Eksamen

21. marts 2017 af Johan Rasmussen

Timer til elevernes skriftlige arbejde beskæres med cirka 20 procent. Det kritiserer GL i sit høringssvar om den nye gymnasiebekendtgørelse.

Læs mere
17. marts 2017 af Johan Rasmussen

24-timers eksamen i historie er væk i udkastet til den nye læreplan. Den nye korte historieeksamen kommer fra ministerens tværfaglige læreplansgruppe.

Læs mere

Lærere med erfaringer i digitale eksamener i fremmedsprog afviser, at Google Translate kan hjælpe elever til en bedre eksamen. Andre lærere er skeptiske.

Læs mere
10. marts 2017 af Johan Rasmussen

Antallet af 24-timers eksamener er kraftigt reduceret i udkastene til læreplanerne. Men politikerne er ikke enige på det område, og reduktionen kan derfor ende mindre drastisk.

Læs mere
2. november 2016 af Carl Juul Nielsen

Forberedelsen var vigtig for Simone Strandvad, da hun skulle føre elever til eksamen for første gang.

Læs mere
30. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Fra i år begynder de skriftlige eksamener at blive digitaliseret. Dansklærerforeningens formand vil ikke komme til at savne papiret.

Læs mere
8. januar 2016 af Malene Romme-Mølby

Den måde, som gymnasieelever bliver evalueret på, påvirker uddannelsen meget, understreger professor Jens Dolin. Han håber derfor, at politikerne spørger lærerne til råds og indtænker nye eksamensformer i en kommende gymnasiereform.

Læs mere
28. september 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har lige været på Gymnasiedage.dk på Syddansk Universitet. Det var som altid inspirerende at møde kolleger fra nær og fjern til erfaringsudvekslinger og debatter. Det er faktisk det bedste ved Gymnasiedage.dk efter min mening.

Læs mere
18. september 2015 af Tina Rasmussen

Hvis test bliver fulgt op med feedback og den rette undervisning, er de et godt værktøj, siger professor Jens Dolin fra Københavns Universitet.

Læs mere
16. september 2015 af Tina Rasmussen

Mange elever dumper i skriftlig matematik på B-niveau. Men at forberede eleverne på eksamen ved løbende at teste dem er en dårlig løsning, mener matematiklærernes formænd for stx og hhx.

Læs mere
16. september 2015 af Tina Rasmussen

Matematiklærer René Vester Kjær tester sine elever hver tredje uge. Det gør, at stort set ingen af dem dumper i skriftlig matematik B. På landsplan dumper hver femte elev.

Læs mere
17. juni 2015 af Anne Boie Johannesson

Jeg har nogle tilbagevendende overvejelser i eksamensperioderne, specielt vedrørende mundtlige eksamener i kemi. Kemifagets traditioner gør nemlig, at eleverne ofte blot reproducerer lærere og lærebøger. De lærer udenad uden at kunne betydninger og sammenhænge. Desværre ser de sjældent forbindelsen mellem det stof, som de har lært, og verden omkring dem.

Læs mere
26. maj 2015 af Louise Daugaard Madsen

Skoleåret er ved at være omme.
3 års eleverne har netop afsluttet deres fag, og snart vil eksamenerne vise, hvor meget viden de har taget til sig på de tre år. Det er her bekymringerne tager til.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at mine elever har lært utrolig meget, men har de lært nok? Vi følger vores fags bekendtgørelse - vi tjekker op på reglerne og sågar dobbelttjekker.

Læs mere
8. december 2014 af Katrine Pinborg

Regeringen lægger op til nye prøveformer i sit udspil til gymnasier. Det er et skridt i den rigtige retning, mener ekspert, da eksamenerne i dag er for fjerne fra virkeligheden uden for skolen.

Læs mere
17. september 2014 af Malene Romme-Mølby

Lærerne fra projektet Gymnasiet tænkt forfra har udfordret de gængse eksamensformer for at kunne vurdere elevernes innovative kompetencer. De har både positive og kritiske anbefalinger til Undervisningsministeriet.

Læs mere
28. maj 2014 af Anne Boie Johannesson

Flere fag anvender efterhånden digitale eksamener med internetadgang. Det virker ret fornuftigt og tidssvarende, og jeg mener absolut, at det er et fremskridt. Men det kan også være problematisk.

Læs mere

Der er nærmest noget rituelt over at modtage sin eksamensplan. Spændingen udløses i et nu, og man ved, hvordan ens juni måned ser ud. Er man købt eller solgt? Kan man bestille den der tid ved tandlægen eller sige ”ja” til moster Elins 60 års dag? Juni måned er jo nogle år lig med et nærmest umenneskeligt arbejdspres. Andre år kan man nærmest dandere den og tænke: ”huhej hvor det går.”

Læs mere
21. maj 2014 af Johan Rasmussen

Der blev bidt negle, jublet og fældet tårer, da 3. g’erne på Gefion Gymnasium gik til eksamensbingo. Især pigerne havde noget på højkant i spillet om eksamen.

Læs mere
16. april 2014 af Tina Rasmussen

Lærere, der har mange timer på arbejdssaldoen, kommer ikke ud som censorer til sommerens
eksamener. Det er meldingen fra ledelsen på flere gymnasier. Uholdbar løsning, hvis det fortsætter, mener både GL og rektorforeningen.

Læs mere
26. marts 2014 af Johan Rasmussen

Flere elever har i dag sværere ved eksamen i matematik, når de ikke kan støtte sig til hjælpemidler, mener formand for Handelsskolernes Matematiklærerforening.

Læs mere
19. marts 2014 af Johan Rasmussen

Eksamen er ikke velegnet til at teste alle læringsmål, og den stjæler tid og fokus fra undervisningen. Det mener ekspert, som ønsker at gøre eksamen til en del af undervis­ningen i stedet for en afslutning på skoleåret.

Læs mere
19. marts 2014 af Malene Romme-Mølby

Den afsluttende eksamen blev erstattet af prøver i løbet af året på Borupgaard Gymnasium og Ørestad Gymnasium. Det resulterede i større motivation og mere læring på højere niveau.

Læs mere

Et EU-finansieret forskningsprojekt skal afprøve alternative evalueringsformer, som på sigt kan erstatte den traditionelle eksamen. Undervisningsminister Christine Antorini ønsker også forandringer af eksamen.

Læs mere
19. marts 2014 af

Den skriftlige eksamen i tysk har haft den samme form i mange år, og der er uden tvivl behov for en nytænkning. Oversættelse må man eksempelvis formode er på vej ud på grund af Google Translate, og det giver jo muligheden for at overveje, hvordan man også kan teste sproglig viden og grammatik.

Læs mere
18. marts 2014 af Johan Rasmussen

Eksamen i dansk på gymnasierne bør justeres for at følge med udviklingen i undervisningen og samfundet, mener formanden for dansklærerne for stx og hf.

Læs mere
27. august 2013 af Anders C. Østerby

Et privat bureau sparer gymnasier for besvær og lønkroner ved at stå for tilsyn ved prøver på skolerne. Midtfyns Gymnasium sparede 60.000 kroner sidste skoleår.

Læs mere
31. maj 2013 af Anne Boie Johannesson

Så er vi igen nået til eksamensperioden. Eleverne sidder og sveder over deres skriftlige eksamener, mens vi lærere har travlt med at forberede mundtlige eksamener, når vi da ikke lige er ude som censorer. Meget af det kører på rutinen for os, og vi gør, som vi altid har gjort uden at reflektere så meget over det.

Læs mere
22. maj 2013 af Mette Signe Wagner Hald

Peter Nørklit, der er lærer på Aurehøj Gymnasium, trækker på sine erfaringer som tidligere elitehåndboldspiller for at bekæmpe elevers eksamensangst.

Læs mere
22. maj 2013 af Mette Signe Wagner Hald

Ambitioner og høje forventninger resulterer i eksamensskræk. En lang række gymnasier forsøger at berolige elevernes nerver med eksamenskurser.

Læs mere
22. maj 2013 af Tina Rasmussen

Nyt indhold i undervisningen kræver nye eksamensformer, mener rektorer. De er utilfredse med, at Ministeriet for Børn og Undervisning afviser forsøg med eksamen. Systemet er stift og traditionelt, lyder kritikken.

Læs mere
2. maj 2013 af Johan Rasmussen

Borgerlige partier kræver, at elever skal have 02 i matematik og dansk for at komme på ungdomsuddannelse. GL ønsker derimod tidligere indsats.

Læs mere
30. april 2013 af Anne Boie Johannesson

Let’s face it – Facebook bringer sindene i kog! Skal vi forbyde det i timerne? Skal eleverne have lov til at smutte på Facebook ind i mellem, så længe det ikke forstyrrer de andre?

Læs mere
17. april 2013 af Søren Ravnsborg

Netadgang under eksamen skærper krav om kontrol, oplever de på Aarhus Statsgymnasium. Men det må ikke overskygge de mange positive muligheder, der er i den digitale eksamensform, siger Kaare Petersen, matematiklærer og it-ansvarlig på Aarhus Statsgymnasium.

Læs mere
11. april 2013 af Søren Ravnsborg

Netadgang får eksamen til at ligne elevernes daglige arbejdsvilkår, siger Steen Lassen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Derfor glæder han sig over en stigning af skriftlige eksamener med netadgang.

Læs mere
4. juni 2012 af Malene Romme-Mølby

Der er meget at få styr på, når man som nyuddannet skal stå for de første eksamener. Caroline Vogelius Wiener har efterhånden prøvet det et par gange og fundet frem til, hvordan hun bedst forbereder sig til den hektiske tid.

Læs mere
31. maj 2012 af Sisken Laugesen

Mange elever benyttede Google i stor stil ved den skriftlige danskeksamen i fredags. Det er der ingen problemer i, mener næstformand i Dansklærerforeningen Birgitte Darger.

Læs mere
11. april 2011 af Malene Romme-Mølby

Nogle gange er de unge så hårdt ramt af eksamensangst, at det ikke er nok at gå på de generelle kurser på skolen. Ofte har de også andre traumer som mobning. Men der er håb for dem, hvis man hjælper dem i tide.

Læs mere
11. april 2011 af Rikke Høm Jensen

Det er ikke altid nok at kunne pensum til hudløshed. Ej heller at have læst alle lektier året igennem. Det har Sofie Kragh og Mejse Junker Voss erfaret. De følger nu eksamensangstkurset på Viby Gymnasium og HF.

Læs mere
8. april 2011 af Rikke Høm Jensen

I foråret danser hjertet rundt oppe i halsen på nogle elever. Følelserne står i vejen for elevernes kunnen. På Viby Gymnasium og HF har psykologilæreren og studievejlederen udviklet et forløb, der træner eleven i at hjælpe sig selv.

Læs mere

Sveden driver, stemmen hakker, og hjertet hamrer af sted - de fleste er berørte af at gå til eksamen. Men en del elever, især piger, er så påvirkede, at de præsterer dårligt. Det er et stigende problem.

Læs mere