Anmeldelser

Hvad er meningen? – retorik i danskfaget
Dansk
Logos er statistik og tal
13. januar 2017 af Pernille Borch Petersen

– er en sætning, man ikke sjældent hører fra eleverne, når man taler om retorik i danskfaget.... more

Der Doppelgänger
Tysk
Spændende tysk antologi om et psykologisk emne
12. december 2016 af Jens Peter Jensen

Rikke Sterum har udgivet en antologi om dobbeltgængermotivet, og hendes indledning til emnet er... more

Pansergeneralen
Samfundsfag
Frikvarter – om den danske pansergeneral
12. december 2016 af Benny Jacobsen

En gang imellem skal vi samfundsfagslærere også have frikvarter, men mange af os giver jo ikke... more

Auf uns – Grundbog til tysk i gymnasiet
Tysk
Praktisk lærebog til flere års undervisning
12. december 2016 af Jens Peter Jensen

De to yngre tyskkolleger fra henholdsvis Sønderborg og Helsingør har fremlagt et fyldigt... more

Undskyld? Kampen om Danmark og  Grønlands fælles fortid
Historie
En bog til tiden
12. december 2016 af Morten Lassen

Så enkelt kan det gøres: Man tager et aktuelt spørgsmål, nemlig om Danmark skal sige undskyld... more

Hvad er populisme? Et essay
Samfundsfag
Endelig en dækkende definition af populisme
12. december 2016 af Benny Jacobsen

Populisme har i de fleste lærebøger i samfundsfag været udsat for en noget upræcis behandling.... more

Humanbiologi – en grundbog
Biologi
Bio på vores modersmål
12. december 2016 af Lis Ravnsted-Larsen

Sproget er velsignet dansk. Tight junctions er for eksempel oversat til kitlister. Overalt er... more

At ville noget med nogen
Pædagogik
Fine fragmenter om dannelse
12. december 2016 af Stig F. Sørensen

Hvor er dannelsen blevet af i den pædagogiske debat? Ifølge forfatteren er den forsvundet og... more

Sider