Efteruddannelse

8. marts 2017 af Tina Rasmussen

Tidligere kaldte de det varm luft og spild af tid. I dag har Helene Græsdal Thomsen og Lise Wich, der er lærere på Marselisborg Gymnasium, fået et helt andet syn på innovation.

Læs mere
23. august 2016 af Carl Juul Nielsen

Lærere og eksperter er glade for, at den nye reform betyder mere feedback i gymnasiet. De frygter dog, at manglende ressourcer vil betyde, at det gode tiltag ikke vil blive ført ud i livet.

Læs mere
12. januar 2015 af Birgitte Thorn

Inden for undervisningsverdenen kan vi alle sammen godt lide ideen om kurser og efteruddannelse.

Læs mere
5. januar 2015 af Malene Romme-Mølby

På mange skoler står læreren ofte alene med at binde efteruddannelsen sammen med skolens strategi. Men der bør være en dialog mellem ledelse og lærer før, under og efter efteruddannelse, for at den får effekt på arbejdspladsen, fortæller chefkonsulent Eva Maria Mogensen fra Kompetenceudviklingssekretariatet.

Læs mere
20. oktober 2014 af Birgitte Thorn

Lad mig lægge ud med et synspunkt: Alle sproglærere bør med regelmæssige mellemrum komme på ophold i lande, hvor det sprog, de underviser i, tales som modersmål. Ideelt set bør disse arbejdsrelaterede ophold ske i form af kurser eller lærerudvekslinger frem for studieture, fordi man på sidstnævnte ofte ender med at gå i en stor klump og tale dansk under hele turen.

Læs mere
9. oktober 2014 af Malene Romme-Mølby

Der er håb forude for alle de lærere, der ikke har en kompetenceudviklingsplan, mener Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening. Ifølge hende har lederne været for tilbageholdende i forhold til lærernes efteruddannelsesplaner. Men overenskomsten kan ændre på det.

Læs mere
2. oktober 2014 af Malene Romme-Mølby

Mange skoler laver ikke individuelle planer for hver enkel lærers kompetenceudvikling. Samtidig er der stor forskel på skolernes strategi for kompetenceudvikling. Skolerne bør stramme op, mener GL.

Læs mere
14. juni 2014 af Malene Romme-Mølby

Samfundsfagslærere fra Cph West er taget på efteruddannelse på Folkemødet. Det giver både tid til faglig sparring og input, fortæller de.

Læs mere

Et nyt dannelsesideal kan ikke realiseres troværdigt og med ­gennemslagskraft i en skole baseret udelukkende på et klassisk dannelsesideal. Derfor må skolens undervisningsformer og ­organisering gentænkes i et nyt perspektiv, der er baseret på helhedssyn og udsyn organiseret i motiverende og engagerende rammer, skriver kronikørerne.

Læs mere
6. februar 2014 af Malene Romme-Mølby

Fælles efteruddannelse rykker mest, mener de på Cph West. De har opprioriteret efteruddannelse efter OK 13, for at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasielærer.

Læs mere
11. december 2013 af Tina Rasmussen

En tredjedel af landets gymnasielærere deltager kun i efteruddannelseskurser, som foregår på deres egen skole. Tendensen er bekymrende, mener uddannelsesforsker.

Læs mere
11. december 2013 af Malene Romme-Mølby

Lærerne er blevet en del af hinandens efteruddannelse på VUC & HF Nordjylland. Skolen har startet læringscirkler op for at få et fælles kompetenceløft.

Læs mere
11. december 2013 af Tina Rasmussen

Mange gymnasielærere har ikke tid til at tage den efteruddannelse, de gerne vil, viser ny undersøgelse. Det er et problem, at lærerne ikke tænker på det langsigtede udbytte, siger uddannelsesforsker.

Læs mere
20. november 2013 af Tina Rasmussen

Hver tredje nye gymnasielærer melder sig ikke ind i en faglig forening. Konsekvensen kan blive færre efteruddannelseskurser og en svækket rolle som fagpolitisk talerør, erkender foreningerne.

Læs mere
13. november 2013 af Tina Rasmussen

Efteruddannelseskurser og faglig opdatering. Det er de tilbud i de faglige foreninger, gymnasielærerne benytter sig mest af.

Læs mere
24. juni 2013 af Anne Boie Johannesson

Efteruddannelsen har været horisontudvidende og berigende, hvor jeg har været sammen med andre end gymnasielærere. Det har været en fornøjelse at møde engagerede forskere og undervisere indenfor IKT og læring.

Læs mere
18. oktober 2012 af Christine Halse

Hvorfor tage på kursus? Hvorfor er det vigtigt, at musiklærere ikke bare underviser i musik, men også udøver musik?

Læs mere
12. oktober 2012 af Johan Rasmussen

Kun ganske få medlemmer af GL vil miste retten til dagpenge ved årsskiftet. De skal til gengæld have hjælp til blandt andet efteruddannelse, har GL besluttet.

Læs mere
19. juni 2012 af Tina Rasmussen

Historie- og tysklærer Lone Jeppesen har i år oplevet, hvordan det er at have svært ved at følge med i undervisningen. Hun er begyndt at læse samfundsfag på univer­sitetet og tog derfor et supplerings­kursus i matematik og gik til eksamen i foråret.

Læs mere
12. september 2011 af Malene Romme-Mølby

Lærerne får stort set al den efteruddannelse, som de vil have, understreger formanden for Rektorforeningen. Men der er mange hindringer for lærernes efteruddannelse, mener formanden for GL's uddannelsesudvalg.

Læs mere
12. september 2011 af Tina Rasmussen

Det er ikke kun ledelsens ansvar at få sat gang i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling på gymnasierne. Samarbejdsudvalgene har det formelle ansvar, siger chefkonsulent David Karstensen fra Statens Center for Kompetenceudvikling.

Læs mere
12. september 2011 af Malene Romme-Mølby

Det er et faresignal, når lærerne ikke tager efteruddannelse, advarer arbejdsmarkeds­ekspert. Han mener, at lærerne skal tænke deres arbejdsmæssige situation grundigt igennem.

Læs mere
12. september 2011 af Tina Rasmussen

Næsten halvdelen af gymnasielærerne vil have mere efteruddannelse. Men mange er pessimistiske og forventer at komme på færre kurser. Til trods for at de faktisk får bevilget langt størstedelen af den efteruddannelse, de søger.

Læs mere

Ifølge overenskomsten skal alle lærere have en individuel kompetenceudviklingsplan. Men det får de ikke, viser en undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening. Så nu kræves der handling.

Læs mere
14. marts 2011 af Rie Nielsen

De faglige foreninger bruger rigtigt mange ressourcer på at udvikle og arrangere kurser for medlemmerne. Slår de ikke til, kan GL-E give en hånd med.

Læs mere
14. marts 2011 af Tina Rasmussen

De faglige foreninger har altid arbejdet for at styrke og udvikle fagene i gymnasiet. Fremover bliver det endnu vigtigere, at de holder den faglige fane højt, lyder det centralt fra GL. De faglige foreninger er enige, men bekymrede for at få for stort et ansvar.

Læs mere