Nyhed

Det betyder den ny overenskomst for din løn

Den netop indgåede overenskomstaftale byder på nye løntillæg til lærerne. Se hvor meget du får.

12. februar 2013 af Morten Jest
Modelfoto

Det blev flere gange under og efter fredagens repræsentantskabsmøde i GL diskuteret, hvorvidt foreningen med den netop indgåede overenskomstaftale mellem Akademikernes Centralorganisation (AC), der forhandlede på vegne af GL, og finansministeren har ladet sig købe på bekostning af aftaleretten.

Som bekendt afviste et snævert flertal i GL's repræsentantskab aftalen, der imidlertid alligevel gælder - såfremt den stemmes hjem af AC-organisationerne samlet - idet GL denne gang var en del af AC-forhandlingsfællesskabet uden den såkaldte frigørelsesklausul.

Hvad enten GL's medlemmer synes, at aftalen er god eller dårlig eller ingen af delene, bringer den som sagt noget med sig, de færreste plejer at afvise: Penge!

Ganske vist bortfalder de nuværende centralt aftalte undervisningstillæg, 17-årstillæg, VUC-tillæg og tillæg til kost- og økonomiinspektorer samt IB-koordinatorer pr. 1. august 2013. Men de erstattes af nye tillæg, der er ens på de forskellige skoleområder. Der er forskelle på konsekvenserne, alt efter hvilken skoleform, man er ansat på; det skyldes de nuværende forskelle. 

De nye tillæg er dog ensbetydende med lønforhøjelser, og i tabellen her kan du se, hvad det kommer til at betyde for din løn fra august i år.

For eksempel stiger den centralt fastsatte startløn på det almene gymnasium fra 30.60 kroner om måneden til 31.864 kroner om måneden, mens slutlønnen samme sted stiger fra 38.510 kroner til 41.420 kroner om måneden. Dertil kan der stadig komme lokalt aftalte tillæg oveni.

 

Kommentarer

ons, 13/02/2013 - 07:21
Jan Sørensen

Ja tak, men desværre bliver konsekvensen nok bare, at vi ingen lokale stigninger får de næste par år, da rektor jo også har noteret sig, at vi lige har fået. Så værdien af de større generelle tillæg er tvivlsom.

tor, 14/02/2013 - 14:04
Andreas Höfer

Ja lønstigningen i aftalen er forståelig nok, så kunne I (GL) ikke i stedet prøve at forklare hvad det væsentlige i aftalen - den nu forsvundne aftaleret eller "normalisering" - reelt betyder for os gymnasielærere.

Lønstigningerne virker for mig uendelig ligegyldige sammenlignet med min utryghed over at jeg nu i princippet kan komme til at skulle undervise dobbelt så meget med tilhørende ringere forberedelsesmuligheder.

Helt så slemt bliver det muligvis ikke, men kunne I ikke i det mindste prøve at forklare hvilke konsekvenser den forsvundne aftaleret/normaliseringen vil have for den enkelte lærer.

tor, 14/02/2013 - 14:43
Andreas Höfer

Ja lønstigningen i aftalen er forståelig nok, så kunne I (GL) ikke i stedet prøve at forklare hvad det væsentlige i aftalen - den nu forsvundne aftaleret eller "normaliseringen" - reelt betyder for os gymnasielærere.

Lønstigningerne virker for mig uendelig ligegyldige sammenlignet med min utryghed over at jeg nu i princippet kan komme til at skulle undervise dobbelt så meget med tilhørende ringere forberedelsesmuligheder.

Helt så slemt bliver det muligvis ikke, men kunne I ikke i det mindste prøve at forklare så godt I nu kan hvilke konsekvenser den forsvundne aftaleret/normaliseringen vil have for den enkelte lærer.

tor, 14/02/2013 - 15:06
Morten Jest
@Andreas, i det trykte nummer af Gymnasieskolen, der udkommer i næste uge, vil du kunne se en oversigt - eller skal vi sige foreløbig oversigt, for der er stadig mange usikkerheder, som arbejdsgrupper i GL er i fuld gang med at se nærmere på - over, hvad den nye overenskomst kan få af konsekvenser for dig som lærer. Du kan også kigge på GL's hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt opdateringer ud.
fre, 15/02/2013 - 00:02
Calina Fuglsang...

Ja, men der forsvinder jo så også en del funktionstillæg for de funktioner, der lægges over i de nye mini-mellemlederstillinger. De skal jo så modregnes.

fre, 15/02/2013 - 11:24
Anne Ekenberg

Jeg tilslutter mig til fulde Andreas Höfers indlæg. For mig er den smule lønstigning tilsvarende uendelig ligegyldig, for den vil alligevel blive spist op af (top)skatter, stigning i benzinpriser m.m. og kan derfor reelt ikke mærkes. Dertil kommer, som også nævnt, at det erslut med yderligere lønstigninger de kommende mange år fremover.

Tilgengæld aner vi nu ikke, hvor meget vi skal arbejde fremover, og det der før udløste overarbejdspenge, bliver nu bare konverteret til almindelig løn. Næh, det er en rigtig dårlig overenskomst efter min mening.

fre, 15/02/2013 - 12:23
Kasper Lauest

Det som det efter min bedste overbevisning kommer til at betyde er at den til enhver tid siddende regering fremover kan beskære gymnasietaxameteret ved hver finanslov med de typiske 2% om året da vi skal "effektivisere" i samme takt som den private sektor. Det bliver så rektorernes ansvar at sørge for at dette sker, og det kan som bekendt reelt kun ske på to måder:

1) Ved at øge klassekvotienterne
2) Ved at reducere forberedelsestiden

Da regeringen har umuliggjort øgede klassekvotienter via loftet på 28, forekommer det ret indlysende at forberedelsestiden vil blive reduceret med omkring 2% om året de kommende mange mange år.

Med andre ord = hvis du overvejer at blive gymnasielærer så find på noget andet.

Hvad angår "aftalen" er det givetvis korrekt at vi ikke kunne have fået en bedre aftale, men vi kunne da i det mindste have kæmpet. Jeg stemmer nej.

fre, 15/02/2013 - 15:11
Balder Asmussen

Lønstigningen gælder kun 94 % af gymnasielærerene, for den finansieres ved at fyre de resterende 6 %. Skal jeg klappe?

fre, 15/02/2013 - 15:12
Bjarne Pedersen

Jeg tror der netop er kommet mange gode argumenter for de nyuddannede for ikke at blive gymnasielærer. Hvorfor vælge samme arbejdsvilkår som i det private til en lavere løn og uden karrieremuligheder?

Hvis ikke der var problemer med at rekruttere kvalificerede lærere før (og det er der på mange gymnasier) så er der det for alvor nu.

fre, 15/02/2013 - 15:36
Thomas

Kasper: Jeg har præcis samme frygt som du har.

Men problemet er ikke så meget at det bliver hårdt at være lærer, for det tror jeg faktisk ikke det gør. Undervisningen bliver bare en anden en vi er vant til. Og på relativt få år kan vi fuldstændig tabe de fordele vi har i Danmark og få en ny generation som ikke er trænet i at tænke kreativt, demokratisk og kritisk.
Jeg håber og beder til at det ikke sker, men kommer vi først dertil så tror jeg det bliver næsten umuligt at genvinde det tabte. Så det er nu kampen skal stå. Men altså ikke kampen om din og min arbejdssituation, - men derimod kampen om en seriøst og kvalificeret undervisning.

Problemet er at vi står alene. Der er ikke mange der tror at det er et problem. Og Corydon's retorik i forbindelse med 'konflikten' gør ikke tingene bedre. Vi er 'bare dovne og gider ikke lave noget'.

fre, 15/02/2013 - 17:18
Kasper Lauest

@Thomas. Det er jeg helt enig i. Vi kan meget nemt lave discount-uddannelse i Danmark og spare en hulens masse penge. Det svarer dog til at save den gren over vi selv sidder på i det lange løb.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.