OK 15

23. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Tillidsrepræsentanterne fra tre skoler med lokale arbejdstidsaftaler er ikke i tvivl om, at de har kæmpet for den rette model. Men det er endnu uvist, om aftalemodellen kan klare presset fra besparelserne.

Læs mere
30. april 2015 af Johan Rasmussen

Opgaverne for næste skoleår bliver fastlagt i denne tid. Læs her, hvad du kan gøre for at påvirke fordelingen og mængden af dine opgaver til næste år.

Læs mere
24. marts 2015 af Malene Romme-Mølby

Et flertal af gymnasielærerne har stemt ja til OK 15. Afstemningen bar dog præg af en lavere stemmeprocent og flere blanke stemmer.

Læs mere
11. marts 2015 af Johan Rasmussen

Systemet med tidsregistrering fungerer stadig ikke på mange skoler, og det skaber usikkerhed blandt lærerne. Ny pjece fra GL skal hjælpe med at skabe klarhed og styr på tiden.

Læs mere
10. marts 2015 af Malene Romme-Mølby

Den digitale stemmeurne er nu klar til at tage imod gymnasielærernes stemmer for OK 15.

Læs mere
4. marts 2015 af Morten Jest

GL's repræsentantskab anbefalede med et komfortabelt flertal medlemmerne at stemme ja til OK 15 ved den kommende urafstemning. Det var dog efter en usædvanlig, nærmest chokerende, tavs debat - ikke en eneste ønskede ordet.

Læs mere
26. februar 2015 af Johan Rasmussen

Erhvervsskolelederne er positive over for, at den nye overenskomst sætter fokus på lokalløn på erhvervsgymnasierne. Lederne er dog mindre glade for at tale om penge.

Læs mere
11. februar 2015 af Louise Wethke Buch

Som følge af OK15-forhandlingerne har en ændring i barselsaftalen givet fædre ret til en uges ekstra forældreorlov med løn.

Læs mere
11. februar 2015 af Johan Rasmussen

Nu skal der gang i lokallønnen på erhvervsgymnasierne, blev parterne enige om ved OK 15. Højst nødvendigt, mener GL.

Læs mere
10. februar 2015 af Johan Rasmussen

Et flertal i GL’s hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til den nye overenskomst, men fem medlemmer siger nej.

Læs mere
9. februar 2015 af Johan Rasmussen

GL’s formand glæder sig over, at Moderniseringsstyrelsen nu vil sætte fokus på at få tidsregistreringssystemet til at fungere. Men hun har ikke armene hævet over hovedet.

Læs mere
6. februar 2015 af Morten Jest

Fredag eftermiddag har parterne indgået forlig i overenskomstforhandlingerne til OK 15. Uenighed i GL om resultatet.

Læs mere
6. januar 2015 af Johan Rasmussen

Flere resultatmålinger af de ansatte er en del af en ny model for god arbejdsgiveradfærd fra Moderniseringsstyrelsen. GL mener, det er en helt forkert vej at gå.

Læs mere