TEMA

DGS-formand: For få elever bliver smidt ud

Økonomiske hensyn får gymnasier til at holde hånden under de dovne elever,
mener formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Rektorernes formand efterlyser dokumentation for påstanden.

30. maj 2011 af Tina Rasmussen

For mange gymnasieelever slipper godt fra at pjække og droppe lektierne. Rektorerne smider alt for sjældent elever med højt fravær ud eller lader dem gå op i fuldt pensum.

Det mener Frederik Gjørup Nielsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).
"Det er vores indtryk, at der skal rigtig meget til for at blive smidt ud eller komme op i fuldt pensum," siger han.

Frederik Gjørup Nielsen mener, at taxametersystemet er en af årsagerne. DGS har foreslået, at det såkaldte færdiggørelsestaxameter, hvor de almene gymnasier får 13.900 kroner for hver elev, der bliver student, fjernes.

"Når man har et taxametersystem, der udløser en bonus, når eleverne bliver studenter, så er det et incitament til at lade elever, der hænger med røven i vandskorpen, fortsætte. Man har skabt et system, der ikke gør det rentabelt at smide elever ud," siger Frederik Gjørup Nielsen.

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, har ikke noget overblik over, hvor mange elever der kommer op i fuldt pensum på landsplan. På hans egen skole er der i år 22 elever ud af 200, der skal op i fuldt pensum. Han savner dokumentation for DGS-formandens påstand.

"Jeg kan ikke sige, at udmeldingen fra DGS passer eller ikke passer, for jeg ved det ikke. Vi har ikke undersøgt det. Men mit indtryk er, at fraværssanktionerne bliver forvaltet med fornuft og en høj moral. Der bliver givet mange skriftlige advarsler, og i de seneste år er vi jo også flere, der er begyndt at tage SU'en fra de elever, der ikke er studieaktive," siger Jens Boe Nielsen, der for få uger siden selv smed en 1.g'er ud, der havde meget fravær.

Han vil ikke afvise, at der er nogle rektorer, som lader elever fortsætte eller slippe for at skulle op i fuldt pensum af hensyn til økonomi, men påpeger, at det jo ikke er skolens ledelse, der afgør, om en elev består studentereksamen, men lærerne og censorerne.

"Desuden ser vi faktisk gerne færdiggørelsestaxametret fjernet og lagt ind i det øvrige taxametersystem, så det bliver mere enkelt," siger rektorformanden.

Han afviser, at det er blevet nemmere at blive student, fordi rektorerne får en ekstra bonus for hver elev, der forlader gymnasiet med en studenterhue på hovedet, men erkender, at regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, spiller en rolle.

"Tidligere var vi hurtigere til at sige til eleverne, at de skulle finde en anden uddannelse, hvis de virkede uinteresserede i gymnasiet. I dag gør vi alt, hvad vi kan, for at få eleverne på ret køl. Det gør, at der kommer rigtig dygtige studenter ud af gymnasiet, men at vi også får den 'lidt tungere del' igennem," siger Jens Boe Nielsen.

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.