Kønsforskel

19. april 2017 af Helene Caprani

Planerne for næste skoleår er ved at blive lagt, og vi overvejer, hvad og hvor meget vi gerne vil lave i ’17-’18. Nogle overvejer at gå på deltid, og de fleste er formodentlig kvinder. Der er nemlig stor forskel på kønnene, hvad angår gymnasielæreres arbejdstid.

Læs mere
6. marts 2017 af Stinne Krogh Poulsen

I de sidste fire uger har vi i programmet ”Drengen mod pigerne” på TV 2 kunnet følge en gruppe 3.G-elever på Brønderslev Gymnasium i jagten på studenterhuen og ikke mindst deres engagerede læreres store indsats

Læs mere
18. september 2013 af Kristine Bertelsen

Drenge bliver motiveret, når de får lov til at eksperimentere – og det gør pigerne også. Det er erfaringerne på Roskilde Katedralskole, der er med i et nyt projekt om drenges motivation og trivsel.

Læs mere
14. maj 2013 af Kristine Bertelsen

Projektet Imodus afprøver nye undervisningsmåder til at fastholde drengene på de gymnasiale uddannelser. Undervisning med fokus på drengene er også til glæde for pigerne, har Næstved Gymnasium og HF erfaret.

Læs mere
29. januar 2013 af Tina Rasmussen

I hvert fald når det handler om, hvordan de lærer bedst. De to køn er enige om, at undervisningen i dag er for ensformig, viser nyt forskningsprojekt.

Læs mere
2. december 2011 af Malene Romme-Mølby

Pigerne planlægger, drengene tager det, som det kommer. Det kan give en kønsmæssig slagside, når de skal have en uddannelse, vurderer ungdomsforsker. Hun frygter, at det vil tynde yderligere ud på de videregående uddannelser.

Læs mere
2. december 2011 af Tina Rasmussen

Drenges og pigers hjerner udvikler sig i forskelligt tempo. Det er lærerne i både grundskolen og gymnasiet nødt til at tage højde for i undervisningen. Ellers taber man drengene, siger hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen.

Læs mere
2. december 2011 af Tina Rasmussen

60 procent af studenterhuerne landede sidste år på hovedet af en pige. Drengene er klemt. Både grundskolen og gymnasiet er pigeskoler, og det er et problem, siger professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Læs mere
2. december 2011 af Malene Romme-Mølby

Som lærer kan det være svært at konkurrere med Facebook og diverse computerspil. Men i stedet for at konkurrere skal man inddrage de digitale medier, har lærerne Claus Scheuer-Larsen og Frank Villa erfaret.

Læs mere
11. oktober 2011 af Malene Romme-Mølby

Der har tidligere været fokus på, at flere piger skulle hjælpes ind i den matematiske verden. Men i gymnasiet er det lige omvendt: Piger får meget bedre karakterer end drenge, og drenge dumper i hobetal.

Læs mere