Ledelse

9. maj 2017 af Johan Rasmussen

Regeringen vil have styr på gymnasiernes investeringer i byggeri. Derfor risikerer gymnasier at få standset planlagte byggeprojekter fra 2018.

Læs mere
8. maj 2017 af Johan Rasmussen

Enten skal gymnasierne protestere højlydt over nedskæringer, eller også skal de komme videre og få det bedste ud af rammerne, mener Stine Bosse, der er ekspert i bestyrelsesarbejde.

Læs mere
29. marts 2017 af Johan Rasmussen

Skoler skal sprænge rammer og skabe ny undervisning og samtidig levere målbare resultater. En ny styreform præger det offentlige, mener forsker og lektor Justine Grønbæk Pors fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Læs mere
17. januar 2017 af Carl Juul Nielsen

Aalborg Handelsgymnasium vil bruge elevevalueringer som udgangspunkt for at give løntillæg. Tiltaget er misforstået, mener GL.

Læs mere
21. november 2016 af Carl Juul Nielsen

På Kalundborg Gymnasium er der gennemsigtighed i opgavefordelingen. Lærerne kan se, hvor lang tid der er afsat til årets opgaver. Det er godt for dialogen, mener både lærere og ledere.

Læs mere
21. november 2016 af Tina Rasmussen

Der skal ikke nødvendigvis konkrete tal på bordet, for at man kan tale om en gennemskuelig fordeling af arbejdsopgaver, siger ledelsesforsker Anders Raastrup Kristensen.

Læs mere
11. november 2016 af Andreas Rasmussen

Moderniseringsstyrelsen havde ikke held med at tiltrække gymnasieledere, da de i oktober afholdt møder om såkaldte low performers blandt offentligt ansatte, viser aktindsigt.

Læs mere
27. oktober 2016 af Johan Rasmussen

Ledere inviteres til møder om statsansatte, som ikke “performer” nok, og hvordan lederne skiller sig af med dem.

Læs mere
14. oktober 2015 af Malene Romme-Mølby

Som ny uddannelsesleder kan man godt tænke, at det ikke ændrer så meget. Men lærerkollegerne opfatter det anderledes. Det erfarede Peter Brink Thomsen, som har prøvet skiftet fra lærer til leder.

Læs mere
23. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Større differentiering mellem lærerne, en mere fleksibel skole og mere tid sammen med eleverne. Tre ledere gør status over OK 13 og giver deres bud på fremtiden.

Læs mere
16. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Lærerne sparrer med hinanden og er drevet af at gøre en forskel. Det er måske grunden til, at kursisterne på Hf-Centret Efterslægten klarer sig så godt.

Læs mere
8. oktober 2014 af Johan Rasmussen

En åben ledelse, den enkelte elev i centrum og et stærkt kollegialt samarbejde. Det er en del af opskriften på at løfte eleverne fagligt, viser undersøgelse af fire skoler.

Læs mere
23. september 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasielærere finder stor glæde ved at lære fra sig, og blandt andet derfor er motivationen for arbejdet meget høj, viser undersøgelse.

Læs mere
29. august 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne får bedre karakterer og mindre frafald, hvis skolerne bruger færre penge på administration og ledelse og mere på undervisning, viser ny forskning.

Læs mere
28. august 2014 af Marie Krarup

Rockwoolfonden har netop offentliggjort et større arbejde om gymnasiet. Det er en imponerende indsats, og rapporten kan bruges til meget. Men desværre mangler der også vigtige dele.

Læs mere
21. august 2014 af Johan Rasmussen

Rektorer og ledere opfatter sig selv som bedre ledere, end lærerne mener, de er, viser ny forskning.

Læs mere
21. august 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne bliver dygtigere og får bedre karakterer på de skoler, hvor lærerne mener, at ledelsen er tydelig og har klare visioner, viser forskning.

Læs mere
21. maj 2014 af Tulu Hansen

Fokus på kvalitet i kerneydelsen kræver indblik i hverdagens praksis. Det kan lederne få ved at observere undervisningen, skriver kronikøren.

Læs mere
26. marts 2014 af Tina Rasmussen

Med OK 13 er der brug for mere dialog om den enkelte lærers arbejde. Derfor er det en god idé, hvis lederne ser lærerne undervise, mener Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Læs mere
20. marts 2014 af Tina Rasmussen

Formand for rektorforeningen, Anne-Birgitte Rasmussen, afviser kritikken af, at få ledere overværer lærernes undervisning. Det er ikke den eneste måde at skabe god undervisning på, siger hun.

Læs mere
19. marts 2014 af Tina Rasmussen

Kun hver fjerde gymnasielærer har en leder, der overværer deres undervisning, viser ny undersøgelse. Det er et stort problem, mener uddannelsesforskere. Ikke mindst efter OK 13.

Læs mere
17. marts 2014 af Tina Rasmussen

På Svendborg Gymnasium og HF overværer lederne undervisningen og sparrer med den enkelte lærer om det, de ser. I starten var mange af lærerne skeptiske. I dag er de fleste positive.

Læs mere
13. marts 2014 af Tina Rasmussen

Få gymnasieledere overværer systematisk lærernes undervisning. Lederne er ikke rustet til opgaven og har brug for efteruddannelse, siger uddannelsesforskere.

Læs mere

Mange lærere, som har deltaget i spørgeskema­undersøgelsen, har skrevet kommentarer om ledelsen på deres skole. Her er et lille udpluk.

Læs mere

Mange lærere er blevet mere utilfredse med deres leder efter OK 13, og dialogen er blevet dårligere. Det viser en ny stor undersøgelse.

Læs mere
26. februar 2014 af Tina Rasmussen

Kristian Jacobsen, rektor, Helsingør Gymnasium: ”Jeg kan ikke sende på P3, hvis lærerne er på P1”
Hvad er din kommentar til, at mere end halvdelen af lærerne er utilfredse med deres ledelse?

Læs mere

Der er stor forskel på, hvor gode lederne er til at implementere den nye overenskomst. Mange lærere er for eksempel utilfredse med ledelsens kommunikation, viser en ny stor undersøgelse.

Læs mere
26. februar 2014 af Johan Rasmussen

Flere ledere har svært ved at håndtere store forandringer, mener ledelsesrådgiver Christian Ørsted. Han under­streger, at en god dialog ­mellem ledelse og med­ar­bejdere er afgørende for at skabe en god arbejdsplads.

Læs mere
26. februar 2014 af Johan Rasmussen

”Falsk frihed”. Sådan betegner ledelsesrådgiver Christian Ørsted mange medarbejderes - og ikke mindst yngre læreres - arbejdsliv.

Læs mere
28. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

Hvordan gør man, når man pludselig skal vurdere, om kollegaen bruger for meget tid på at forberede sig eller rette opgaver? Gymnasieskolen har talt med tre GL-medlemmer med ledelsesansvar om samarbejde og ledelse i en turbulent tid.

Læs mere
28. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

For at få alle med i forandringssporet skal man forstå baggrunden for modstanden. Erhvervspsykolog Ejnar Bryld forklarer, hvordan man får vendt modstand til forandring.

Læs mere
22. januar 2014 af Andreas Rasmussen

Der er stor ros fra GL til nyt initiativ fra Undervisningsministeriet, der skal sikre kvaliteten i undervisningen efter OK 13.

Læs mere
25. november 2013 af Malene Romme-Mølby

God skoleledelse er ikke kun public management, understregede departementschef Jesper Fisker fra Undervisningsministeriet til GL's repræsentantskabsmøde.

Læs mere
14. oktober 2013 af Andreas Rasmussen

Flere ansatte og tillidsrepræsentanter oplever, at ledelsen ikke vil have, at de udtaler sig kritisk om forhold på arbejdspladsen. Den går ikke, siger lektor i forvaltningsret.

Læs mere
13. september 2013 af Johan Rasmussen

Ungdomsuddannelser styres af ældre mænd. Tre ud af fire bestyrelsesformænd på gymnasierne er over 60 år.

Læs mere
11. september 2013 af Johan Rasmussen

Skoler bruger undervisningskroner på administration. Det er dog ingen naturlov, at administration skal fylde mere og mere i det offentlige, siger ekspert.

Læs mere
21. august 2013 af

Lederne har helt undladt at tale om visioner og kvalitet i forbindelse med den nye overens-komst, påpeger lærere. Ledelsesekspert advarer ledere mod at fokusere for meget på økonomi.

Læs mere
9. januar 2013 af Malene Romme-Mølby

Der er uvished om, hvem der reelt leder lærerne, viser undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rektorerne bør arbejde på at gøre de pædagogiske lederes rolle endnu mere tydelig og legitim, vurderer EVA.

Læs mere
14. december 2012 af Malene Romme-Mølby

Rektorerne bør tage initiativ til at udvikle en fælles forståelse for skolens retning og den pædagogiske udvikling, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere
15. oktober 2012 af Tina Rasmussen

De skulle bruges på dialog og samarbejde. Men møderne i gymnasiernes samarbejdsudvalg har udviklet sig til harmløse informationsmøder. GL opfordrer nu rektorforeningen til at lave fælles samarbejdsudvalgskurser.

Læs mere
15. oktober 2012 af Malene Romme-Mølby

Der bliver givet og taget, når samarbejdsudvalget arbejder på Marselisborg Gymnasium. Her sidder rektor og lærerne ikke på hver deres side af bordet, for der skal samarbejdes.

Læs mere
3. oktober 2012 af Morten Jest

Den pædagogiske ledelse og den pædagogiske diskussion på skolerne kan styrkes, mener både rektorformanden og GLs næstformand.

Læs mere
28. september 2012 af Tina Rasmussen

Nyt stort forskningsprojekt sætter spot på ungdomsuddannelserne. Forskerne vil blandt andet finde ud af, hvordan samspillet er mellem ledelse og lærere, og hvad det betyder for kvaliteten af undervisningen.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Hvis en konflikt har vokset sig stor, eller indlæringsklimaet er blevet for dårligt, yder virksomheden Link Kommunikation konsulentbistand i gymnasieklasser.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasiet og hf er en succes målt i antallet af elever, men samtidig kæmper nogle lærere med flere umotiverede og uengagerede elever. Arbejdsmiljøkonsulent opfordrer ledelsen til at tage lærernes frustrationer alvorligt.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Hhx-lærer Peter Due Jensen mener, at gymnasierne i for høj grad betragter eleverne som kunder i stedet for deltagere. Han er selv med i et projekt, der skal gøre det klart for eleverne, hvad lærerne forventer af dem. Målet er større fagligt udbytte for gymnasiefremmede elever.

Læs mere
19. september 2012 af

6 spørgsmål til Lis Vivi Fonnesbæk, formand for GLs Uddannelsesudvalg

Læs mere
12. april 2012 af Johan Rasmussen

It-forsker efterlyser, at gymnasierne får skabt en god it-kultur i de enkelte klasser. I dag er der store forskelle på, hvordan it og sociale medier bruges eller ikke bruges i undervisningen, mener Michael Paulsen, it-forsker fra SDU.

Læs mere
16. januar 2012 af Tina Rasmussen

Der bliver ikke talt om ­pædagogik og læring, når der er medarbejderudviklingssamtaler. Skolens overordnede strategi kommer man heller ikke ind på. Sådan er det i hvert fald på to af landets gymnasier, viser en ny masterafhandling fra Syddansk Universitet.

Læs mere
16. januar 2012 af Malene Romme-Mølby

Det kan være en uoverskuelig disciplin at deltage i eller afholde MUS. Men det kan læres, fortæller lektor Søren Frimann Trads, der forsker i MUS.

Læs mere
16. januar 2012 af Malene Romme-Mølby

MUS-konceptet var forældet og et gammelt kompromis på Nyborg Gymnasium. I stedet fandt de frem til et strategisk og dynamisk koncept, der ændrer sig med skolen.

Læs mere
16. januar 2012 af Tina Rasmussen

Det kan sagtens være mine lærere, der har svaret på den måde." Sådan lyder det ærligt fra Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, da han bliver præsenteret for resultaterne af Gymnasieskolens undersøgelse.

Læs mere
16. januar 2012 af Tina Rasmussen

Mere end halvdelen af gymnasielærerne kommer kun til MUS hvert andet år eller sjældnere. Det er i strid med overenskomsten. Desuden glemmer ledelsen at koble lærernes udvikling med skolens overordnede mål.

Læs mere

Gymnasielærernes MUS resulterer ikke i ændringer i arbejdslivet, viser ny under­søgelse. Det er et stort problem, siger formændene for GL og Rektorforeningen. Nu opfordrer de til handling.

Læs mere
15. august 2011 af Rikke Høm Jensen

Aalborg Handelsskole blev for år tilbage kritiseret for blot at stikke nye lærere en nøgle og et skema. Nu er proceduren ændret, så unge lærere får en lempelig start.

Læs mere
12. august 2011 af Rikke Høm Jensen

Årsvikarer er ofte på egen hånd. Men flere skoler er blevet opmærksomme på at støtte dem. Det er klogt, mener ekspert. Ellers risikerer de gymnasiale uddannelser at miste værdifuld arbejdskraft i fremtiden.

Læs mere
30. maj 2011 af Tina Rasmussen

Den centralt fastsatte fraværsgrænse på 10 procent blev afskaffet på de gymnasiale uddannelser i 2005. Men flere rektorer bruger den stadig. Andre glæder sig over at være sluppet af med den.

Læs mere
25. februar 2011 af Tina Rasmussen

Rektorerne gør allerede meget for at hjælpe nye lærere i gang. Men de kan godt blive bedre til at afmystifisere stress, lyder det fra rektorformand Jens Boe Nielsen.

Læs mere
25. februar 2011 af Tina Rasmussen

Hellere tie stille end indrømme, at man ikke kan klare arbejdspresset. På landets gymnasier er stress ikke noget, unge lærere taler højt om. Det mærker man både i GL og Danske Underviserorganisationers Samråd. Der er brug for en kulturændring, og rektorerne har en stor del af ansvaret for at skabe den, lyder det.

Læs mere
14. februar 2011 af Rie Nielsen

De tre gymnasier i Holstebro tilbyder master classes til de dygtigste elever i forskellige fag. Eleverne deltager på tværs af htx, hhx og stx.

Læs mere
11. februar 2011 af Tina Rasmussen

Gymnasier har pligt til at give de klogeste elever ekstra udfordringer. Rektorer er positive over, at det nu er et krav. Det viser en rundspørge, som Gymnasieskolen har lavet.

Læs mere