperioden udløber om halvanden måned. Han ser tilbage på en tid med store omvæltninger og ikke mindst et turbulent overenskomstforløb, hvor der er behov for at gøre op med myterne, mener han. Han har det godt med den beslutning, han tog natten til den 8. februar, hvor OK 13 blev født.

Læs mere
8. november 2013 af Johan Rasmussen

GL skal i 2015 stille krav om at få lokal forhandlingsret tilbage, mener Helene Caprani fra liste 1. Det er et urealistisk krav, lyder det fra Alex Young Pedersen fra liste 3.

Læs mere
6. november 2013 af Andreas Rasmussen

Der er stor forskel på, hvordan gymnasielærere oplever deres nye arbejdsdag, efter OK 13 trådte i kraft. Det viser de første indberetninger til Gymnasieskolens projekt Vores nye hverdag.

Læs mere
31. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

OK 13 har vendt op og ned på mange gymnasielæreres hverdag. Arbejdstiden skal registreres detaljeret, og mange oplever en øget arbejdsbyrde. Nu vil fagbladet Gymnasieskolen skabe overblik over forandringerne.

Læs mere
16. oktober 2013 af Morten Jest

OK 13 trækker spor gennem GL’s politiske landskab. Allerede inden opstillingslisterne er på plads, og inden valget til GL’s hovedbestyrelse officielt er gået i gang, er der ved at være varmet godt op under kedlerne. Medlemmer kan stadig nå at stille op til valget, der afgøres i begyndelsen af december.

Læs mere
16. oktober 2013 af Lars Due Arnov

Med den nye overenskomst er behovet for mere videndeling større end nogensinde i gymnasieskolen. Fra politisk hold kræves mere tilstedeværelse hos eleverne, og konsekvensen af lærernes individuelle forberedelse er, at der i fremtiden vil være kortere tid til at udarbejde egne undervisningsforløb og læringsseancer, mener kronikøren.

Læs mere
16. oktober 2013 af Johan Rasmussen

De færreste ledere har hidtil været i stand til at give lærerne opgaver, så de præcis rammer årsnormen. Så hvorfor tror de, at de kan gøre det nu, spørger Gymnasieskolen rektor Peter Kuhlman.

Læs mere
7. oktober 2013 af Tina Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen "forventer", at gymnasielærerne registrerer deres arbejdstid - men svarer ikke klart på, om det er et direkte krav i overenskomsten.

Læs mere
3. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Flere lærere på Nykøbing Katedralskole har allerede mange overtimer på timeregnskabet. De er spændte på, hvordan ledelsen vil håndtere det.

Læs mere
2. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Ledelsen for flere gymnasier er blevet kaldt til samtale i Undervisningsministeriet, efter de har indgået lokale aftaler. Bestyrelsesformændene er dog positivt overrasket over møderne.

Læs mere
30. september 2013 af Johan Rasmussen

Langt de fleste ledere vil differentiere lærernes arbejdstid, og flere er allerede gået i gang. Alligevel har mange lærere svært ved at gennemskue, hvordan det sker.

Læs mere
26. september 2013 af Tina Rasmussen

Flertallet af tillidsrepræsentanter mener ikke, at lærerne er blevet inddraget i forbindelse med det nye krav om tidsregistrering. Så bliver en forandringsproces svær, fastslår eksperter.

Læs mere
25. september 2013 af Johan Rasmussen

Mange lærere på HF & VUC Fyn skal i år både afspadsere 225 overarbejdstimer og samtidig løse flere opgaver.

Læs mere
23. september 2013 af Tina Rasmussen

Lærere på flere af landets gymnasier vil ikke registrere deres arbejdstid. Rektorernes formand er ligeglad, selvom tidsregistrering er et krav i den nye overenskomst.

Læs mere
20. september 2013 af Malene Romme-Mølby

Foreløbig er arbejdet ikke anderledes, oplever lærerne Jørgen Wind-Willassen og Ulla Stampe Jakobsen på Herlev Gymnasium. Men de frygter, hvordan ledelsen vil bruge tidsregistreringen.

Læs mere
18. september 2013 af Tina Rasmussen

Landets gymnasielærere er gået i gang med at registrere deres arbejdstid. Men på mere end hver tredje skole er man i vildrede og savner klare retningslinjer fra ledelsen, viser ny undersøgelse.

Læs mere
18. september 2013 af Andreas Rasmussen

I et gigantisk byggerod forsøger 110 lærere på Nørre Gymnasium i København at komme i gang med at registrere deres arbejdstid. Usikkerhed og manglende rutiner betyder, at hver fjerde underviser endnu ikke er begyndt på tælleriet.

Læs mere

Tidsregistreringen er ikke et hit blandt lærerne. På mere end hvert tredje gymnasium er hovedparten af lærerne utilfredse med at skulle registrere deres arbejdstid, viser ny undersøgelse.

Læs mere
18. september 2013 af Tina Rasmussen

Som leder er det ens opgave at definere grænserne for arbejde – også i forhold til tidsregistrering. På de gymnasier, hvor det ikke er sket, er der stor risiko for uenighed og dårlig stemning blandt lærerne, vurderer ledelsesforsker.

Læs mere
17. september 2013 af Tina Rasmussen

På flertallet af landets gymnasier skal lærerne blot registrere deres samlede arbejdstid. De skal ikke skrive ned, hvad de præcist har brugt tiden på, viser ny undersøgelse.

Læs mere
16. september 2013 af Andreas Rasmussen

Der er stor forskel på, om lærerne skal udføre deres arbejde på arbejdspladsen, hvis man sammenligner vuc med det almene gymnasium. Lederne er bange for Moderniseringsstyrelsen, siger tillidsrepræsentant.

Læs mere
4. september 2013 af Johan Rasmussen

Hvis lederne ikke giver lærerne ordentlig tid til forberedelse, så lever de ikke op til lovens mange krav om kvalitet i undervisningen, mener GL.

Læs mere
30. august 2013 af Johan Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen vejleder skolernes ledere i strid med den aftalte overenskomst. Det mener GL, som derfor har begæret et mæglingsmøde med styrelsen.

Læs mere
21. august 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomst: Hvad forventer du dig af det nye skoleår?

Læs mere
21. august 2013 af

Lederne har helt undladt at tale om visioner og kvalitet i forbindelse med den nye overens-komst, påpeger lærere. Ledelsesekspert advarer ledere mod at fokusere for meget på økonomi.

Læs mere
20. august 2013 af Malene Romme-Mølby

Ledelsen på Campus Bornholm forsøger nu at imødekomme den kritik af manglende pædagogisk fokus, som gymnasielærerne kom med i foråret.

Læs mere
15. august 2013 af

Der var optræk til storm som følge af OK13, men en dejlig sommer og en seriøs genopladning af alle batterier lader til at have dæmpet gemytterne og givet energi til at tackle udfordringerne med tidsregistrering og de mange nye medarbejdere.

Læs mere
12. august 2013 af Johan Rasmussen

Bestyrelsesformændene for de skoler, som har indgået lokale aftaler, er blevet indkaldt til møde i Undervisningsministeriet. Uhørt, mener GL’s formand Gorm Leschly.

Læs mere
19. juni 2013 af Johan Rasmussen

Mens nogle lærere skal regne med at være fuld tid på skolen efter sommerferien, bliver øget tilstedeværelse ikke nævnt med ét ord på andre skoler. En del lærere er bekymrede for, at der ikke er plads og ro til at arbejde på skolerne.

Læs mere
19. juni 2013 af Mette Signe Wagner Hald

Når lærere skal være længere tid på skolen, gælder det om at tilgodese den enkeltes behov, så alle får et acceptabelt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

Læs mere
19. juni 2013 af Morten Jest

Den gymnasiale sektor kan endnu en gang fremvise et samlet overskud på mere end en halv milliard kroner. Men skolernes ledelser risikerer i forhold til et kommende taxameter at have skudt sig selv i foden ved at holde på pengene. Spis brød til, siger rektorformand.

Læs mere
19. juni 2013 af Johan Rasmussen

Mange lærere skal enten løbe stærkere eller arbejde mere effektivt til næste år. Det viser en stor opgørelse fra GL. Lærerne mener, at det går ud over kvaliteten.

Læs mere

Nogle lærere skal være på skolen på fuld tid efter sommerferien, mens andre fortsætter, som de plejer. Lærere er bekymrede for, om de kan finde ro til at koncentrere sig på skolen.

Læs mere
18. juni 2013 af Johan Rasmussen

Tidsregistrering af arbejdstiden er nu integreret i systemerne Ludus Suite og Lectio. Målet er, at det skal være nemt og enkelt at bruge, siger virksomhederne bag systemerne.

Læs mere
10. juni 2013 af Johan Rasmussen

Nærmest ingen gymnasier vil afskedige lærere. Det varslede flere rektorer ellers i forbindelse med den nye overenskomst.

Læs mere
31. maj 2013 af Johan Rasmussen

Rektorer mener, de bliver presset af Ministeriet for Børn og Undervisning. Lederne bliver bedt om at svare på, om de indgår lokale aftaler. Hvis de gør, skal de indsende dem til ministeriet.

Læs mere
29. maj 2013 af Johan Rasmussen

Mens mange lærere og tillidsrepræsentanter sukker efter en lokalaftale, har fællestillidsrepræsentant på VUC Fyn det anderledes. Hun er gået benhårdt efter at få en ordentlig tidsregistrering.

Læs mere
24. maj 2013 af Johan Rasmussen

Aalborghus Gymnasium og HF og Nakskov Gymnasium og HF har også indgået lokalaftaler. Det handler om at bevare et godt arbejdsklima, siger en tillidsrepræsentant.

Læs mere
22. maj 2013 af Johan Rasmussen

På flere skoler bliver der indgået skuffeaftaler eller forståelser efter den nye overenskomst. Flere rektorer mener, det er fornuftigt at aftale akkorder, men vil ikke sige det højt på grund af pres fra Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

I de første uger efter indgåelsen af den nye overenskomst skulle tillidsrepræsentanten og rektoren på Næstved Gymnasium lige føle hinanden på tænderne. For hvad lagde OK 13 egentlig op til? Efter en dialog mellem lærere og ledelse har de nu indgået en fælles forståelse om, hvordan OK 13 skal implementeres på deres gymnasium.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

Ingen arbejdsplads på skolen? Det kunne de adspurgte lærere på Nydalen Videregående Skole i Oslo slet ikke forestille sig. De sidder i rum med seks arbejdspladser, og det fungerer fint. Nogle af lærerne laver al forberedelse og alt skriftligt arbejde dér.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

Alle døre og vægge i Nydalen Videregående Skole er af glas, for arkitekterne ville have et transparent udtryk. Det er ikke hos alle, det er faldet i god jord.

Læs mere
13. maj 2013 af Laura Engstrøm

På Nydalen Videregående Skole holder de også mange møder, men de har valgt at lægge møderne midt på dagen, mens eleverne kan gå til forskellige aktiviteter. Nogle lærere synes, der er for mange møder, men mødestrukturen sikrer, at deres arbejdsdag ikke bliver alt for lang

Læs mere
13. maj 2013 af Henrik Bay

Den nye overenskomst kan bane vej for bedre faglig dialog, nye læringsmiljøer og udviklende lærerroller, mener to eksperter. Men de ændrede rammer vil også stille nye – og store – krav til lederne.

Læs mere
3. maj 2013 af Johan Rasmussen

På flere skoler skal lærerne være mere til stede efter sommerferien. Lærerne på VUC Vestegnen er bekymret for, om de har nok plads til at forberede sig og holde møder.

Læs mere
2. maj 2013 af Johan Rasmussen

Ledelse og lærere på Vestfyns Gymnasium laver en ny lokalaftale med blandt andet studietimer uden forberedelse og færre undervisningstimer for uerfarne lærere.

Læs mere
30. april 2013 af Johan Rasmussen

Rektor på Lemvig Gymnasium går imod Moderniseringsstyrelsens anbefalinger og laver en lokal aftale. Men aftalen betyder, at lærerne skal løbe lidt stærkere.

Læs mere
25. april 2013 af Mette Signe Wagner Hald

På Mulernes Legatskole i Odense er rektor Torben Jakobsen klar til at indgå en lokalaftale, trods anbefalinger om at lade være fra Gymnasieskolernes Rektorforening og Moderniseringsstyrelsen.

Læs mere
25. april 2013 af Johan Rasmussen

Lønudgifterne for at uddanne en gymnasie- eller hf-elev var 1.500 kroner højere i 2009, end de bliver i næste skoleår. Alligevel varsler flere rektorer besparelser.

Læs mere
24. april 2013 af Johan Rasmussen

Rektorerne skal tage tidsregistrering alvorligt. Det slår Moderniseringsstyrelsen fast i et brev til lederne. Tidsregistrering er en forudsætning for at kunne opgøre lærernes merarbejde, skriver styrelsen.

Læs mere
24. april 2013 af Morten Jest

Helt som ventet stemte en overvældende del af GL’s medlemmer nej til OK 13 ved urafstemningen. Og helt som ventet blev det samlet et overvældende ja i det akademiske forhandlingsfællesskab.

Læs mere
18. april 2013 af Johan Rasmussen

På trods af mange nej-stemmer fra GL's medlemmer, er der samlet blevet stemt ja til overenskomsten for akademikerne i staten. 73,6 procent af AC's medlemmer har stemt ja.

Læs mere
18. april 2013 af Johan Rasmussen

85 procent af GL’s medlemmer har stemt nej til den nye overenskomst. Det har en vigtig signalværdi, siger tillidsrepræsentanter.

Læs mere
16. april 2013 af Johan Rasmussen

I fire danske dagblade ser læserne tirsdag en finansminister uden andet end ”gymnasielærernes aftale” for sin nøgne krop. GL har indrykket annoncerne.

Læs mere
15. april 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasielærere og hf-lærere på syv skoler nedlagde mandag arbejdet i to timer blandt andet for at støtte folkeskolelærerne. Arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig.

Læs mere
10. april 2013 af Johan Rasmussen

De lockoutramte lærere får en økonomisk støtte på 10 millioner kroner fra GL. Der er blandt andet penge til fængselslærerne.

Læs mere
10. april 2013 af Johan Rasmussen

Tidsregistrering er et helt centralt element i den nye overenskomst. I en ny elektronisk håndbog fra GL om den nye overenskomst beskrives det, hvordan registrering af arbejdstiden kan bruges i praksis.

Læs mere
4. april 2013 af Morten Jest

Det er nu og de kommende knap to uger, GL's medlemmer kan afgive deres stemme til overenskomstresultatet.

Læs mere
26. marts 2013 af Malene Romme-Mølby

Finansministeren har fremhævet gymnasielærernes OK-aftale. Men han tager gymnasielærerne som gidsler i de andre læreres OK-konflikt. Og han forvansker historien, siger GL og gymnasielærere.

Læs mere
26. marts 2013 af Annette Nordstrøm Hansen

Corydon er tydeligvis løbet tør for argumenter i sin kamp mod de lockout-truede lærere. Han forsøger nu at legitimere sin og KL´s manglende forhandlingsvilje med en henvisning til aftalen med gymnasielærerne. Men det er rent spind!

Læs mere
21. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Campus Bornholm skal efter sommerferien skrive ned, hvor mange timer de arbejder. Tillidsrepræsentant mener, det er den mindst dårlige løsning.

Læs mere

Trods bidende kulde valgte lærere og andre offentligt ansatte i går at demonstrere til fordel for den danske model.

Læs mere
20. marts 2013 af Morten Jest

Der var både frustration og kritik i luften på GL’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde
den 6. marts. Et overvældende flertal anbefalede medlemmerne at stemme nej til OK 13 ved den kommende urafstemning. Det vil dog næsten med sikkerhed ikke ændre et samlet AC-ja.

Læs mere
20. marts 2013 af Johan Rasmussen

Flere skoler er ved at lave nye lokale aftaler i stedet for at indføre tidsregistrering, fortæller tillidsrepræsentanter. Andre mener, at netop tidsregistrering er den bedste løsning.

Læs mere
20. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Frederiksberg Gymnasium mener, det skal stå krystalklart, at lærerne er imod den nye overenskomst. De ville gerne have taget en konflikt for at markere deres modstand.

Læs mere
20. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Vestfyns Gymnasium er kede af den nye overenskomst, men de stoler på, at det var den bedst mulige aftale, de kunne få

Læs mere
13. marts 2013 af Johan Rasmussen

GL er gået sammen med Danmarks Lærerforening og andre undervisningsorganisationer om store demonstrationer i næste uge.

Læs mere
6. marts 2013 af Morten Jest

Et klart flertal i GL's repræsentantskab stemte onsdag eftermiddag for at anbefale medlemmerne at stemme nej til den netop indgåede overenskomstaftale ved den kommende urafstemning.

Læs mere
6. marts 2013 af Johan Rasmussen

Hvis lærerne bliver lockoutede vil GL yde økonomisk støtte. Det har GL's repræsentantskab besluttet.

Læs mere
1. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lidt over 100 lærere mødte op til stormøde på Frederiksberg Gymnasium for at arbejde for et nej til overenskomstaftalen.

Læs mere
21. februar 2013 af Johan Rasmussen

Efter omstridt brev til rektorerne bekræfter Bjarne Corydon og Finansministeriet, at gymnasierne godt kan lave lokale aftaler.

Læs mere
20. februar 2013 af Gymnasieskolen

I det nye nummer af Gymnasieskolen mangler nogle løntillæg for erhvervsgymnasierne i en artikel om den nye overenskomst.

Læs mere
19. februar 2013 af Johan Rasmussen

Finansminister Bjarne Corydon (S) skal i Folketinget svare på spørgsmål om omstridt brev til rektorer.

Læs mere
18. februar 2013 af Johan Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen sender brev til rektorer om ikke at indgå lokale aftaler, selv om den nye aftale giver mulighed for det. ”Gammeldags og centralistisk”, siger arbejdsmarkedsforsker.

Læs mere
12. februar 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomstaftale, som blandt andet ophæver aftaleretten, er siden blevet kritiseret og debatteret. Det er den bedst mulige aftale efter omstændighederne, mener formand Gorm Leschly.

Læs mere
12. februar 2013 af Johan Rasmussen

Den nye overenskomstaftale har delt vandene i GL’s hovedbestyrelse. Næstformand, Annette Nordstrøm Hansen, mener ikke, at GL skulle have været en del af aftalen, fortæller hun i dette interview.

Læs mere
9. februar 2013 af Johan Rasmussen

På trods af et spinkelt flertal af Repræsentantskabet i går vendte tommelfingeren nedad til den nye OK-aftale, kan GL ikke forlade aftalen, slår AC-formand Erik Jylling fast.

Læs mere
8. februar 2013 af Morten Jest

Et snævert flertal i GL's repræsentantskab forkastede tidligt fredag aften morgenens overenskomstresultat mellem AC og finansministeren.

Læs mere
8. februar 2013 af Morten Jest

AC og Finansministeren blev fredag morgen enige om et overenskomstresultat. GL's repræsentantskab diskuterer lige nu.

Læs mere
23. januar 2013 af Johan Rasmussen

Det er et billigt politisk trick og vildledende, når finansminister Bjarne Corydon bruger ordet ”normalisering” om lærernes arbejdstidsregler. Det mener professor i retorik Christian Kock.

Læs mere
22. januar 2013 af Johan Rasmussen

Arbejdsgiverne ønsker effektiviseringer. GL frygter, at arbejdsgivernes krav vil gå ud over kvaliteten. Der arbejdes stadig intensivt for at finde en løsning.

Læs mere
21. januar 2013 af Johan Rasmussen

Det er blevet tid til, at du skal have en ny overenskomst. Gymnasieskolen fortæller her om forløbet.

Læs mere
21. januar 2013 af Johan Rasmussen

Danskerne er blevet krisebevidste efter flere års økonomisk nedtur, og det kan indirekte få stor indflydelse på overenskomstforhandlingerne. Også på den del, som handler om lærernes arbejdstid, mener to eksperter.

Læs mere
15. januar 2013 af Malene Romme-Mølby

Normaliseret arbejdstid betyder et mindre forbrug af kaffe, mener gymnasielærer Tine Vedel Eriksen. Derfor har hun taget initiativ til at sende kaffe til finansministeren. Mange lærere gør som hende.

Læs mere
10. januar 2013 af Tina Rasmussen

Det er en hån mod gymnasielærerne, når finansministeren kræver en ”normalisering” af deres arbejdstid, mener arbejdslivsforsker Helle Hein. Det vil føre til nøjeregnende og demotiverede lærere.

Læs mere
20. december 2012 af Malene Romme-Mølby

Gymnasielærere forsvarer sig efter finansministerens angreb.

Læs mere
18. december 2012 af Malene Romme-Mølby

Finansministeren vil have lærerne til at arbejde anderledes og være mere sammen med eleverne. Det kræver en afgrænsning af arbejdstiden og ordentlige arbejdspladser, siger GL.

Læs mere
18. december 2012 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Christine Antorini ønsker, at gymnasielærerne er mere sammen med eleverne. Hun efterlyser dog ikke mere traditionel undervisning, men mere af den elevkontakt, som også foregår uden for klassen.

Læs mere
17. december 2012 af Johan Rasmussen

Finansminister Bjarne Corydon vil blandt andet tage et opgør med gymnasielærernes arbejdstidregler, viser overenskomstkrav til de statsansatte.

Læs mere
12. november 2012 af Morten Jest

GL’s OK 13-rundtur til skoler i hele landet er ved at være slut. Rammerne og de mulige scenarier for de kommende forhandlinger er præsenteret for medlemmerne, som til gengæld er kommet med input til, hvordan nogle af problemstillingerne eventuelt kan løses.

Læs mere
14. september 2012 af Malene Romme-Mølby

Gymnasielærernes arbejdstid har i længere tid stået for skud. Vær med til at finde intelligente løsninger, der sikrer, at arbejdstiden kobles til kvaliteten, lyder opfordringen fra GLs hovedbestyrelse.

Læs mere