Fremmedsprog

31. januar 2017 af Malene Romme-Mølby

Herning Gymnasium er en af de skoler, hvor der er mange supersproglige elever. Men de har også kæmpet for det, fortæller lærerne.

Læs mere
29. november 2016 af Malene Romme-Mølby

Hvornår ved man, om gymnasiereformen virker efter intentionerne? Det var et af spørgsmålene til Undervisningsministeriets kontorchef til GL's repræsentantskabsmøde.

Læs mere
1. november 2016 af Jakob Sølvhøj

Det var en fornøjelse at deltage i Tænketanken om sprogs konference i sidste uge. Spændende indlæg supplerede og uddybede de skriftlige oplæg til mødet, og debatten om tænketankens 10 anbefalinger blev rigtig interessant.

Læs mere
31. oktober 2016 af Tina Rasmussen

Det er ikke løsningen på sprog-krisen at samle sproglige studieretninger på færre gymnasier, mener rektorer. De giver sprogtænketankens anbefaling en lunken modtagelse.

Læs mere
25. oktober 2016 af Tina Rasmussen

Gymnasierne skal fremover gå sammen om at oprette sproglige studieretninger. Det er en af de anbefalinger, som undervisningsminister Ellen Trane Nørby i dag får overrakt af Tænketanken om sprog.

Læs mere
19. september 2016 af Malene Romme-Mølby

Ellen Trane Nørby står i den grad på mål for gymnasiereformen. Og hun kan slet ikke genkende det "sukkende kor", som Gymnasieskolen udstiller.

Læs mere
15. juni 2016 af Malene Romme-Mølby

Fremtidens studenter skal have globale kompetencer, står der i gymnasiereformen. Men det bliver svært, når man udelukker så mange fremmedsprog i gymnasiet, lyder dommen fra sproglærere.

Læs mere
19. maj 2016 af Malene Romme-Mølby

For få sprog er prioriteret i regeringens gymnasieudspil, lyder kritikken fra fremmedsprogslærerne. De mener, at den sproglige mangfoldighed er truet.

Læs mere
12. maj 2016 af Laura Engstrøm

Vil vi i fremtiden kunne tale med computere, som var de mennesker. Det mener Erik David Johnson, der forsker i, hvordan man kan bygge bro mellem computerens forståelse af sprog - og det menneskelige sprog.

Læs mere
27. april 2016 af Malene Romme-Mølby

Begyndersprogene har dårligere kår i regeringens gymnasieudspil, mener Spansklærerforeningen. Derfor tog de til Christiansborg for at forklare politikerne konsekvenserne.

Læs mere
29. marts 2016 af Tina Rasmussen

En ny gymnasiereform skal styrke den basale sprogindlæring i fremmedsprogene, mener universiteter og Dansk Industri.

Læs mere
23. februar 2016 af Tina Rasmussen

Fremmedsprogene i gymnasiet er pressede. GL nedsætter nu en tænketank, der skal kortlægge, hvor slemt det står til og komme med anbefalinger til, hvordan man får styrket elevernes sprogkompetencer.

Læs mere
11. januar 2016 af Tina Rasmussen

Formanden for Spansklærerforeningen, Irma Kobæk, frygter reform-stramninger på studieretningerne, der vil ramme spansk og de andre begyndersprog.

Læs mere
1. december 2015 af Malene Romme-Mølby

De små franskhold kan meget vel stå for skud, når skolerne tvinges til at spare. Det frygter Fransklærerforeningen, der har sendt et nødråb til Folketingets politikere.

Læs mere
19. maj 2015 af Birgitte Thorn

Med fare for at gentage mig selv herinde vil jeg gerne dele nogle erfaringer omkring internationale partnerskaber, deres mange udformninger og lige så mange formål. Måske kan jeg også få aflivet et par myter om internationalisering.

Læs mere
19. februar 2015 af Louise Wethke Buch

”Unødvendigt meget matematik,” siger tre rektorer om regeringens planer for fremtidens gymnasium. Færre studieretninger er fornuftigt, men begyndersprogene og valgfriheden svækkes, mener rektorerne.

Læs mere
20. oktober 2014 af Birgitte Thorn

Lad mig lægge ud med et synspunkt: Alle sproglærere bør med regelmæssige mellemrum komme på ophold i lande, hvor det sprog, de underviser i, tales som modersmål. Ideelt set bør disse arbejdsrelaterede ophold ske i form af kurser eller lærerudvekslinger frem for studieture, fordi man på sidstnævnte ofte ender med at gå i en stor klump og tale dansk under hele turen.

Læs mere
27. januar 2014 af Malene Romme-Mølby

Talentarbejde har ofte handlet om naturfag. Men i Nordjylland har de skabt en tradition med en sprogcamp for de dygtigste sprogelever.

Læs mere
19. juni 2013 af Hanne Leth Andersen

Skal børnene lære kinesisk i skolen? Hvad sker der med engelsk? Hvilke sprog skal vi tale i fremtiden? Vi har brug for relevanskriterier i valget af fremmedsprog, mener kronikørerne.

Læs mere
12. december 2012 af Tina Rasmussen

Der er brug for at modernisere undervisningen i fremmedsprogene, mener sproglærerne på fire af landets gymnasier. De har dannet et netværk og afprøvet en stribe nye pædagogiske metoder. Det har flyttet den enkelte lærer og sat sprog på skolernes dagsorden.

Læs mere
16. november 2012 af Frederik Cederskjold

Antallet af gymnasier, der underviser elever i kinesisk, er mere end tredoblet siden 2010. Det har givet flere medlemmer i den nystartede Kinesisklærerforening.

Læs mere
8. november 2012 af Frederik Cederskjold

Antallet af gymnasieelever, der vælger kinesisk som fremmedsprog, er seksdoblet fra 2010 til 2012.

Læs mere
15. oktober 2012 af Marie Krarup

Danskernes kendskab til fremmedsprog forfalder.

Læs mere
22. august 2012 af Tina Rasmussen

Danmark skal ikke have en national fremmedsprogsstrategi, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Gymnasiernes sproglærere ryster på hovedet over beslutningen.

Læs mere
29. maj 2012 af Malene Romme-Mølby

Danmark har behov for flere fremmedsprog, mener rektor på Akademisk Studenterkursus, Inga Albertsen. Derfor er hun glad for at udvide med arabisk. For det kommer samfundet til gode.

Læs mere
8. maj 2012 af Malene Romme-Mølby

Danskerne taler færre sprog end tidligere. Men det danske samfund har også været alt for dårlig til at udnytte indvandrersprogene, mener lektor Helle Lykke Nielsen. Faktisk har der været mange tiltag, hvis formål er at udrydde indvandrersprogene.

Læs mere
2. marts 2012 af

Leder

Læs mere
29. marts 2011 af Tina Rasmussen

På Viborg Gymnasium og HF har man succes med en "supersproglig studieretning". Her har eleverne tre fremmedsprog - og mulighed for at få latin.

Læs mere
29. marts 2011 af Tina Rasmussen

Danske virksomheder taber ordrer, når de ansatte ikke kan den potentielle kundes sprog. Derfor har erhvervslivet brug for medarbejdere, der taler andre sprog end engelsk, lyder det fra Dansk Industri.

Læs mere
29. marts 2011 af Malene Romme-Mølby

Almen studieforberedelse skulle lære gymnasieeleverne at arbejde på tværs i alle fag. Men for fremmedsprogene er det blevet sværere at spille en tværfaglig rolle.

Læs mere
28. marts 2011 af Tina Rasmussen

Landets gymnasier skal blive bedre til at vise eleverne, at sprogfagene ikke kun handler om gloser og grammatik, men i høj grad også om kultur, mener formand for ny arbejdsgruppe. Gruppen skal til sommer komme med anbefalinger til en national strategi for fremmedsprog.

Læs mere

Globaliseringen er over os og har været det længe, men på gymnasierne går det tilsyneladende den modsatte vej. Færre gymnasieelever vælger at have tre fremmedsprog, og det er gået hårdt ud over fransk.

Læs mere