Arbejdstid

23. januar 2017 af Tina Rasmussen

"Man kan ikke bare være en kold skid, som kun er der for at levere en fore­læsning."

Læs mere
19. december 2016 af Tina Rasmussen

"Den gode relation er grundlaget for, at man fagligt kan komme langt med en klasse."

Læs mere
25. november 2016 af Andrea Lisa Blicker

Jeg ved ikke, om det er sådan i alle erhverv. Jeg ved faktisk ikke engang, om alle gymnasielærere har det som mig, men jeg tror, at der er mange, der har.

For nogle år siden begyndte vi at tidsregistrere—måske et besynderligt forsøg på at vise de mennesker, der vil ”normalisere” vores arbejdstid, hvordan og hvornår vi rent faktisk arbejder.

Læs mere
21. november 2016 af Malene Romme-Mølby

Gymnasieskolens novembernummer zoomer ind på lokallløn, der er gået i stå, samt at lærerne har svært ved at gennemskue, hvordan ledelserne fordeler opgaverne. Geeti Amiri fortæller også sin dramatiske historie.

Læs mere
21. november 2016 af Johan Rasmussen

Hhx-lærere oplever mindst gennemsigtighed af alle lærere. Det er erhvervsgymnasiernes lederformand ked af, men han mener ikke, at lederne skal sætte tal på de enkelte opgaver.

Læs mere
21. november 2016 af Tina Rasmussen

"Jeg går stolt hjem, når jeg kan se en glød i elevernes øjne."

Læs mere
21. november 2016 af Tina Rasmussen

Der skal ikke nødvendigvis konkrete tal på bordet, for at man kan tale om en gennemskuelig fordeling af arbejdsopgaver, siger ledelsesforsker Anders Raastrup Kristensen.

Læs mere

42 procent af lærerne mener, at der er ringe gennemsigtighed, når ledelsen fordeler opgaver, viser en ny undersøgelse.

Læs mere
17. november 2016 af Tina Rasmussen

"At møde et smil og en hjælpende hånd på lærerværelset betyder, at jeg går glad på arbejde hver dag."

Læs mere
6. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Små tre år efter tidsregistreringens indtog er der stadig uenigheder om, hvordan den skal udmøntes. Men på et område, nemlig studierejserne, hersker der faste lokale aftaler, siger både tillidsrepræsentanter, rektorer og GL.

Læs mere
9. september 2015 af Louise Daugaard Madsen

Igennem to år har jeg med jævne mellemrum været til samtaler med min studieleder vedr. min arbejdsportfolio, og hvis man tror, jeg er blevet meget klogere af det, er svaret nej.

Læs mere
11. marts 2014 af Johan Rasmussen

Mens folkeskolen og nogle gymnasier går mod mere tilstedeværelse og faste arbejdstider, så er Danmark generelt nærmest europamester i flekstid.

Læs mere
21. marts 2013 af Johan Rasmussen

Lærerne på Campus Bornholm skal efter sommerferien skrive ned, hvor mange timer de arbejder. Tillidsrepræsentant mener, det er den mindst dårlige løsning.

Læs mere
21. februar 2013 af Johan Rasmussen

Efter omstridt brev til rektorerne bekræfter Bjarne Corydon og Finansministeriet, at gymnasierne godt kan lave lokale aftaler.

Læs mere
18. december 2012 af Malene Romme-Mølby

Finansministeren vil have lærerne til at arbejde anderledes og være mere sammen med eleverne. Det kræver en afgrænsning af arbejdstiden og ordentlige arbejdspladser, siger GL.

Læs mere
18. december 2012 af Johan Rasmussen

Undervisningsminister Christine Antorini ønsker, at gymnasielærerne er mere sammen med eleverne. Hun efterlyser dog ikke mere traditionel undervisning, men mere af den elevkontakt, som også foregår uden for klassen.

Læs mere

Tre ud af fire lærere udfører det meste af deres forberedelse hjemme. Men halvdelen ville lægge flere timer på skolen, hvis de fysiske rammer blev bedre. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne.

Læs mere
12. december 2012 af Henrik Stanek

Det er lettere at spørge hinanden til råds, når man forbereder sig i samme lokale. Desuden har man ofte fri, når man går hjem, fortæller engelsklærere, som deler kontor på Holstebro Gymnasium.

Læs mere

På mange skoler er der ikke tilstrækkeligt med arbejdspladser og ro til, at lærerne kan sidde og arbejde på skolen. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne.

Læs mere

Kommentarerne er hentet fra spørgeskemaundersøgelsen om lærernes fysiske arbejdspladser, som Gymnasieskolen har foretaget.

Læs mere
7. december 2012 af Morten Jest

Flere skoler er allerede ved at planlægge forsøg med tilrettelæggelse og organisering af arbejdstiden. Gefion Gymnasium er allerede i gang og fortalte om de foreløbige erfaringer på det første dialogmøde i forbindelse med GL-GR projektet.

Læs mere
7. december 2012 af Morten Jest

Der var stort fremmøde og positiv, konstruktiv stemning på det første dialogmøde om det fælles projekt om organisering og tilrettelæggelse af gymnasielærernes arbejdstid.

Læs mere
4. december 2012 af Johan Rasmussen

Undervisningstid, forberedelsestid, gruppearbejde, elevtid og rettetid flyder i højere grad sammen, viser et forskningsprojekt om it i gymnasiet.

Læs mere
15. oktober 2012 af Morten Jest

Et ambitiøst fælles debatoplæg fra GL og Rektorforeningen skal være med til at skabe bedre rammer for tilrettelæggelse af arbejdstid og undervisning og dermed øge kvaliteten for både elever og lærere. GL har foreløblig afsat seks millioner kroner til projektet.

Læs mere
20. september 2012 af Malene Romme-Mølby

Lærerne skal tilbringe mere tid i klasseværelset, lyder et politisk mantra. Men lærernes arbejde er ikke kun undervisning og forberedelse, påpeger lektor Thomas Aastrup Rømer.

Læs mere
14. september 2012 af Malene Romme-Mølby

Gymnasielærernes arbejdstid har i længere tid stået for skud. Vær med til at finde intelligente løsninger, der sikrer, at arbejdstiden kobles til kvaliteten, lyder opfordringen fra GLs hovedbestyrelse.

Læs mere

Rigsrevisionen offentliggjorde for kort tid siden en rapport om gymnasielærernes arbejdstid. Den konkluderede blandt andet, at lærerne underviser for lidt og tilbringer for lidt tid sammen med eleverne. Vi har spurgt nogle lærere, hvad de mener om konklusionerne.

Læs mere
8. maj 2012 af Johan Rasmussen

Martin Hjorth, 45 år, underviser på CPH West, hhx i Ishøj, underviser i afsætning og innovation.

Læs mere

Dialogen med elever på e-mail, sociale medier og så videre er blevet en væsentlig del af undervisningen for mange lærere. 43 procent af lærerne svarer dagligt eller flere gange dagligt på elevers henvendelser på elektroniske medier. Der er behov for retningslinjer på området, mener ekspert.

Læs mere

Gymnasieskolen har bedt to gymnasielærere om at føre en logbog over deres arbejdsuge. Lærerne har taget tid på og noteret alle deres opgaver ned fra søndag til lørdag.

Læs mere
7. maj 2012 af

LEDER

Læs mere
20. april 2012 af

Leder

Læs mere
5. marts 2012 af

GL MENER

Læs mere
7. november 2011 af Johan Rasmussen

Det giver ikke mening at lave en skarp måling af lærernes undervisningstid og bruge den som et udtryk for kvalitet i gymnasierne, mener tre forskere i undervisning. Alle aktiviteter, som fører til god undervisning, har lige så stor værdi som selve undervisningstiden, mener de.

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Svært at måle kvalitet

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Et frontalangreb på arbejdstiden?

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

OECD fralægger sig i den officielle forklaring ansvaret, men kilder i organisationen siger, at alarmklokkerne burde have ringet, da de danske læreres årlige undervisningstid pludselig blev halveret. Den store abe sidder dog muligvis ved Frederiksholms Kanal i form af den kontroversielle Rambøllrapport, der skulle bruges til overenskomstforhandlingerne i 2008.

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Danmark ligger helt i bund på listen over, hvor mange timer gymnasielærere i OECD-landene underviser.

Læs mere
7. november 2011 af Morten Jest

Gymnasielærernes arbejdstid bliver i denne tid underkastet en gennemgribende undersøgelse - men hvordan måles kvalitet?

Læs mere
7. november 2011 af Johan Rasmussen og Morten Jest

Den tidligere regering satte en rigsrevisionsundersøgelse i gang for at kortlægge gymnasielærernes arbejdstid. Uddannelseseksperter kritiserer præmissen, der bygger på gammeldags opfattelse af undervisning.

Læs mere
10. oktober 2011 af Sisken Laugesen

På Risskov Gymnasium har de fået bedre styr på planlægningen gennem GL's projekt "Attraktive Arbejdspladser". Nu samarbejder lærere og ledelse om at skemalægge så mange som muligt af lærernes aktiviteter et år i forvejen.

Læs mere
1. februar 2011 af Peter Keiding

Gymnasiet er blevet en masseuddannelse. Tidligere tiders udenadslære er afløst af elevernes egne problemformuleringer. Det har haft afgørende indflydelse på, at meget undervisning er flyttet ud af klasselokalet.

Læs mere
1. februar 2011 af Peter Keiding

Dorte Heister Jønsson har et travlt, men sjovt arbejdsliv. Lørdagen tages i brug, så dramaholdet kan nå at blive klar til premiere. Og spanskeleverne lærer sproget gennem studieretningsprojekter, lektiecafeer og ekskursioner.

Læs mere
1. februar 2011 af Peter Keiding

Danske gymnasielærere bruger meget tid på lektiecafeer, studieretningsprojekter, idrætsdage og andre former for alternativ undervisning. Det viser ny undersøgelse, som Gymnasieskolen har lavet.

Læs mere