It i undervisning

15. marts 2017 af Malene Romme-Mølby

Hvordan påvirker teknologien undervisningen, og hvilke tendenser bør vi bygge vores undervisning op om i fremtiden? Det var nogle af spørgsmålene, som professor og ekspert i læringsteknologi William Rankin tog sig kærligt af, da han gæstede Danmark tidligere på måneden.

Læs mere
14. december 2016 af Frederik Buhl Kristensen

Undervisningen i gymnasiet er for fokuseret på papirgenrer, mener dansklærer Mie Bligaard Christoffersen, der netop har forsvaret sin ph.d. Lærerne skal blive bedre til at undervise eleverne i forskellene mellem en blog på internettet og et essay, skrevet på papir, mener hun.

Læs mere
23. november 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg hørte Bill Rankin, et af de store navne inden for it i undervisningen, holde oplæg i sidste uge. Endnu en gang blev jeg bekræftet i, at nysgerrighed, lyst til at lære samt kreative og innovative kompetencer er vigtige i fremtiden.

Læs mere
2. november 2016 af René Vester Kjær

Danmark er klart med i førerfeltet, når det gælder brug af IT I undervisningen. Mange andre europæiske lande har været voldsomt bange for at indføre IT i deres uddannelsessektor, mens vi i Danmark har kastet os ud i det uden at tænke på konsekvenserne.

Læs mere
26. januar 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige haft fornøjelsen af at være på den kæmpestore messe og konference BETT (British Educational Training and Technology Show) i London. På BETT er alverdens it-teknologi til uddannelser udstillet, det ene mere dyrt og avanceret end det andet. Det er efter min mening ikke så interessant i forhold til de danske ungdomsuddannelser, der har begrænsede økonomiske midler at gøre godt med.

Læs mere
21. januar 2016 af Rita Houmann

Gymnasier i region Nordjylland og Midtjylland har i samarbejde med Aarhus Universitet etableret et kursus i at være gymnasielærer.
De overordnede formål er, som der står i samarbejdsaftalen : ”…at den studerende får et indtryk af hverdagen på et gymnasium, af jobbet som gymnasielærer og af, hvordan det er at arbejde med fagets teori og metode i gymnasiet.”

Læs mere
16. december 2015 af Lars Due Arnov

Det går fremad med anvendelsen af it i gymnasiet, men der mangler stadig mål for – og mening med – it-anvendelsen på flere gymnasier. Både elever og lærere har brug for progressionsplaner, og it-didaktikken kan tænkes mere visionært.

Læs mere
9. november 2015 af Anders Klebak

En digital udgivelse skal kunne noget andet og mere end papirbogen, siger Frank Grønlund Jørgensen, i-bogsforfatter, gymnasielærer og digital redaktør.

Læs mere
9. november 2015 af Kristine Jægesen Wilkens

Som det første sted i landet kan htx-elever i Slagelse fra næste skoleår vælge en helt ny studieretning med fokus på interaktiv formidling. Jakob Horn Møller er med til at udvikle tilbuddet. Han tror på, at elever lærer nemmere, hvis de både hører, ser og prøver det, de skal lære.

Læs mere
9. november 2015 af Anders Klebak

Anne Lise Bennedsen er stor tilhænger af digitale lære­midler i sine fag. Men med de nye mediers indtog i klassen har elevernes forventninger til lærerens tilgængelighed ændret sig.

Læs mere
9. november 2015 af Anders Klebak

Det trykte medie er slet ikke så dødt som antaget, og måske kan papirbogens styrker sikre den en fremtid ved siden af e- og i-bøgerne. Det handler om at spørge: ’Hvilke mål har vi med undervisningen? Og dernæst kan vi spørge: ’Hvordan kan teknologi hjælpe os med de mål?,’ siger professor Jeppe Bundsgaard. Teknologi må ikke blive et mål i sig selv.

Læs mere
9. november 2015 af Kristine Jægesen Wilkens

I gamle dage, da computeren kun fandtes som så stor en klods, at den ikke sådan lige kunne flyttes rundt på, havde Tørring Gymnasium et datalokale med otte stationære computere. Det er tiden imidlertid løbet fra, og i 2014 blev det derfor ryddet for traditionelt inventar. Eleverne fik lov til at stå for indretningen, og de ønskede cafestemning mere end computerlokale.

Læs mere
9. november 2015 af Anders Klebak

Kristina Graarup har indført stramme regler for elevernes brug af computere i engelskundervisningen. Ordbøger, kopier og notesblokke har til gengæld fået nyt liv.
Målet er at øge koncentrationen og få fokus tilbage på underviseren.

Læs mere
6. november 2015 af Kristine Jægesen Wilkens

Lærer Jan Nøhr Christensen på Aalborg Handelsgymnasium oplever, at eleverne får et bedre overblik, når de arbejder med både mobiltelefon, iPad og pc. Til gengæld er han opmærksom på, at de ikke googler sig til hurtige svar, for så bliver deres viden overfladisk.

Læs mere
21. oktober 2015 af Malene Romme-Mølby

Gymnasielærerne har godt gang i it i undervisningen, konkluderer EVA. Men de udnytter ikke it’s potentiale fuldt ud. Og her skal ledelsen støtte op, for lærerne mangler tid og strategi.

Læs mere
11. september 2015 af Anne Boie Johannesson

Sidste skoleår var jeg med til at opstille mål for vores elevers digitale dannelse med tilhørende plan for hvordan vi skulle arbejde med det i praksis i 1.g. It-gruppen besluttede at det var følgende kompetencer, der skulle arbejdes med:

  • at kunne regulere privat brug af it i undervisningen

Læs mere
4. september 2015 af Henrik Stanek

Skjern Htx sagde ja til at lade TV2 filme elevernes brug af blandt andet Facebook og computerspil i timerne for at få andre gymnasier til at tage problemet alvorligt, så der kan skabes fælles løsninger. Men det holder hårdt.

Læs mere
16. december 2014 af Malene Romme-Mølby

Det kunne være så smart med digitale bøger, men mange i-bøger udnytter ikke det digitale univers’ potentiale, lyder kritikken fra lærere og forsker.

Læs mere
10. december 2014 af Malene Romme-Mølby

De er vokset op med digitaliseringen. Men mange har slet ikke lært at bruge computeren i faglig sammenhæng. Det forsøger Anne Boie Johannesson at råde bod på.

Læs mere
5. december 2014 af Anne Boie Johannesson

Min 1.g-klasse bruger digitale værktøjer og læremidler hele tiden. Men det roder for dem. De har svært ved at finde ud af, hvor det, de skal bruge i dansk, ligger, eller hvor linket til ibogen i fysik er henne. Og ligger øvelsesvejledningen til kemi i Lectio, Classroom eller på kemi-sitet?

Læs mere
18. november 2014 af Rita Houmann

Clay Shirky, en amerikansk professor i sociale medier ved New York University, har forbudt brugen af bærbare computere, iPads og smartphones under sine forelæsninger!
Som daglig it-bruger af sociale medier i undervisningen er man lettere rystet. Hvad er der gået galt med Clay Shirkys viden om it-teknologi og hans pædagogiske praksis? Der er noget, der skurrer i ørerne.

Læs mere
5. november 2014 af Rita Houmann

Tidligt i skoleåret var jeg på et kursus i CD-ORD, som er et læse-skrive-program, der hjælper ordblinde og svage læsere med stavning og oplæsning af alle former for e-tekster. 

Læs mere
3. november 2014 af Anders Klebak

Adgangen til sociale medier, videoer og spil forstyrrer de fleste elever så meget, at det forringer deres udbytte af undervisningen, viser en stor undersøgelse. Mange vil have lærerens hjælp til at slukke for de digitale forstyrrelser.

Læs mere
30. oktober 2014 af Anders Klebak

To lærere på Øregård Gymnasium vil gøre op med elevernes ureflekterede brug af computere og tablets i timerne. Derfor skal noter tages på papir.

Læs mere
18. juni 2014 af Rasmus Karkov

Med virtual reality-briller kan elever blive sendt til det gamle Rom, ud i universet, ind i kroppen eller opleve verden som et andet menneske. Facebook er på vej med virtual reality-briller, der er så gode og billige, at det vil være et paradigmeskift.

Læs mere
21. maj 2014 af Tommy Heisz

Sammensmeltningen mellem den fysiske og den digitale verden er så godt som fuldbyrdet, og det stiller store krav til underviseren. Unge, der aldrig har oplevet et liv uden internet, har ikke brug for alt for firkantede regler, men derimod en synlig lærer, der forholder sig til, at den gamle verden ikke længere eksisterer.

Læs mere
21. maj 2014 af Søren Ravnsborg

Mange gymnasier har en side på Facebook, hvor de kan præsentere sig for omverdenen. Målet er ikke mindst at give kommende elever et positivt indtryk af skolens aktiviteter, fortæller flere gymnasier.

Læs mere
12. marts 2014 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige læst rapporterne fra udviklingsprojektet ”Undervisningsorganisering, -former og –medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser” (3. runde, 2012-13).

Læs mere
5. marts 2014 af Rita Houmann

Kan man forvente, at gymnasieelever, når de præsenteres for et digitalt undervisningsmiljø med brug af pc, iPad og smartphones, ved, hvordan de skal opføre sig? Har eleverne ikke lært en ordentlig it-adfærd i folkeskolen, så må vi gymnasielærere træde i karakter og fortælle eleverne, hvordan de skal opføre sig i vores undervisning. Så enkelt er det.

Læs mere
13. februar 2014 af Anne Boie Johannesson

Hvor skal vi hen med it-anvendelsen i gymnasiet? Vi diskuterer sociale medier i undervisningen, digital dannelse eller mangel på samme, men hvilken vej skal vi egentlig gå?

Læs mere
7. februar 2014 af Laura Engstrøm

Ungdomsuddannelserne har en forpligtelse til at lære eleverne at bruge it og nettet på en forsvarlig måde, mener Jesper Tække, der sammen med Michael Paulsen har fulgt en gymnasieklasses brug af Twitter i undervisningen. Bogen Sociale medier i gymnasiet om klassens første år med Twitter er netop udkommet.

Læs mere
30. januar 2014 af Anne Boie Johannesson

… men derimod stor ros til Jesper Tække og Michael Paulsen for deres gymnasieforskning med håb om meget mere fremadrettet og løsningsorienteret forskning i gymnasieverdenen i fremtiden.

Læs mere
21. januar 2014 af Mette Hermann

Muligheder og forpligtigelser i en digital verden

Læs mere
20. januar 2014 af Rita Houmann

Hvilke nye krav står lærer og elever over for i et elektronisk klasseværelse?

Læs mere
17. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

Lærerne på Holstebro Handelsgymnasium oplever sig selv som alt andet end it-forskrækkede. Læs om deres didaktiske og faglige overvejelser, der ligger til grund for it-forsøget.

Læs mere
27. november 2013 af Rita Houmann

Brugen af it i undervisningen er et must i moderne undervisning; men it skal naturligvis ikke bruges for dets egen skyld; men fordi det som intet andet pædagogisk værktøj motiverer til fagligt arbejde.

Læs mere
29. april 2013 af Malene Romme-Mølby

Man kan ikke fortsætte undervisningen, som man altid har gjort, når man bruger en digital tavle, fortæller Rita Houmann. Hun har vendt sin undervisningspraksis helt på hovedet.

Læs mere
14. marts 2013 af Malene Romme-Mølby

En gymnasieklasse skal ledes, påpeger Dorte Ågård, der forsker i relationen mellem lærer og elev. En af ledelsesopgaverne er at få løst computerproblemet.

Læs mere
12. marts 2013 af Kristine Bertelsen

Eleverne deltager aktivt i diskussionerne, når de først har quizzet om svaret. Det oplever matematiklærer Kell Bredsig Larsen, der bruger et elektronisk quiz-system som en del af sin undervisning.

Læs mere
5. marts 2013 af Kristine Bertelsen

Podcast i sprogundervisningen får alle elever i spil, lyder erfaringerne fra Næstved Gymnasium og HF. Læringseffekten er dog mere uklar.

Læs mere