Nyhed

Anbefaling af tid til kursuslederen

fre, 22/01/2016 - 15:06

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening har lavet en vejledning til jobbet som kursusleder:

Opgave Timer
A. Udarbejde og ajourføre uddannelsesplan. 9
B. Kandidatkontakt (møder & forberedelse, dagsordener & referater, læsning og feedback på kandidatens portfolio).  30
C. Observere kandidatens undervisning i vejlederklasser og egenundervisning  20
D. Møder m. vejledere og særlige vejledere om kandidatens fokuspunkter, sammenhæng og progression i forløbet.  12
E. Afvikling af de 3 besøg m. tilsynsførende: observation af kandidatens undervisning og efterfølgende konference. 18
F. Forberedelse & efterbehandling af de 3 tilsynsbesøg (tlf.kontakt/mailkorrespondance/møder, dagsordner & referater). 10
G. Udtalelse og realiserede uddannelsesplan: udkast, revisioner à færdig udgave. 10
H. Evt. ansættelse af kandidaten . 2
I.  Samarbejde med rektor/skemalægger øvrige kursusledere om fx tildeling af vejledere, aftaler om kursus for nye vejledere og nye kursusledere. 7
J. Kontakt til IKVs administration og UVM. 2
K. Kursusleders kompetenceudvikling: Deltage i kurser, årsmøde, regionale arrangementer. Være ajour med ny pædagogisk og fagdidaktisk litteratur. Holde sig orienteret om bekendtgørelser. 25
L. Skoleudvikling: Medtænke pædagogikum som kompetenceredskab i skoleudviklingsperspektiv v/pædagogiske arrangementer. 5
Total 150

 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.