frafald

5. februar 2015 af Louise Wethke Buch

HF-søfartsuddannelsen i Svendborg har sadlet om og bringer frafaldsprocenten ned på nul. Eleverne har nu kombineret teori og praksis gennem hele uddannelsen, og en ”velfærdsmedarbejder” sørger for, at de trives.

Læs mere
28. november 2014 af Malene Romme-Mølby

De egyptiske lærere har måttet modstå et stort pres fra deres undervisningsministerium i form af trusler på ansættelse og tilbageholdelse. Men GL’s projekt har hjulpet de egyptiske lærere til at udbrede kendskabet til den fri fagforening og demokrati.

Læs mere
16. april 2014 af Katrine Pinborg

Fjernundervisning er blevet en populær undervisningsform de seneste år, men vuc-centrene oplever en bagside. Der er alt for stort frafald.

Læs mere
3. december 2013 af Birgit Søes Rasmussen

Horsens og Hedensted kommuner og ungdomsuddannelser sætter ind med fælles her og nu-handling, når unge er ved at droppe ud af en uddannelse. Initiativet skal sikre, at de unge fastholdes i aktivitet, så et frafald bliver til omvalg.

Læs mere
11. november 2013 af Nadia Keis

Hvordan opleves et stort frafald i en klasse? Gymnasieskolens gymnasiepraktikant har kigget nærmere på det.

Læs mere
8. oktober 2013 af Johan Rasmussen

De svageste unge er forfulgt af nederlag fra folkeskolen, og de er dømt til at tabe igen på ungdomsuddannelsen, hvis vi ikke tænker nyt, mener uddannelsesforsker.

Læs mere

Projektet Preventing Dropout forsøger at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne. En skole i projektet satser på, at elever skal håndtere alle læringsstile.

Læs mere
23. april 2013 af Kristine Bertelsen

24 lærere på Viby Gymnasium og HF fungerer som mentorer for elever med problemer, der går ud over deres koncentration og indsats i skolen. Ordningen er så stor en succes, at den netop er blevet udvidet.

Læs mere
24. marts 2013 af Jeanette Sønderby

På HTX talentudvikles der typisk indenfor naturvidenskab og teknologi, men på det seneste er der dukket nye talenter op via fokus på kreativ skrivning i dansk og engelsk. Succeserne lader til at brede sig og måske vil de endda på sigt mindske frafald blandt de nye elevtyper.

Læs mere
21. november 2012 af Tina Rasmussen

Et godt fællesskab i klasserne og hjælp til at spotte ensomme elever. Det er udbyttet for de gymnasier, der er med i projekt Netwerk. Både elever og lærere er positive.

Læs mere
9. november 2012 af Frederik Cederskjold

Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) mister fremover sin økonomiske støtte fra gymnasierne bag projektet. Det kommer til at efterlade et hul, mener Mogens Andersen, der er formand for projektet og rektor på Høje Taastrup Gymnasium.

Læs mere
23. oktober 2012 af Tina Rasmussen

Lærer, fysioterapeut eller måske bioanalytiker? 700 gymnasieelever er i denne uge i studiepraktik på VIA University College. Det skal give dem et indblik i de forskellige uddannelser og livet som studerende.

Læs mere
17. september 2012 af Johan Rasmussen

Et år inde i ungdomsuddannelserne er frafaldet på ungdomsuddannelserne blandt de ikke-uddannelsesparate overraskende lavt.

Læs mere
18. juni 2012 af Johan Rasmussen

På Københavns Åbne Gymnasium bliver ipaden også brugt som et middel til at fastholde eleverne. Hvis hf’erne bliver studenter får de lov til at beholde deres ipad.

Læs mere
31. maj 2012 af Tina Rasmussen

Hver 10. student fra årgang 2000 havde 10 år senere ikke taget en videregående uddannelse - og var heller ikke i gang med det. Det er især mændene, der dropper ud.

Læs mere
23. maj 2012 af Tina Rasmussen

Gymnasieelever bruger ikke studievejlederne, når de skal vælge videregående uddannelse. Det kan øge risikoen for frafald.

Læs mere
5. marts 2012 af

Vi taber drengene

Læs mere
17. februar 2012 af Malene Romme-Mølby

Umiddelbart virker de danske og svenske ungdomsuddannelser forskellige. Men i forhold til at fastholde de unge i uddannelserne kan lærerne på begge sider af Sundet lære af og inspirere hinanden.

Læs mere
18. november 2011 af Tina Rasmussen

I hver gymnasieklasse sidder en eller to elever, der føler sig ensomme og udenfor. ?Et pilotprojekt, der har givet københavnske lærere redskaber til at danne et godt klassefællesskab, bliver nu et landsdækkende tilbud.

Læs mere
30. august 2011 af Tina Rasmussen

Trætte elever med hovedpine og koncentrationsbesvær. Det er konsekvensen, når man putter 30 eller flere elever ind i et klasselokale, der er bygget til langt færre. Dårlig trivsel kan føre til frafald, lyder meldingen fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Læs mere
30. august 2011 af Tina Rasmussen

Masser af dansk forskning viser, at der med meget stor sandsynlighed er en sammenhæng mellem høje klassekvotienter og frafald i gymnasiet, siger ph.d.-stipendiat Susanne Murning fra DPU.

Læs mere
30. august 2011 af Malene Romme-Mølby

Klassekvotienten har ingen betydning for frafald, viser en analyse, som UNI-C har lavet for Undervisningsministeriet. Men konklusionen går imod international forskning, og statistiker stiller spørgsmål ved analysens validitet.

Læs mere
30. august 2011 af Malene Romme-Mølby

Store klasser resulterer ikke i mere frafald, viser UNI-C's analyse. Derved er en sejlivet myte manet i jorden, mener undervisningsministeren. Men professor i statistik sår tvivl om analysens konklusioner.

Læs mere
5. oktober 2010 af Tina Rasmussen

PsykiatriFonden har i tre år tilbudt psykologsamtaler til elever med personlige problemer, der er frafaldstruede. Projektet er en succes.

Læs mere
24. august 2010 af Tina Rasmussen

I hver gymnasieklasse sidder en eller to elever, der føler sig ensomme. Disse unge overvejer i langt højere grad at droppe ud end deres klassekammerater. Nu er der hjælp på vej til lærerne, så de bliver bedre til at spotte de unge, der mistrives, og hjælpe dem videre.

Læs mere
16. november 2009 af Tina Rasmussen

Ny undersøgelse viser, at der i hver gymnasieklasse sidder en eller to elever, der er ensomme og mistrives. Disse unge overvejer i langt højere grad at droppe ud end deres klassekammerater. Frafaldsproblematikken har en social dimension, som gymnasierne er nødt til at tage alvorligt, siger psykolog, ph.d. Mathias Lasgaard, der står bag undersøgelsen

Læs mere