Nyhed

Bekymrede eux-lærere: Uddannelsens kvalitet halter

Lærere på eux sætter spørgsmålstegn ved uddannelsens faglige niveau, viser ny undersøgelse. Der skal ændringer til, hvis de politiske målsætninger for eux skal indfries, siger GL’s formand.

22. september 2015 af Tina Rasmussen
Sidste år blev de første eux-elever færdige, blandt andet på Viborg Tekniske Gymnasium. Nu viser en undersøgelse, at det faglige niveau på eux-uddannelsen halter.

En stor del af landets eux-lærere er bekymrede for kvaliteten af det faglige niveau i de gymnasiale fag på uddannelsen.

Det viser en ny undersøgelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Ingeniørforeningen (IDA) har lavet.

Næsten halvdelen af lærerne i undersøgelsen mener, at eux-elevernes faglige niveau i de gymnasiale fag er lavere end htx-elevernes niveau. Kun omkring hver tredje lærer vurderer, at det faglige niveau er det samme for de to elevgrupper.

Eux-uddannelsen, der er forholdsvis ny, kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, så eleverne har mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse.

228 lærere, der underviser på gymnasialt niveau på eux, har deltaget i undersøgelsen.  

Der mangler sammenhæng
En af årsagerne til eux-elevernes lavere niveau er, at der mangler sammenhæng, progression og toning af fagene, viser undersøgelsen. Mere end hver tredje adspurgte lærer peger på, at eleverne ikke har kompetencer med fra fagene på deres erhvervsuddannelse, som de kan bygge videre på i de gymnasiale fag. Og kun 8 procent af lærerne svarer, at undervisningen på erhvervsuddannelserne bliver tonet mod den undervisning, eux-eleverne skal have på gymnasialt A- og B-niveau.

Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, mener, at der er behov for justeringer af eux-uddannelsen.

”Der er især brug for et langt tættere samspil mellem det, eleverne lærer på erhvervsuddannelserne, og det, de skal arbejde videre med på gymnasialt niveau. I dag hænger de to områder ikke sammen, og det går ud over det faglige niveau,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Vil have undersøgt timetal
Formanden for IDA’s uddannelsesudvalg, Carsten Eckhart, er enig. Han mener, at der er behov for at undersøge, om der er skåret for hårdt i undervisningstimerne på det gymnasiale niveau.

På eux kan man i dag reducere i undervisningstiden til de gymnasiale fag, og det gør stort set alle skoler.

”Forventningen er, at eleverne har viden og kompetencer med fra undervisningen på erhvervsuddannelserne, som lærerne på gymnasiedelen kan bygge videre på. Men nu viser undersøgelsen, at det ikke er tilfældet,” siger Carsten Eckhart.   

I undersøgelsen svarer mere end halvdelen af lærerne, at afkortningen af undervisningstiden er et problem i forhold til at nå de givne faglige mål.

Samarbejdet skal styrkes
Både Carsten Eckhart og Annette Nordstrøm Hansen kalder det afgørende, at skolerne, der udbyder eux, arbejder målrettet på at styrke samarbejdet mellem lærerne på henholdsvis erhvervsuddannelserne og det gymnasiale niveau.

”Lærerne fra de to områder i uddannelsen skal have tid og plads til at arbejde tæt sammen om, hvordan fagene på erhvervsuddannelserne kan tones mod de gymnasiale niveauer, ellers kan vi ikke indfri de politiske målsætninger for eux,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

En anden ting, der truer kvaliteten af eux, er samlæsning af fag på tværs af forskellige eux-uddannelser, påpeger Carsten Eckhart.

”Det er noget nær umuligt at tilrettelægge en undervisning i for eksempel matematik, der skal målrettes den enkelte eux-uddannelse, når man som lærer står over for en klasse med elever fra både vvs-, elektriker-, lastvognsmekaniker- og datateknikerlinjen,” siger han.

Tal fra undersøgelsen

43 procent af eux-lærerne mener, at eux-elevernes faglige niveau er lavere end htx-elevernes, når det gælder de gymnasiale fag. 32 procent mener, at niveauet er stort set det samme. 2 procent mener, at eux-elevernes niveau er højere.

36 procent af eux-lærerne mener ikke, at eux-eleverne har kompetencer med fra fagene på erhvervsuddannelserne, der kan bygges videre på i de gymnasiale fag. 16 procent mener, at der er noget at bygge videre på. 

Fakta om eux

  • I 2010 slog tre tekniske skoler dørene op for de første 35 eux-elever. I dag udbyder mere end 50 skoler eux-uddannelsen.
  • Eux udløser både et svendebrev og et gymnasialt eksamensbevis. Uddannelsen tager fire til fire et halvt år.
  • Sidste år begyndte godt 1.400 elever på eux-uddannelsen.
  • Hidtil er eux kun blevet udbudt på tekniske skoler, men fra august i år udbydes uddannelsen også på handelsskoler.
  • Eux-forløb tilbydes i dag på 36 forskellige erhvervsuddannelser.

Kommentarer

ons, 23/09/2015 - 11:12
Vincenzo Enzo Lillo
Adjunkt
Hansenberg Gymnasium

Fuldstændig enig! Dertil synes jeg, at det er katastrofalt, at man har bekendtgørelser som den til Kemi for dyrpassere! C-niveauet minder om et C-niveau fra HF, hvilket i og for sig ikke er et større problem. Men når eleverne kommer i hovedforløbet, så er der ingen garanti for, at de har gennemgået de kernefaglige områder, som man gennemfører i 1g kemi på HTX. Problemet er, at eleverne lige pludseligt skal have Kemi  på HTX B-niveauet. Det virker som om, at reformen af EUD har tvunget ministeriet i en situation, hvor man har udpeget en eller anden persomn til at skrive en kemi-grundfagsbekendtgørelse til grundforløbet uden at tjekke, at kemi skal op på B-niveau. Jeg frygter, at, medmindre jeg snyder lidt med C-bekendtgørelses faglige indhold, eleverne ved hovedforløbet vil blive chokerede af de krav, som kemi på B niveau stiller.

tor, 24/09/2015 - 13:20
Peter Hansen
Akademiingeniør
Holstebro htx

Enig med Tina.

Jeg synes dog at mangle den dimension i diskussonen der handler om undervisernes kompetencer og indsigt.

I dag er det et krav med en kandidat eksamen for at undervise på gymnasielt niveau.

Det bevirker at antallet af ingeniører der underviser på gymnasiet er faldende De vil nok al andet lige, have større indsigt i kompetencer fra erhvervuddanelserne og derfor kunne kombinere dette.

tir, 29/09/2015 - 08:53
Jakob Thulesen Dahl
Rektor
Skanderborg Gymnasium

Men det er da en elendig undersøgelse der kun taler om faglighed som en løs størrelse. Der er da aldrig nogen der har ment at EUX skal være både et svendebrev og en treårig gymnasial. Det gymnasiale niveau på EUX skal vel svare til en rimelig HF-eksamen. Det andet er en misforståelse. Men først - kære forfattere til "EUX-faglighedsundersøgelsen" - den siger jo intet om den reelle faglighed - kun om lærernes oplevede faglighed - og den siger slet ikke noget om hvilken faglighed der er forventet. Så den ender på samme måde som artiklen og kommentarerne ovenfor - som sure opstød - i stedet for at være et bidrag ind i hvordan EUX-uddannelsen kunne blive den gode trædesten for nogle unge.

 

tor, 01/10/2015 - 17:56
Peter Madsen
Aalborg Handelsgymnasium

Jeg synes, at det er meget arrogant at afvise lærernes bekymring over det faglige niveuau på eux og 'kloge' sig over faglighedsdefinitioner.
Hvad i alverden ved en undervisningsminister eller en rektor om, hvad der konkret foregår på uddannelsen - ude i klasserummene? Det er vist ikke hver dag, de befinder sig der.
Der er desværre generelt en kedelig tendens til, at ledere ikke ønsker at se virkligheden i øjnene - ikke ønsker input fra dem, der ved, hvor skoen trykker: nemlig lærerne. Ak, hvor trist!
Undersøgelsen bør da modtages som en velkommen early-warning direkte fra frontlinjen.

Peter Madsen
Medlem af GL's Hovedbestyrelse.

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.