It

21. februar 2013 af Anne Boie Johannesson

Der er for lidt it i teoretisk pædagogikum.

Læs mere
17. december 2012 af Johan Rasmussen

Mange lærere oplever, at elevernes koncentration ofte eller hele tiden forstyrres i timerne på grund af Facebook, spil og andre ”tilbud” på skærmen. Det viser ny forskning om it i gymnasiet.

Læs mere
10. december 2012 af Johan Rasmussen

Eleverne hjælper hinanden og deler i stor stil informationer og viden, når de laver individuelt arbejde. Samtidig har teknologien også forandret gruppearbejdet.

Læs mere
4. december 2012 af Johan Rasmussen

Undervisningstid, forberedelsestid, gruppearbejde, elevtid og rettetid flyder i højere grad sammen, viser et forskningsprojekt om it i gymnasiet.

Læs mere
23. oktober 2012 af Mette Hermann

It gør ikke folk dummere. Tværtimod findes der efterhånden en lang række it-værktøjer, som man med fordel kan tænke ind i undervisningen som didaktiske læringsværktøjer.

Læs mere
11. oktober 2012 af Sif Zander Smit

Eleverne har delte meninger om teknikkens rolle i undervisningen. Digitaliseringen er et nødvendigt kulturskift for at kunne begå sig i fremtidens samfund, mener Anders Svejgaard Pors, uddannelseschef på Ørestad Gymnasium.

Læs mere
25. juni 2012 af Eva Pors

Fif til hvordan du kan holde dig opdateret med nye undervisningsmetoder, redskaber og materialer.

Læs mere
6. juni 2012 af Mette Hermann

Computeren skal bruges som aktiv medspiller i undervisningen

Læs mere
30. maj 2012 af Johan Rasmussen

Halvdelen af gymnasieeleverne bruger ofte eller altid computeren til underholdning i timerne, viser nye tal. Ekspert advarer om, at det går ud over koncentrationen og kan betyde større frafald fra gymnasierne.

Læs mere
12. april 2012 af Johan Rasmussen

It-forsker efterlyser, at gymnasierne får skabt en god it-kultur i de enkelte klasser. I dag er der store forskelle på, hvordan it og sociale medier bruges eller ikke bruges i undervisningen, mener Michael Paulsen, it-forsker fra SDU.

Læs mere
3. april 2012 af Malene Romme-Mølby

Lærer Anne Lise Bennedsen har med begejstring erfaret, hvordan Facebook kan bruges fagligt. Hendes engagement har nu inspireret gymnasiets ledelse til at arbejde for øget brug af it i undervisningen.

Læs mere
3. april 2012 af Johan Rasmussen

Skoler forsømmer at lave klare mål og strategier for it i undervisningen, mener kritikere. I stedet fokuserer ledelsen mere på teknik og overlader indholdet til ildsjælene. Problemet er, at de gode erfaringer for, hvordan it bruges i undervisningen, ikke bredes ud til resten af lærerne.

Læs mere
3. april 2012 af Johan Rasmussen

I en 1.g-klasse på Handelsgymnasiet i Skive er det sociale medie Twitter integreret i alle fag. Klassen er en del af et forskningsprojekt, som opstod på grund af frustrationer over, at computerspil og Facebook gik ud over indlæring og undervisning.

Læs mere
3. april 2012 af

LEDER

Læs mere