Arbejdsmiljø

5. april 2017 af Malene Romme-Mølby

OK 13 havde gjort stor skade på arbejdsmiljøet på Birkerød Gymnasium, og tilliden mellem ledelsen og lærerne var væk. Men efter en hård og lang proces har de fået vendt stemningen.

Læs mere
20. marts 2017 af Malene Romme-Mølby

Højere karaktergennemsnit, faldende elevfrafald og høj professionel kapital er synlige beviser på den gode skolekultur på Lemvig Gymnasium. Lærere og rektor fortæller her, hvorfor det er lykkedes.

Læs mere
21. februar 2017 af Anne-Sophie Søgaard Møller

Mange gymnasielærere vælger at arbejde på nedsat tid, fordi arbejdspresset er for stort. Det viser en ny undersøgelse fra GL.

Læs mere
24. november 2016 af Carl Juul Nielsen

Lærere tidsregistrerer ikke al deres arbejdstid, viser undersøgelse. Tillidsrepræsentanter genkender billedet.

Læs mere
22. november 2016 af Carl Juul Nielsen

Søvnbesvær er et stort problem blandt gymnasielærere. Flere eksperter peger på, at arbejdsbyrden kan være roden til problemet.

Læs mere
4. november 2016 af Johan Rasmussen

Lavt sygefravær blandt gymnasielærere dækker dog også over, at lærere går syge på arbejde, viser tal.

Læs mere
26. oktober 2016 af Carl Juul Nielsen

Jesper Beyer Nielsen er en af mange gymnasielærere, der kender til kampen med at få privatliv og arbejde til at spille sammen. Han mener, at arbejdet kan blive ved og ved, hvis du ikke selv siger stop.

Læs mere
5. oktober 2016 af Carl Juul Nielsen

Ny undersøgelse viser, at gymnasielærere i højere grad end andre akademikere er utilfredse med balancen mellem arbejde og privatliv.

Læs mere
28. april 2015 af Louise Daugaard Madsen

Jeg indrømmer blankt - det sociale liv omkring mig betyder rigtig meget. Det er medvirkende til, at mit job ikke blot er et job, men rent faktisk en fornøjelse, og noget jeg ser frem til hver dag.

Læs mere
21. januar 2015 af Tina Rasmussen

Alle gymnasier bør arbejde på at få en høj professionel kapital. Belønningen vil være bedre undervisning og lærere, der trives, siger arbejdsmiljøekspert Tage Søndergård Kristensen.

Læs mere
21. januar 2015 af Tina Rasmussen

13 gymnasier har brugt GL’s nye værktøj til at måle skolernes professionelle kapital. Både ledere og lærere har en arbejdsopgave foran sig, hvis kvaliteten af undervisningen og lærernes trivsel skal vokse, siger arbejdsmiljøekspert.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

Ledelse og lærere på Svendborg Gymnasium arbejder med GL’s nye redskab til kortlægning af skolens professionelle kapital.
Selv om trivslen er høj på skolen, viser undersøgelsen, at implementeringen af OK 13 har været en stor udfordring. Nu arbejder ledelse og lærere med at skabe en endnu bedre dialog.

Læs mere
21. januar 2015 af Tina Rasmussen

13 skoler har testet GL’s nye spørgeskema til at måle den professionelle kapital på gymnasierne. Nu får alle skoler tilbuddet. Det skal få ledere og lærere til at samarbejde om at skabe god undervisning og arbejdsglæde.

Læs mere
21. maj 2014 af Andreas Rasmussen

Antallet af gymnasielærere, der søger psykologhjælp på grund af stress, er eksploderet, efter at OK 13 trådte i kraft. Det er en overgangsperiode, siger Undervisningsministeriet.

Læs mere
26. februar 2014 af Morten Jest

"Vores censor har meddelt mig, at han ikke ønsker at give hånd til kvinder. Så det vil nok være en god idé ikke at forsøge at give ham hånden. I hvert fald er I nu advaret, så I ikke i eksamenssituationen skal blive forvirrede over det."

Læs mere
17. februar 2014 af Katrine Pinborg

Der er stor utilfredshed med fælleskontorer, viser ny undersøgelse. Tillidsrepræsentanter genkender problemet med for meget uro på åbne kontorer.

Læs mere
11. oktober 2013 af Henrik Stanek

Lærerne kan ikke længere nøjes med at fokusere på det faglige indhold, mener ph.d.-stipendiat Dorte Ågård fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet.

Læs mere
22. marts 2013 af Tina Rasmussen

En arbejdsplads med høj social kapital har medarbejdere, der trives. GL vil nu undersøge, hvor stor den sociale kapital er på gymnasierne.

Læs mere
20. marts 2013 af Tina Rasmussen

Samarbejde, tillid og retfærdighed er nøgleordene til høj social kapital – og dermed arbejdsglæde og trivsel. Gymnasierne skal se at komme i gang, mener Tage
Søndergaard, der er ekspert i psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere
18. marts 2013 af Tina Rasmussen

Mange gymnasier bruger færdigkøbte spørgeskemaer, når de skal undersøge arbejdsmiljøet på skolen. Spild af tid og penge, siger en af landets førende arbejdsmiljøforskere.

Læs mere
12. december 2012 af Johan Rasmussen

De fysiske rammer på gymnasierne er langt fra optimale til at vejlede og holde samtaler med eleverne. Over halvdelen af lærerne mangler plads og ro til det tætte arbejde med eleverne, viser spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

På mange skoler er der ikke tilstrækkeligt med arbejdspladser og ro til, at lærerne kan sidde og arbejde på skolen. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne.

Læs mere
12. december 2012 af Henrik Stanek

Det er lettere at spørge hinanden til råds, når man forbereder sig i samme lokale. Desuden har man ofte fri, når man går hjem, fortæller engelsklærere, som deler kontor på Holstebro Gymnasium.

Læs mere

Mangel på arbejdspladser

Læs mere

Der kan ligge en stor økonomisk regning og vente, hvis alle gymnasier skal skabe pladsen og de fysiske rammer til, at lærere kan sidde på skolen og forberede sig, holde møder og vejlede eleverne.

Læs mere

Tre ud af fire lærere udfører det meste af deres forberedelse hjemme. Men halvdelen ville lægge flere timer på skolen, hvis de fysiske rammer blev bedre. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne.

Læs mere

Kommentarerne er hentet fra spørgeskemaundersøgelsen om lærernes fysiske arbejdspladser, som Gymnasieskolen har foretaget.

Læs mere
16. oktober 2012 af Tina Rasmussen

Medarbejdere med ondt i ryg, skuldre og nakke er et problem inden for alle brancher. Også gymnasielærere er ramt. Ny kampagne skal styrke de offentlige arbejdspladsers indsats mod smerterne.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Hvis en konflikt har vokset sig stor, eller indlæringsklimaet er blevet for dårligt, yder virksomheden Link Kommunikation konsulentbistand i gymnasieklasser.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Gymnasiet og hf er en succes målt i antallet af elever, men samtidig kæmper nogle lærere med flere umotiverede og uengagerede elever. Arbejdsmiljøkonsulent opfordrer ledelsen til at tage lærernes frustrationer alvorligt.

Læs mere
19. september 2012 af Johan Rasmussen

Hhx-lærer Peter Due Jensen mener, at gymnasierne i for høj grad betragter eleverne som kunder i stedet for deltagere. Han er selv med i et projekt, der skal gøre det klart for eleverne, hvad lærerne forventer af dem. Målet er større fagligt udbytte for gymnasiefremmede elever.

Læs mere
19. september 2012 af

6 spørgsmål til Lis Vivi Fonnesbæk, formand for GLs Uddannelsesudvalg

Læs mere
3. april 2012 af

OK13

Læs mere
10. oktober 2011 af Sisken Laugesen

På Risskov Gymnasium har de fået bedre styr på planlægningen gennem GL's projekt "Attraktive Arbejdspladser". Nu samarbejder lærere og ledelse om at skemalægge så mange som muligt af lærernes aktiviteter et år i forvejen.

Læs mere

GL's projekt "Attraktive Arbejdspladser" fortsætter ad nye veje. Nu skal de gode erfaringer bredes ud til alle skoler.

Læs mere
28. februar 2011 af Peter Keiding

På Mulernes Legatskole forsøger lærerne at tage sygemeldinger i opløbet. Et projekt om stresshåndtering skal for eksempel gøre det legitimt at sige fra, hvis man bliver spurgt, om man vil arbejde ekstra timer.

Læs mere