karakterer

20. marts 2017 af Tina Rasmussen

Elever og studerende tæn­ker ­mindre kreativt, når topkaraktererne uddeles til dem, der laver ­færrest fejl. Det er et kæmpe problem, når det, vi skal leve af, er ­innovation, mener forsker og professor Rane Willerslev.

Læs mere
23. januar 2017 af Carl Juul Nielsen

Standpunkts- og årskarakterer kan være et motiverende redskab i de rette hænder, mener lærer Torben Nybo Steffen-Nielsen. Men i mange tilfælde kan dårlige karakterer ende med at tage gejsten fra eleverne.

Læs mere
23. januar 2017 af Carl Juul Nielsen

Andreas Hagemann Esbjørnsen klarede sin studenter­eksamen fremragende. Alligevel fortryder han, at han fokuserede så meget på karaktererne.

Læs mere
23. januar 2017 af Carl Juul Nielsen

I klasselokalet kæmper eleverne en kamp om at få de bedste karakterer, men kampen kan være skadelig for læringsrummet, mener uddannelsesekspert.

Læs mere
19. december 2016 af Malene Romme-Mølby

Om eleverne får den samme karakter til eksamen som i årskarakter, er ikke relevant, for de bedømmes efter forskellige kriterier, lyder kritikken af en ny analyse.

Læs mere
23. november 2016 af Tina Rasmussen

Flere gymnasier har gode erfaringer med at skrue ned for antallet af karakterer. Nu åbner undervisningsministeren for flere forsøg, hvor feedback skal erstatte karakterer.

Læs mere
17. oktober 2016 af Tina Rasmussen

Læringen i gymnasiet er ensrettet og indskrænket, mener professor Knud Illeris, der er internationalt kendt for sine teorier om læring. Han har netop holdt sin sidste forelæsning og får nu bedre tid til at passe gederne hjemme på Svanholm.

Læs mere
16. september 2016 af Carl Juul Nielsen

Det er en del af hf’s DNA, at der ikke er årskarakterer. Indføres de, vil de skabe mere fokus på karakteren og mindre på selve læringen, mener GL.

Læs mere
28. januar 2016 af Helle Lindberg

Lærere på Herlev Gymnasium oplever, at eleverne er stressede og frygter at få dårlige karakterer. De mener derfor, at det kan være en god idé at droppe karaktererne i en periode.

Læs mere
8. januar 2016 af Malene Romme-Mølby

Den måde, som gymnasieelever bliver evalueret på, påvirker uddannelsen meget, understreger professor Jens Dolin. Han håber derfor, at politikerne spørger lærerne til råds og indtænker nye eksamensformer i en kommende gymnasiereform.

Læs mere
25. september 2015 af Malene Romme-Mølby

Uddannelsessystemet er blevet for domineret af en præstationskultur, som underminerer læringen, mener flere forskere. De starter nu et projekt, der skal forsøge at ændre fokus.

Læs mere
23. september 2015 af Tina Rasmussen

Der var ros til gymnasiet fra flere videregående uddannelser, da fagligheden i gymnasiet i går var til debat på Christiansborg. Men der skal mere fokus på elevernes skriftlige og sociale kompetencer, lød det samtidig.

Læs mere
10. september 2015 af Malene Romme-Mølby

Når elever fokuserer på karakterer og er bange for at fejle, er det en stor hindring for læringen, mener de på Øregård Gymnasium. Derfor undersøger de nu, om eleverne lærer mere, hvis karakterpresset lettes.

Læs mere
3. september 2015 af Helle Lindberg

Silke Berge og Alberte Silberbrandt er netop startet i 2.g på Rysensteen Gymnasium, men føler allerede valget af videregående uddannelse lurer forude.

Læs mere
17. april 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieelevers store fokus på deres endelig eksamensgennemsnit skaber et dårligt læringsmiljø. De dårlige vaner bliver flyttet ned i folkeskolen, når karakterkravet bliver indført, mener rektor på RUC Hanne Leth Andersen.

Læs mere
21. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne skal have 7 i karakter for at komme i gymnasiet, mener rektor for Birkerød Gymnasium. 39 procent af eleverne på hans skole lever ikke op til det.

Læs mere
17. oktober 2014 af Katrine Pinborg

Karaktererne skal væk, og alle gymnasieelever skal i praktik. Gymnasieeleverne er kommet med deres udspil til en ny gymnasiereform.

Læs mere
21. august 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne bliver dygtigere og får bedre karakterer på de skoler, hvor lærerne mener, at ledelsen er tydelig og har klare visioner, viser forskning.

Læs mere

Elever fra flere ungdomsuddannelser demonstrerer i dag mod karakterkrav. Gymnasieeleverne mener i stedet vejledningen i folkeskolen skal styrkes.

Læs mere
14. maj 2014 af Johan Rasmussen

Evnen til at løfte elever fagligt på trods af deres sociale og faglige baggrund er én af fire indikatorer i Undervisningsministeriets nye tilsyn med gymnasierne.

Læs mere
2. maj 2014 af Johan Rasmussen

Karakterkrav kan få minimal betydning eller ramme meget voldsomt, alt efter hvor høje de bliver, viser ny analyse fra Undervisningsministeriet.

Læs mere

Færre ansøgere til de gymnasiale uddannelser i år har ikke ændret borgerlige partiers krav til indførelse af karakterkrav. Rektorer er bekymrede for konsekvenser.

Læs mere
20. februar 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lollad-Falster og i Nordjylland kan meget vel lukke ved indførelse af høje karakterkrav, viser analyse.

Læs mere
12. november 2013 af Johan Rasmussen

Sammenlignes elevernes karaktergennemsnit fra 9. klasse, stiger deres karakterer mest på htx og hf og mindst på stx.

Læs mere
18. september 2013 af Johan Rasmussen

Kravene for at blive optaget på eller gå i gymnasiet bliver sandsynligvis skærpet, blandt andet fordi regeringen ønsker, at flere elever begynder på en erhvervsuddannelse. GL mener, det er bedre at satse mere på vejledning.

Læs mere
21. august 2013 af Andreas Rasmussen

Det giver ikke mening, at nogle videregående uddannelser har adgangskrav på langt over 10 i karaktergennemsnit. Det mener professor Lars Qvortrup fra Aalborg Universitet.

Læs mere
11. juni 2013 af Johan Rasmussen

Gymnasieelever får i gennemsnit højere skriftlige årskarakter, end de får til eksamen. Det viser en analyse fra Momentum.

Læs mere
21. februar 2013 af Johan Rasmussen

Det er misvisende at bruge det samlede karaktergennemsnit til at sammenligne ungdomsuddannelser, mener eksperter.

Læs mere
2. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Matematiklærer Casper Dahl Rasmussen har fået en til to elevklager om året de sidste seks år. Ingen elever har fået medhold, men klagerne har alligevel ændret hans praksis.

Læs mere
18. september 2012 af Johan Rasmussen

Elever klager i stigende grad over karakterer, melder flere gymnasier. Det er blevet mere acceptabelt at være uenig med læreren, mener elevernes formand.

Læs mere