Du er her
Temanyhed
|
30. aug 2011

Ekspert tvivler på klassekvotient-konklusioner

Store klasser resulterer ikke i mere frafald, viser UNI-C's analyse. Derved er en sejlivet myte manet i jorden, mener undervisningsministeren. Men professor i statistik sår tvivl om analysens konklusioner.
Af: Malene Romme-Mølby

Der er ingen sammenhæng mellem klassekvotient og frafaldsprocent. Så klar lyder en af konklusionerne i UNI-C's analyse af klassekvotienter.

Undervisningsministeriet har bestilt analysen hos UNI-C, der løser statistiske opgaver for ministeriet UNI-C leverer it-tjenester til uddannelses- og forsknings­verdenen.

Analysens konklusion drages på baggrund af tal for skoleåret 2007-2008. De viser blandt andet, at frafaldsprocenten på stx er på 10, hvad enten der sidder under 25 elever i klassen eller over 28 elever. Kigger man på htx, så ligger frafaldet også nogenlunde ens med 15 procent for klasser med under 25 elever i klassen og 16 procent for klasser med over 28 elever i klassen.

Professor i pædagogisk statistik Peter N. Allerup ser dog skeptisk på analysens konklusioner.
"Desværre må jeg nok sige, at de kommer til at overstyre lidt med hensyn til at gribe resultater fra analysen, som ikke er valid nok," siger Peter N. Allerup, professor i pædagogisk statistik ved Center for Grundskoleforskning på Danmarks Pæda­gogiske Universitetsskole.

Det vurderer han efter at have kigget dybt i analysens bilag og metode. Der er ting, der tyder på, at den statistiske model, som de har anvendt, ikke er god nok.

Hvis det var ham, der havde fået til opgave at kigge på sammenhæng mellem klassekvotient og frafald statistisk, og han var endt op med lignende mellemregninger, så ville han være stoppet. For der er en del modstrid i resultaterne. Han undrer sig over, at de fortsætter med at lede efter en sammenhæng mellem klassekvotient og frafald, på trods af at der er flere indikationer på, at det ikke kan anskues så simpelt.
"Det skyldes nok, at det i bund og grund er svært at forklare frafald med én eneste årsag," siger Peter N. Allerup.

Frafaldstal er ikke reelle
Konklusionerne undrer også projektleder Anna Dahlquist fra Videnscenter om fastholdelse og frafald. I sit arbejde med at indsamle og producere viden om frafald og fastholdelse er hun stødt på meget forskning, der dokumenterer, at en høj klassekvotient netop medfører dårligere undervisningssituationer og frafald. Men da hun kiggede nærmere på alle bilagene i analysen, forstod hun godt, hvorfor konklusionen var blevet sådan. Analysens bagmænd har valgt at have et såkaldt 15-måneders-kriterium for frafald. Det vil sige, at hvis en elev afbryder en uddannelse, tæller det først som frafald efter 15 måneder.
"Derved har ministeriet undgået at registrere en del frafald. Så reelt vil frafaldet jo være meget større," vurderer Anna Dahlquist.

Det er Anna Dahlquists erfaring, at rigtig mange elever falder fra ungdomsuddannelserne i det første halve år. Og i realiteten kan eleverne nå at have adskillige frafald fra forskellige ungdomsuddannelser inden for 15 måneder. Derved barberer 15-måneders kriteriet det reelle frafald drastisk. Når man først registrerer frafald så sent, så er analysens konklusioner, ifølge Anna Dahlquist, langt fra virkeligheden på ungdomsuddannelserne.
"Det er typisk statistik - man kan jo få det til at vise hvad som helst," siger Anna Dahlquist.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) har dog ingen kritik af analysen og mener, at undersøgelsen maner en sejlivet myte i jorden.
"Analysen er et stærkt afsæt for at diskutere på et nyt oplyst grundlag. Nu står det sort på hvidt, at det ingen betydning har, hvor mange elever der er i klassen," siger han.

Undervisningsministeren mener derfor, at skolerne i princippet må putte lige så mange elever i klasserne, som de har lyst til. Han vil ikke lovgive om et loft på klassestørrelsen.

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.

Annoncer