Gymnasiereform 2016

23. maj 2017 af Johan Rasmussen

Eleverne har stadig 24 timers forberedelse til eksamen i blandt andet samfundsfag, men det er slut nu i historie.

Læs mere
23. maj 2017 af Malene Romme-Mølby

Lærere har trippet på skolerne for at finde ud af, hvordan næste års undervisning skal planlægges. Men nu er læreplanerne endelig færdige.

Læs mere
18. maj 2017 af Tina Rasmussen

Når der om et år kommer adgangskrav til gymnasiet, vil karakterniveauet i grundskolen stige, lyder det fra eksperter. Men eleverne er ikke nødvendigvis blevet dygtigere.

Læs mere
3. maj 2017 af Malene Romme-Mølby

Spansklærerne glædede sig til, at spansk ville blive andet fremmedsprog i grundskolen. Men glæden blev kortvarig, for nu lægger undervisningsministeren op til at etablere et forsøg med spansk som valgfag. Det vil give endnu færre elever med spansk, frygter Spansklærerforeningen.

Læs mere
7. april 2017 af Tina Rasmussen

Undervisningsministeriet skal udarbejde opgaverne til den nye matematik-screening i grundforløbet, anbefaler Morten Olesen, formand for Matematiklærerforeningen.

Læs mere
4. april 2017 af Johan Rasmussen

GL’s nye direktør, Marianne Brinch-Fischer, mener, at gode rammer for skolerne er afgørende for at skabe faglig udvikling for eleverne.

Læs mere
31. marts 2017 af Andreas Rasmussen

På flere gymnasier kan klasser tvinges til lukning, hvis den nye regel om begrænset engelsksproget undervisning overlever høringsrunden.

Læs mere
30. marts 2017 af Tina Rasmussen

Mange gymnasier er i tvivl om, hvordan de skal tilrettelægge grundforløbet, når det fremover kun er på tre måneder. Skolerne frygter, at det går ud over elevernes trivsel.

Læs mere
29. marts 2017 af Johan Rasmussen

Skoler skal sprænge rammer og skabe ny undervisning og samtidig levere målbare resultater. En ny styreform præger det offentlige, mener forsker og lektor Justine Grønbæk Pors fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Læs mere
24. marts 2017 af Helene Caprani

Ifølge udkastet til ny læreplan for Almen Sprogforståelse (AP) skal eleverne have en karakter, der tæller med på eksamensbeviset. Det er der flere problemer i.

Læs mere
21. marts 2017 af Johan Rasmussen

Timer til elevernes skriftlige arbejde beskæres med cirka 20 procent. Det kritiserer GL i sit høringssvar om den nye gymnasiebekendtgørelse.

Læs mere

Lærere med erfaringer i digitale eksamener i fremmedsprog afviser, at Google Translate kan hjælpe elever til en bedre eksamen. Andre lærere er skeptiske.

Læs mere
10. marts 2017 af Johan Rasmussen

Antallet af 24-timers eksamener er kraftigt reduceret i udkastene til læreplanerne. Men politikerne er ikke enige på det område, og reduktionen kan derfor ende mindre drastisk.

Læs mere
8. marts 2017 af Tina Rasmussen

Tidligere kaldte de det varm luft og spild af tid. I dag har Helene Græsdal Thomsen og Lise Wich, der er lærere på Marselisborg Gymnasium, fået et helt andet syn på innovation.

Læs mere
7. marts 2017 af Johan Rasmussen

Udkastet til de nye læreplaner viser, at antallet af 24-timers eksamener bliver kraftigt beskåret. Flere faglige foreninger vil arbejde for eksamensformen til det sidste.

Læs mere
13. februar 2017 af Anne-Sophie Søgaard Møller

Selvom karakterkrav til gymnasiet endnu ikke er trådt i kraft, kan de på nogle folkeskoler allerede mærke et øget pres - dog mest fra forældrene.

Læs mere
10. februar 2017 af Johan Rasmussen

Fagene tones mod de nye fagpakker, og praktikpladser skal findes. Skoler forbereder den nye hf, som får stor fokus på elevernes videre karriere.

Læs mere
31. januar 2017 af Malene Romme-Mølby

Herning Gymnasium er en af de skoler, hvor der er mange supersproglige elever. Men de har også kæmpet for det, fortæller lærerne.

Læs mere
30. januar 2017 af Andrea Lisa Blicker

Kære Merete Riisager

Læs mere
23. januar 2017 af Tina Rasmussen

Alle kan effektivisere – også gymnasierne, siger den nye undervisningsminister. Hun er ikke bekymret over, at skolerne skal implementere den nye reform i en tid med store nedskæringer.

Læs mere
20. januar 2017 af Johan Rasmussen

Erhvervsskoler ønsker at udbyde hf mindst 21 steder i landet. Gymnasiereformen har udløst en kamp om det nye hf mellem de almene gymnasier og erhvervsskolerne.

Læs mere
18. januar 2017 af Tina Rasmussen

Matematiklærernes formand Morten Olesen vender tommelfingeren op ad til Matematikkommissionens arbejde. Det stærke fokus på mindstekrav er han dog skeptisk overfor.

Læs mere
13. januar 2017 af Malene Romme-Mølby

Det virker, som om man vil skjule noget. Sådan lyder noget af kritikken af, at undervisningsministeren pludselig selv udpegede en ekstra arbejdsgruppe, efter at læreplansarbejdet allerede var gået i gang. Politikere og GL er utilfredse med ikke at blive hørt.

Læs mere
5. januar 2017 af Tina Rasmussen

Lærerne er ikke rustet til at tage sig af de nye evalueringssamtaler, mener Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening. På flere gymnasier ser det netop ud til, at det er lærerne, der får opgaven.

Læs mere
22. december 2016 af Malene Romme-Mølby

Merete Riisager har nu taget initiativ til at oprette en ny læreplansarbejdsgruppe, hvor hun selv udpeger medlemmerne. Det er et nyt tiltag i forhold til hendes forgænger. Derfor har redaktionen forsøgt at få baggrunden for det ekstra led.

Læs mere
19. december 2016 af Tina Rasmussen

På mange gymnasier bliver det lærerne - og ikke studievejlederne - der skal tage sig af de nye evalueringssamtaler i grundforløbet. Det møder kritik fra flere tillidsrepræsentanter.

Læs mere
16. december 2016 af Johan Rasmussen

Lærernes interesse for at deltage i udformningen af læreplaner er overvældende. 103 historielærere diskuterede de nye læreplaner på Hvidovre Gymnasium.

Læs mere
12. december 2016 af Tina Rasmussen

Undervisningsminister Merete Riisager vil ikke ændre på sin forgængers beslutning om, at kun syv gymnasier må udbyde en lokal studieretning.

Læs mere
6. december 2016 af Tina Rasmussen

GL kritiserer Undervisningsministeriets stramme kurs, når det gælder lokale studieretninger. Rektorernes formand ser derimod ingen problemer.

Læs mere
6. december 2016 af Asger Wille

Når jeg taler med kolleger rundt om i landet, kommer jeg ofte til at tænke på begrebet "den perfekte storm" - idéen om, at bestemte vejrmæssige faktorer i kombination skaber en drastisk forværring af en given situation. Der er nemlig nogle indtryk, der går igen, og som peger i en bestemt retning.

Læs mere
2. december 2016 af Tina Rasmussen

54 gymnasier har netop fået nej fra Undervisningsministeriet til at udbyde en lokal studieretning. Flere ledere kritiserer nu den stramme kurs.

Læs mere
29. november 2016 af Carl Juul Nielsen

Liberal Alliances Merete Riisager er Danmarks nye undervisningsminister. Hun havde gerne set et højere adgangskrav til gymnasiet og mener ikke, at der er noget karakterpres i Danmark.

Læs mere
24. november 2016 af René Vester Kjær

GL's krav om fastholdelse af lærerkompetencer og stramning heraf vil paradoksalt nok betyde dårligere kvalitet for matematikfaget.

Læs mere
23. november 2016 af Tina Rasmussen

Flere gymnasier har gode erfaringer med at skrue ned for antallet af karakterer. Nu åbner undervisningsministeren for flere forsøg, hvor feedback skal erstatte karakterer.

Læs mere
1. november 2016 af Jakob Sølvhøj

Det var en fornøjelse at deltage i Tænketanken om sprogs konference i sidste uge. Spændende indlæg supplerede og uddybede de skriftlige oplæg til mødet, og debatten om tænketankens 10 anbefalinger blev rigtig interessant.

Læs mere
1. november 2016 af Johan Rasmussen

Gymnasier skal kunne fratage elever deres telefoner og beholde dem efter skoletid. Undervisningsministeren strammer op på studie- og ordensregler.

Læs mere
31. oktober 2016 af Tina Rasmussen

Det er ikke løsningen på sprog-krisen at samle sproglige studieretninger på færre gymnasier, mener rektorer. De giver sprogtænketankens anbefaling en lunken modtagelse.

Læs mere
21. oktober 2016 af Johan Rasmussen

Erhvervsskoler søger nu om at udbyde hf. Hul i hovedet, koncentrer jer om det, I er gode til, lyder det fra Danske Gymnasier.

Læs mere
5. oktober 2016 af René Vester Kjær

Nu hvor matematik på B-niveau bliver obligatorisk hos næsten alle gymnasieelever, så har man ønsket, at der skulle være en matematikprøve efter tre måneder i 1.g. Spørgsmålet har så været, hvad den prøve skulle betyde.

Læs mere
30. september 2016 af Tina Rasmussen

Htx-elever har flere fag, der giver adgang til videregående uddannelser, end stx-elever. Derfor er det bedre, at idræt bliver studieretningsfag på htx, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Læs mere
27. september 2016 af Tina Rasmussen

Ingen studieretninger på stx må fremover indeholde idræt. Samtidig opstår faget som nyt studieretningsfag på htx. Uforståelig forskelsbehandling, mener flere rektorer og Danske Gymnasier.

Læs mere
23. september 2016 af Carl Juul Nielsen

Både ledere og GL forstår ikke, at undervisningsminister Ellen Trane Nørby holder fast i, at skolerne kan spare og samtidig bibeholde kvaliteten i undervisningen.

Læs mere
22. september 2016 af Tina Rasmussen

Den nye reform strammer op på studieretningerne – både i forhold til antal og indhold. Flere skoler søger nu om dispensation til at udbyde studieretninger, der ikke står på Undervisningsministeriets centrale liste.

Læs mere
21. september 2016 af Malene Romme-Mølby

Det kan være svært at forstå et politisk kompromis, som gymnasiereformen er. Men de fremmødte gymnasielærere på gårsdagens informationsmøde forsøgte. Ministeriet og GL måtte stå for skud.

Læs mere
19. september 2016 af Johan Rasmussen

Nyt forskningsprojekt giver et unikt indblik i, hvordan elever i en klasse organiserer sig i digitale netværk, som ofte handler om at slippe nemmest gennem gymnasiet. Skolerne bliver nødt til at tænke helt anderledes for at følge med elevernes digitale tankegang, mener forsker.

Læs mere
19. september 2016 af Tina Rasmussen

Reformens målsætning om at ruste eleverne til fremtidens digitale samfund er fin. Men hvor er midlerne til opgaven?, spørger forskere. De efterlyser samtidig mere fokus på elevernes egne digitale produktioner.

Læs mere
19. september 2016 af Johan Rasmussen

Teknologien udvikler sig med enorm fart, og det ændrer også ungdomsuddannelserne, mener Tim Frank Andersen, der er bestyrelsesformand i virksomheden In2media, som arbejder med digital innovation. Han sætter her ord på udviklingen og peger på tendenser.

Læs mere
19. september 2016 af Malene Romme-Mølby

Ellen Trane Nørby står i den grad på mål for gymnasiereformen. Og hun kan slet ikke genkende det "sukkende kor", som Gymnasieskolen udstiller.

Læs mere
19. september 2016 af Carl Juul Nielsen

Vidensdeling, afveksling og bredde er nogle af de ting, som de digitale værktøjer kan bringe ind i undervisningen.

Læs mere
16. september 2016 af Carl Juul Nielsen

Det er en del af hf’s DNA, at der ikke er årskarakterer. Indføres de, vil de skabe mere fokus på karakteren og mindre på selve læringen, mener GL.

Læs mere
16. september 2016 af Malene Romme-Mølby

Undervisningsministeren afviser, at gymnasiereformen sænker kravene for undervisningskompetence for gymnasielærere. Det er en ensretning af kravene, skriver hun til gymnasieskolen.dk.

Læs mere
15. september 2016 af Malene Romme-Mølby

Politikerne lover højere faglighed med den nye gymnasiereform. Men det bliver svært, når professionsbachelorer kan undervise i matematik i gymnasiet, forudser Morten Olesen, der er formand for Matematiklærerforeningen.

Læs mere
14. september 2016 af Tina Rasmussen

Brugen af it og digitale læremidler i gymnasiet skal øges. Det kræver den nye reform. Men hvad er det egentlig, det gode digitale læremiddel kan? Marie Falkesgaard Slot, ph.d. i læremidler, giver her fem pejlemærker.

Læs mere
12. september 2016 af Carl Juul Nielsen

Det er et godt og centralt element i hf-uddannelsen, at der ikke er årskarakterer – og det skal der ikke laves om på, mener lærerne.

Læs mere
12. september 2016 af René Vester Kjær

Så blev den nye matematikkommissions medlemmer offentliggjort, og man kan håbe, at deres resultater bliver bedre end gymnasiereformen, som reelt set kun var et skridt frem og to tilbage.

Læs mere
31. august 2016 af Tina Rasmussen

Løs en ligning, og optag en video af det. Sådan lyder lektien til næste matematiktime på flere og flere gymnasier. Den nye reform vil forstærke tendensen, siger matematiklærernes formand på hhx.

Læs mere
25. august 2016 af Tina Rasmussen

Fremover skal eleverne til prøve i matematik kun tre måneder inde i 1.g. Matematiklærernes formænd på stx og hhx er umiddelbart positive.

Læs mere
23. august 2016 af Carl Juul Nielsen

Lærere og eksperter er glade for, at den nye reform betyder mere feedback i gymnasiet. De frygter dog, at manglende ressourcer vil betyde, at det gode tiltag ikke vil blive ført ud i livet.

Læs mere
22. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Man kan blandt andet læse om gymnasiereformen og snyd i det seneste nummer af Gymnasieskolen. Der er også et interview med videnskabsjournalisten, der mener, at naturvidenskaben bør gennemsyre vores uddannelsessystem.

Læs mere
22. august 2016 af Johan Rasmussen

Politikerne er enige om gymnasiereformen, men lærerne har stadig mulighed for at påvirke indholdet som for eksempel de nye læreplaner.

Læs mere
22. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Nye tiltag og krav i gymnasiereformen betyder, at en del gymnasielærere skal på efteruddannelse, vurderer tre faglige foreninger.

Læs mere
22. august 2016 af Johan Rasmussen

Lærerne fra Espergærde Gymnasium og HF har mange meninger om reformen. Spansklæreren efterlyser sproglig mangfoldighed, matematik­læreren mener, at politikerne bruger matematik som en ”bøhmand”, og uddannelseslederen er bekymret for det korte grundforløb.

Læs mere
22. august 2016 af Carl Juul Nielsen

På det reformerede gymnasium vil der ikke være plads til slinger i valsen mod voksenlivet. De store eksperimenter bliver skrottet til fordel for sikre fagligheder, mener uddannelsesforsker.

Læs mere
19. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Der kommer alt for mange kampagner, som man regner med, at lærerne når ved siden af undervisningen, mener GL's formand.

Læs mere
11. august 2016 af Tina Rasmussen

Med den nye gymnasiereform er det slut med AT. Betyder det studenter med færre tværfaglige kompetencer i fremtiden? Det er op til lærere og ledere lokalt, siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Læs mere
10. august 2016 af Johan Rasmussen

Erhvervsgymnasier ser gode muligheder for at lave endnu bedre uddannelser med den nye reform.

Læs mere
9. august 2016 af Johan Rasmussen

Reformen er også et forsøg på at gøre op med “hierarkiet” mellem stx og erhvervsgymnasierne. Et vigtigt skridt på vejen, mener skolerne.

Læs mere
9. august 2016 af Malene Romme-Mølby

Nedskæringerne og gymnasiereformen er de største udfordringer, vurderer DGS’ nye formand. Han vil gøre sit til, at beslutningstagere i højere grad vil tage elevernes vurderinger alvorligt.

Læs mere
28. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Gymnasieskolen.dk lukker ned for de daglige nyheder, men fortsætter jagten på de vigtige historier.

Læs mere
24. juni 2016 af Lotte Rod

Vi skal ruste eleverne til en fremtid, vi ikke kender. Meningen med gymnasiet er at danne eleverne ikke kun gennem faglig bredde og dybde, men også gennem samspillet mellem fagene. Forskellige faglige kombinationer kan skabe en interessant og vigtig indsigt i samfundsmæssige udfordringer og muligheder. Derfor spiller tværfaglighed en vigtig rolle.

Læs mere
22. juni 2016 af Carl Juul Nielsen

Gymnasiereformen giver skolerne bedre muligheder for at sanktionere elever, der snyder. Danske Gymnasiers formand bakker op om tiltaget.

Læs mere
21. juni 2016 af Tina Rasmussen

De nye adgangskrav til gymnasiet bliver vanskelige at forklare eleverne, siger Mark Jensen, formand for landets UU-centre. Han frygter desuden, at de komplicerede regler vil blive fortolket forskelligt af vejlederne.

Læs mere
20. juni 2016 af

Gymnasiereformen, tilbageblik på skoleårets stærkeste minde og paradokser på moderne vidensarbejdspladser er nogle af emnerne, som skoleårets sidste nummer af Gymnasieskolen fortæller om.

Læs mere
20. juni 2016 af

Politik har det med at gå sneglende langsomt. Desto mere fantastisk, når det lykkes at rykke tingene. Sådan har jeg det med en helt særlig ting i gymnasiereformen: de nye prøveformer.

Lad os lige spole tiden tilbage.

Læs mere
20. juni 2016 af Johan Rasmussen

Om lidt over et år tager elever og lærere hul på en ny gymnasiereform. De begynder blandt andet med et kortere grundforløb, inden eleverne skal vælge mellem langt
færre studieretninger, og AT forsvinder.

Læs mere
19. juni 2016 af Carl Juul Nielsen

Faggrupper og eksamener kan blive udfordringerne i det nye hf, der ellers får stor ros fra både lærere og elever.

Læs mere
17. juni 2016 af Carl Juul Nielsen

Faglighed og økonomi kom i fokus, da gymnasiereformen og dens implementering blev debatteret til folkemødet på Bornholm.

Læs mere
16. juni 2016 af Tina Rasmussen

Det store fokus på præstationer og karakterer i gymnasiet vokser yderligere med den nye reform, siger elevernes formand Veronika Schultz.

Læs mere
16. juni 2016 af Johan Rasmussen

Elever skal have 4 til afgangseksamen for at komme på hf efter 9. klasse, fastslår undervisningsministeren. Socialdemokratiet: Det har vi aldrig aftalt

Læs mere
15. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Fremtidens studenter skal have globale kompetencer, står der i gymnasiereformen. Men det bliver svært, når man udelukker så mange fremmedsprog i gymnasiet, lyder dommen fra sproglærere.

Læs mere
15. juni 2016 af Johan Rasmussen

Informatik og design og arkitektur er nogle af de nye fag, som indføres med gymnasiereformen.

Læs mere
14. juni 2016 af Johan Rasmussen

Nu lyder der to forskellige meldinger om, hvad kravene er for at komme på hf direkte efter 9. klasse. Politikere erkender rod.

Læs mere
13. juni 2016 af Carl Juul Nielsen

Naturvidenskabelige lærere er glade for nye fag og et tilbagevendt obligatorisk B-niveau. Men de er bekymrede for hf og det naturvidenskabelige grundforløb.

Læs mere
10. juni 2016 af Johan Rasmussen

Skolerne skal implementere reformen og skære ned på en gang. Lærere, ledere og elever mener, det giver en rigtig dårlig start.

Læs mere
9. juni 2016 af Johan Rasmussen

Hf med nye fagpakker og fortsat adgang til universitetet får ros af lærere og ledere. Adgang til hf efter 9. klasse møder dog stor kritik.

Læs mere
7. juni 2016 af Tina Rasmussen

Hun er imod det snævre karakterfokus, men glad for nedlæggelsen af almen studieforberedelse (AT). GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen vender både tommelfingeren opad og nedad til den nye gymnasiereform.

Læs mere
6. juni 2016 af Johan Rasmussen

Færre studieretninger, øgede adgangskrav, et nyt hf, slut med AT, et kort grundforløb. Få overblikket over det nye gymnasium her.

Læs mere
3. juni 2016 af Johan Rasmussen

Elever, der vil i gymnasiet, skal have 5 i karaktergennemsnit, når de får uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse, men kan i teorien alligevel komme på gymnasiet med 2 i gennemsnit.

Læs mere
23. maj 2016 af Tina Rasmussen

Regeringens opfattelse af almendannelse er en katastrofe, mener filosof Peter Kemp. I udspillet til en ny gymnasiereform er fokus udelukkende på kompetencer, men det er alt for ensidigt, lyder hans kritik.

Læs mere