Innovation

20. marts 2017 af Tina Rasmussen

Elever og studerende tæn­ker ­mindre kreativt, når topkaraktererne uddeles til dem, der laver ­færrest fejl. Det er et kæmpe problem, når det, vi skal leve af, er ­innovation, mener forsker og professor Rane Willerslev.

Læs mere
8. marts 2017 af Tina Rasmussen

Tidligere kaldte de det varm luft og spild af tid. I dag har Helene Græsdal Thomsen og Lise Wich, der er lærere på Marselisborg Gymnasium, fået et helt andet syn på innovation.

Læs mere
23. november 2016 af Anne Boie Johannesson

Jeg hørte Bill Rankin, et af de store navne inden for it i undervisningen, holde oplæg i sidste uge. Endnu en gang blev jeg bekræftet i, at nysgerrighed, lyst til at lære samt kreative og innovative kompetencer er vigtige i fremtiden.

Læs mere
23. september 2016 af Rita Houmann

For et stykke tid siden blev skolen kontaktet af Andelskassen, der i samarbejde med VIA CFU har tilrettelagt et undervisningsforløb, der igangsætter elevernes evne til at tænke kreativt, søge anderledes løsninger på problemerne – og måske selv blive iværksættere senere.

Læs mere
8. januar 2016 af Malene Romme-Mølby

Den måde, som gymnasieelever bliver evalueret på, påvirker uddannelsen meget, understreger professor Jens Dolin. Han håber derfor, at politikerne spørger lærerne til råds og indtænker nye eksamensformer i en kommende gymnasiereform.

Læs mere
12. januar 2015 af Søren Ravnsborg

Opsprættede dyr, afprøvning af drabsmetoder og krudtslam skal få eleverne til at skrive til sanserne. På Øregård Gymnasium har de sat mord på skemaet.

Læs mere
8. december 2014 af Katrine Pinborg

Regeringen lægger op til nye prøveformer i sit udspil til gymnasier. Det er et skridt i den rigtige retning, mener ekspert, da eksamenerne i dag er for fjerne fra virkeligheden uden for skolen.

Læs mere
1. december 2014 af Malene Romme-Mølby

Nye eksamensformer, adgangskrav på 2 og færre studieretninger er de foreløbige udmeldinger om regeringens udspil til en ændring af de gymnasiale uddannelser.

Læs mere
22. september 2014 af Tina Rasmussen

Flere og flere gymnasier sender elever af sted til det innovationscenter, som Københavns åbne Gymnasium var med til at starte sidste år. Det giver eleverne nye måder at tænke på, siger lærer Mette Thorup fra Helsingør Gymnasium.

Læs mere
15. september 2014 af Jesper Beckman

Olympiaden i Tokyo i 2020 forventes - ligesom Olympiaden i Tokyo i 1964 - at stimulere nye innovationer, måske specielt med henblik på infrastruktur.

Læs mere
8. september 2014 af Malene Romme-Mølby

Lavere fravær og større motivation er nogle af de positive effekter af, at lærerne fra Espergærde Gymnasium og HF nytænkte undervisningen og rammerne for deres elever. Men det har også givet anledning til faglige frustrationer.

Læs mere
21. august 2014 af Jesper Beckman

Japan er kendt for sine mange innovationer. Innovation hedder på japansk 技術革新. Det udtales gijutsu-kakushin og betyder teknik-reform. De kan være enkle og naturlige, dristige og utrolige, og til tider meget kulturelt betingede.

Læs mere
12. juni 2014 af Malene Romme-Mølby

Folkemødet kan bruges fagligt, fortæller gymnasielærerne Nicolai Munk Pedersen og Claus Munch Jørgensen. Deres elever skal konkurrere om iværksætteri de næste par dage.

Læs mere
9. maj 2014 af Kristine Bertelsen

Elever og lærere fra Nørre Gymnasium er begejstrede for et innovationsforløb på Herlev Hospital. Her brugte eleverne deres viden fra fagene biologi og psykologi til at løse konkrete problemstillinger for hospitalets afdelinger.

Læs mere
14. april 2014 af Malene Romme-Mølby

Hvis elever skal måles på deres innovative kompetencer, vil det begrænse deres udvikling af innovative kompetencer, advarer innovationsforsker Birthe Lund. For innovation kræver plads til at begå fejl.

Læs mere
4. april 2014 af Malene Romme-Mølby

Almen studieforberedelse (AT) var så stor en nyskabelse, at den kræver tid, mener undervisningsministeren. Nu spørger hun lærerne til råds for at få rettet op på fagets problemer.

Læs mere
19. marts 2014 af Katrine Pinborg

Innovation bliver et nøgleord i fremtiden. Det handler om at tænke nyt og se tingene på en anderledes måde, mener regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere
6. december 2013 af Kristine Bertelsen

Det øger motivationen og ansvarsfølelsen hos eleverne, når opgaver stilles af virksomheder eller organisationer . Det mener gymnasielærere, der deltager i innovationsfestivalen Festival for ideer til fremtiden.

Læs mere
13. november 2013 af Malene Romme-Mølby

Eleverne skal opnå innovative kompetencer i gymnasiet, mener lærere og ledelse på Handelsgymnasiet København Nord. De gentænker gymnasiet, hvilket betyder, at lærere kan undervise to hold på én gang, og at der er flere eksterne partnere i undervisningen.

Læs mere
7. november 2013 af Malene Romme-Mølby

Eksamensformerne passer ikke til nutidens gymnasium og undervisning - sådan har kritikken lydt længe fra blandt andet lærere. Nu har Undervisningsministeriet bedt en arbejdsgruppe om at komme med anbefalinger til nye eksamensformer.

Læs mere
30. oktober 2013 af Malene Romme-Mølby

Icebreakers og innovative kompetencer kom i spil, da gymnasieeleverne skulle planlægge en konference for Dansk Industri.

Læs mere
18. oktober 2013 af Tina Rasmussen

På nyt innovationscenter skal gymnasieelever lære at tænke kreativt og udvikle deres egne idéer. Det bliver en afgørende kompetence på fremtidens arbejdsmarked, siger gymnasielærer og initiativtager Michael Thing.

Læs mere
18. september 2013 af Malene Romme-Mølby

Det kan let blive lærerens subjektive mening, når man skal vurdere elevernes innovative kompetencer. Men et nyt skema hjælper lærerne, så vurderingerne bliver ensartede.
Og eleverne kan få karakter for deres innovative kompetencer.

Læs mere
10. september 2013 af Kristine Bertelsen

Tre gymnasieelever har udviklet en app, som næsten er en komplet samling af de formler, der bruges i matematik i gymnasiet. Deres lærer Esben Wendt Lorenzen roser eleverne for at tilføre gymnasiet innovation. Han mener, at det er i den retning, fremtidens undervisning skal gå.

Læs mere
8. maj 2013 af Eva Borchorst Mejnertz

D. 8. maj står i samfundsinnovationens tegn. 1500 elever fra 25 gymnasier landet over har nemlig deltaget i SamfCup, som nu kulminerer med den afgørende finale på Christiansborg.

Læs mere
8. april 2013 af Eva Borchorst Mejnertz

Kort fortalt, er vi rigtig gode til at uddanne elever og studerende i Danmark. Vi er rigtig gode til at uddanne kritisk tænkende og selvstændige individer. Fokus er at træne til kritisk analytisk tænkning, og med det lykkes det meget godt. Hvad er så problemet? Problemet er netop det, at vi uddanner de unge til at se problemer og udfordringer, men ikke til at løse dem. Handlingsperspektivet mangler nemlig helt eller delvist på langt de fleste uddannelser.

Læs mere
31. maj 2012 af Eva Pors

Lidt forsinket fik jeg læst artiklerne i Gymnasieskolen nummer 7, 2012 om innovation i undervisningen. Og indrømmet, innovationsaspektet var ikke noget, jeg bevidst har tillagt synderlig vægt i min egen undervisning. Men ikke desto mindre kunne jeg alligevel se flere af de projekter og øvelser, jeg har kørt med mine elever, falde ind under innovationskompetencen.

Læs mere
20. april 2012 af Malene Romme-Mølby

Lærerne kan ikke undervise i innovation, med mindre de selv har prøvet kræfter med det innovative, fortæller Lotte Darsø, lektor i innovation. Og uddannelserne skal nytænkes.

Læs mere
20. april 2012 af Malene Romme-Mølby

Et stort fokus på innovation på Københavns åbne Gymnasium har resulteret i en ny lærerrolle. Lærerne skal coache og acceptere, at eleverne også selv kan tage ansvar for læring.

Læs mere
20. april 2012 af Tina Rasmussen

Undervisningen i gymnasiet skal styrke elevernes innovative evner. Men mange lærere ved ikke, hvad det præcist betyder, lyder det fra både lektor på Syddansk Universitet og Fonden for Entreprenørskab.

Læs mere
20. april 2012 af Malene Romme-Mølby

Der er for lidt innovation i det almene gymnasium. Derfor starter børne- og undervisningsminister nu et innovationsprojekt.

Læs mere
20. april 2012 af

Leder

Læs mere