Fravær

21. marts 2014 af Kristine Bertelsen

Høje Taastrup Gymnasium og Cph West har bevidst indarbejdet bevægelse i undervisningen. Det har givet mere koncentrerede elever og samtidig forbedret trivslen i klasserne.

Læs mere
14. marts 2014 af Katrine Pinborg

To elever er vendt tilbage til Langkaer Gymnasium, efter de har været i hellig krig i Syrien. Undervisningsminister er enig i beslutningen.

Læs mere
23. januar 2013 af Malene Romme-Mølby

Det trækker lange spor efter et barn, når det mister en forælder. Livet er forandret og mange gange en hård kamp. På Greve Gymnasium hjælper psykotera­peuter og studievejleder de ulykkelige unge videre.

Læs mere
4. december 2012 af Marie Krarup

Fra Undervisningsministeriets side kommer der et signal af den helt forkerte slags: man skal nu ikke længere have fravær for at deltage i elevsrådsaktiviteter i undervisningstiden.

Læs mere
8. juni 2012 af Sisken Laugesen

Kongsholm Gymnasium og HF har sammen med fem andre gymnasieskoler fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje på syv millioner kroner til bekæmpelse af fravær. Pengene skal bruges til at hjælpe de gymnasiefremmede elever gennem uddannelsen.

Læs mere
30. maj 2011 af Malene Romme-Mølby

Det har været en fast og ofte forhadt pligt for lærerne at skulle råbe eleverne op i hver time. Men det slipper de for på Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, hvor elektronisk registrering har taget over.

Læs mere
30. maj 2011 af Malene Romme-Mølby

Elevernes fravær skal være lavt - det kan de fleste blive enige om. Men det kan være svært at vurdere, om fraværeter faldet eller steget, siden 10-procents-reglen blev afskaffet. Endnu er der kun usammenlignelige fraværstal.

Læs mere
30. maj 2011 af Malene Romme-Mølby

Fravær kan føre til frafald. Derfor har de på Tørring Gymnasium startet en del projekter op for at få eleverne til både at deltage i undervisningen og aflevere opgaverne. Især skriftligt fravær kan få kontante konsekvenser for eleverne.

Læs mere
30. maj 2011 af Tina Rasmussen

Økonomiske hensyn får gymnasier til at holde hånden under de dovne elever,
mener formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Rektorernes formand efterlyser dokumentation for påstanden.

Læs mere
30. maj 2011 af Tina Rasmussen

Langt de fleste rektorer finder det positivt, at de selv kan bestemme, hvordan der skal skrides ind over for forsømmelser. Sanktionerne er især blevet skærpet i forhold til elever, som ikke afleverer deres skriftlige opgaver til tiden. Skrivefængsler er populære.

Læs mere
30. maj 2011 af Tina Rasmussen

Den centralt fastsatte fraværsgrænse på 10 procent blev afskaffet på de gymnasiale uddannelser i 2005. Men flere rektorer bruger den stadig. Andre glæder sig over at være sluppet af med den.

Læs mere