Kompetenceudvikling

12. februar 2016 af Tina Rasmussen

Som lærer er man en god formidler, og man kan motivere folk. Og så er man vant til at overholde deadlines, siger Carl Emmanuel Larsen, der har undervist på Roskilde Katedralskole. I dag er han direktør.

Læs mere
12. februar 2016 af Carl Juul Nielsen

For Morten Trolle var det at være gymnasielærer en stor del af hans identitet. Så det var en udfordring, da han skulle genopfinde sig selv som forlagsredaktør.

Læs mere
5. januar 2015 af Malene Romme-Mølby

På mange skoler står læreren ofte alene med at binde efteruddannelsen sammen med skolens strategi. Men der bør være en dialog mellem ledelse og lærer før, under og efter efteruddannelse, for at den får effekt på arbejdspladsen, fortæller chefkonsulent Eva Maria Mogensen fra Kompetenceudviklingssekretariatet.

Læs mere
9. oktober 2014 af Malene Romme-Mølby

Der er håb forude for alle de lærere, der ikke har en kompetenceudviklingsplan, mener Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening. Ifølge hende har lederne været for tilbageholdende i forhold til lærernes efteruddannelsesplaner. Men overenskomsten kan ændre på det.

Læs mere
2. oktober 2014 af Malene Romme-Mølby

Mange skoler laver ikke individuelle planer for hver enkel lærers kompetenceudvikling. Samtidig er der stor forskel på skolernes strategi for kompetenceudvikling. Skolerne bør stramme op, mener GL.

Læs mere
15. oktober 2012 af Tina Rasmussen

Formålet var dialog og samarbejde. Men møderne mellem ledelse og tillidsrepræsentanter i gymnasiernes samarbejdsudvalg har udviklet sig til harmløse informationsmøder. Det går ud over lærernes indflydelse.

Læs mere
16. januar 2012 af Tina Rasmussen

Der bliver ikke talt om ­pædagogik og læring, når der er medarbejderudviklingssamtaler. Skolens overordnede strategi kommer man heller ikke ind på. Sådan er det i hvert fald på to af landets gymnasier, viser en ny masterafhandling fra Syddansk Universitet.

Læs mere
16. januar 2012 af Malene Romme-Mølby

Det kan være en uoverskuelig disciplin at deltage i eller afholde MUS. Men det kan læres, fortæller lektor Søren Frimann Trads, der forsker i MUS.

Læs mere
16. januar 2012 af Malene Romme-Mølby

MUS-konceptet var forældet og et gammelt kompromis på Nyborg Gymnasium. I stedet fandt de frem til et strategisk og dynamisk koncept, der ændrer sig med skolen.

Læs mere
16. januar 2012 af Tina Rasmussen

Det kan sagtens være mine lærere, der har svaret på den måde." Sådan lyder det ærligt fra Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, da han bliver præsenteret for resultaterne af Gymnasieskolens undersøgelse.

Læs mere
16. januar 2012 af Tina Rasmussen

Mere end halvdelen af gymnasielærerne kommer kun til MUS hvert andet år eller sjældnere. Det er i strid med overenskomsten. Desuden glemmer ledelsen at koble lærernes udvikling med skolens overordnede mål.

Læs mere

Gymnasielærernes MUS resulterer ikke i ændringer i arbejdslivet, viser ny under­søgelse. Det er et stort problem, siger formændene for GL og Rektorforeningen. Nu opfordrer de til handling.

Læs mere
12. september 2011 af Malene Romme-Mølby

Lærerne får stort set al den efteruddannelse, som de vil have, understreger formanden for Rektorforeningen. Men der er mange hindringer for lærernes efteruddannelse, mener formanden for GL's uddannelsesudvalg.

Læs mere
12. september 2011 af Tina Rasmussen

Det er ikke kun ledelsens ansvar at få sat gang i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling på gymnasierne. Samarbejdsudvalgene har det formelle ansvar, siger chefkonsulent David Karstensen fra Statens Center for Kompetenceudvikling.

Læs mere
12. september 2011 af Malene Romme-Mølby

Det er et faresignal, når lærerne ikke tager efteruddannelse, advarer arbejdsmarkeds­ekspert. Han mener, at lærerne skal tænke deres arbejdsmæssige situation grundigt igennem.

Læs mere
12. september 2011 af Tina Rasmussen

Næsten halvdelen af gymnasielærerne vil have mere efteruddannelse. Men mange er pessimistiske og forventer at komme på færre kurser. Til trods for at de faktisk får bevilget langt størstedelen af den efteruddannelse, de søger.

Læs mere

Ifølge overenskomsten skal alle lærere have en individuel kompetenceudviklingsplan. Men det får de ikke, viser en undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening. Så nu kræves der handling.

Læs mere