Eux

24. april 2017 af Tina Rasmussen

Hver anden lærer i de gymnasiale fag på eux har ikke pædagogikum, viser en stikprøve fra GL. Undervisningsministeriet vil lave tilsyn på skoler til efteråret.

Læs mere
18. april 2017 af Malene Romme-Mølby

Hvis eux skal lykkes, kræver det et godt samarbejde mellem lærere med forskellige fagligheder, mener de på Next EUX.

Læs mere
18. april 2017 af Tina Rasmussen

Enten skal eux-uddannelsen gøres længere, eller også skal man erkende, at niveauet er lavere end på de øvrige gymnasiale uddannelser, mener Gert Bekmann Beuse, eux-lærer på Roskilde Handelsskole.

Læs mere

En tredjedel af lærerne på eux mener, at det er svært at nå de faglige mål for de gymnasiale fag, viser en ny undersøgelse.

Læs mere
16. marts 2017 af Malene Romme-Mølby

Eux skulle sikre eleverne en erhvervsuddannelse kombineret med en studentereksamen. Men nu viser ny evaluering, at lærerne synes, at det er svært at nå de faglige mål på gymnasiedelen af uddannelsen.

Læs mere
10. oktober 2016 af Tina Rasmussen

Antallet af unge, der begynder på eux, er stigende. På Next Udddannelse København betyder det, at der siden juni er ansat 10 nye eux-lærere.

Læs mere
8. oktober 2015 af Helle Lindberg

Mangel på tid og undervisningstimer trækker niveauet ned på eux-uddannelsen, mener formanden for Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Læs mere
28. september 2015 af Tina Rasmussen

Selvom næsten halvdelen af eux-lærerne i ny undersøgelse kritiserer uddannelsens faglige niveau, mener undervisningsminister Ellen Trane Nørby ikke, at eleverne kan for lidt.

Læs mere
22. september 2015 af Tina Rasmussen

Lærere på eux sætter spørgsmålstegn ved uddannelsens faglige niveau, viser ny undersøgelse. Der skal ændringer til, hvis de politiske målsætninger for eux skal indfries, siger GL’s formand.

Læs mere
13. maj 2015 af Louise Wethke Buch

Engagerede og målrettede. Det kendetegner det første hold eux landmandselever på Kold College i Odense. Eleverne elsker kombinationen af teori og praktik, der åbner muligheder for dem i fremtiden.

Læs mere
7. maj 2015 af Louise Wethke Buch

Flere eux-uddannelser springer ud efter sommerferien, og eleverne springer med. Eux udfylder den grøft, der er mellem erhvervsuddannelser og gymnasier, mener formanden for Danske Erhvervsskoler.

Læs mere
20. november 2014 af Andreas Rasmussen

I et nyt høringssvar stiller Gymnasieskolernes Lærerforening spørgsmåltegn ved, hvor den nye merkantile eux passer ind i udbuddet af ungdomsuddannelser. Formanden frygter, at den kommer til at overlappe med den treårige hhx.

Læs mere
11. september 2014 af Johan Rasmussen

Mange arbejdsgivere kræver eller foretrækker, at deres praktikanter har gået i gymnasiet. På den måde ender de unge med to ungdomsuddannelser.

Læs mere
26. juni 2014 af Katrine Pinborg

For første gang kan eux-elever fejre, at de er færdige med deres uddannelse.

Læs mere
7. april 2014 af Malene Romme-Mølby

Skal der være forskel på gymnasialt niveau på eux og hhx? Gymnasieskolernes Lærerforening frygter, at det bliver konsekvensen af lovforslaget om eud-reformen. Ministeren er uenig.

Læs mere
13. marts 2014 af Johan Rasmussen

Fra 3 skoler i 2010 til over 50 skoler i 2014. Antallet af erhvervsskoler, som udbyder eux-uddannelsen, stiger fra år til år, og nye uddannelser kommer til.

Læs mere
12. februar 2014 af Katrine Pinborg

Regeringen ønsker, at flere elever tager en eux-uddannelse. Til august starter eux-landbrug i Grindsted.

Læs mere
13. november 2013 af Johan Rasmussen

På Erhvervsskolen Nordsjælland bliver et hold elever tømrere og får samtidig en gymnasial eksamen. Den slags eux-hold vil regeringen gerne se mange flere af.

Læs mere
25. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Regeringen har planer om, at flere unge skal tage en eux-uddannelse. Det kan betyde, at erhvervsskolerne får brug for flere gymnasielærere.

Læs mere
21. oktober 2013 af Johan Rasmussen

Skolerne er parate til at opfylde regeringens mål, om at flere unge tager kombinationsuddannelsen eux .

Læs mere
9. oktober 2013 af Malene Romme-Mølby

Der kan komme en bedre sammenhæng mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser med regeringens udspil til en erhvervsuddannelsesreform, mener Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening(GL).

Læs mere
2. oktober 2013 af Malene Romme-Mølby

Regeringen fremlagde i dag sit udspil til en reform af erhvervsuddannelser. Adgangskrav og flere campusser kan også få konsekvenser for de gymnasiale uddannelser.

Læs mere
21. marts 2013 af Johan Rasmussen

På eux-uddannelsen er gymnasielærere med til at uddanne håndværkere, som kan gå direkte ind på en videregående uddannelse. Uddannelsen passer til unge, som vakler
mellem gymnasiet og erhvervsuddannelserne, viser ny rapport.

Læs mere