LÆS OGSÅ!

I reformens udkast til de gymnasiale læreplaner foreslås internet til eksamen tilladt over en bred kam.

Rektorforkvinde Anne-Birgitte Rasmussens svar til Jan Maintz er under al kritik.

Gymnasieskolen nummer 1 indledte en veritabel krig mod karakterer, hvor et hav af påstande skal underbygge, at elever ikke længere skal have karakterer.

Anne-Birgitte Rasmussens svar til mig i sidste nummer af Gymnasieskolen bringer os ikke videre. Svaret er nedladende, fordrejende og gennemsyret af tomme floskler.

Anne Smedegaard påpeger over for Gymnasieskolen, at feedback og velfungerende skriveværksteder på gymnasierne er ressourcekrævende.

Som medlem af undervisningsminister Merete Riisagers ’tværfaglige, koordinerende læreplansgruppe’ har jeg behov for at nedfælde nogle tanker hvorfor det er nødvendigt at nedsætte en såd

Foreningen Danske Gymnasier foregiver med sit navn at repræsentere og varetage alle danske gymnasiers interesser og værdier, men det gør foreningen ikke, og derfor bør den skifte navn.

Ane Qvortrup svarer på mit indlæg om genre i Gymnasieskolen nummer 11, dog uden rigtigt at svare. Mig forekom det, at den såkaldte kronik var en reklametekst. Hun nøjes med en ordbogsdefinition.

Jeg vil med dette indlæg opfordre til, at man, såfremt man melder sig som censor på SRP, undlader samtidig at planlægge ferie i januar måned.

Hvid jul får vi nok ikke i år, men julestemnings-barometeret slog alligevel voldsomt ud i går d.

Jeg undrer mig over Ane Qvortrups såkaldte kronik i Gymnasieskolen  nummer 10.

I sidste nummer af Gymnasieskolen gør Anders Raastrup Kristensen, ledelsesforsker og angiveligt vidende om ledelse i gymnasiesektoren, sig klog på gymnasielærernes opgaveoversigter.

Retorik er på vej frem i gymnasiet. Spørgmålet er om man ikke skulle gøre det obligatorisk. Det er der nemlig mange gode grunde til.

Åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager, partiernes uddannelsesordførere og Hanne Leth Andersen, formand for regeringens arbejdsgruppe om den nationale sprogstrategi:

Den offentlige sektors fremtid bliver et omdrejningspunkt ved de kommende overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte i 2018.

Det er ikke længe siden, at vi kunne læse den overskrift. Den kom bag på os alle, og den er ikke lige til at glemme!

I særnummeret af Gymnasieskolen 9, 2016, præsenterer Tage Søndergaard Kristensen (TSK) resultaterne fra den omfattende undersøgelse af Professionel Kapital på mere end 100 danske gymnasier, som GL

Man skal ikke læse langt i det nyligt præsenterede ”forslag til lov om de gymnasiale uddannelser” (se henvisning nedenfor) for at finde forandringer i forhold til den nuværende lov; fak

Åbent brev til Annette Nordstrøm

Gennem de sidste par årtier har skiftende regeringer haft den ambitiøse målsætning, at 95 procent af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse.

I går kom det frem, at Moderniseringsstyrelsen er i færd med at afholde møder for statslige chefer, hvor det kommunikeres, at hver 10.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) vil overvåge gymnasieelevers computere til eksamen for at undgå eksamenssnyd.

Jeg dimmiterede selv fra Greve Gymnasium i sommeren 2015, men bliver stadig forespurgt om jeg vil skrive en SRP, når vi kommer hen i vinterperioden og den store opgave skal skrives.

Betydningen af hukommelse i forhold til læring er generelt overset i dansk skoleforståelse og pædagogisk forskning.

”Andelen af studenter med tre fremmedsprog er faldet fra 40,8 procent i 2007 til 1,2 procent i 2013.” (Kilde: UNI•C Statistik og Analyse, januar 2014)

I realskolen fik vi faglige gennemsnitskarakterer baseret på periodens præstationer og afleveringer. Et fint middel til en effektiv indlæring og disciplin omkring fremmøde og tidsfrister.

Socialdemokratiet sender alverdens gode signaler til den offentlige sektor – men fastholder brutale nedskæringer på gymnasierne i partiets 2025-plan.

I skrivende stund er et nyt skoleår på Th. Langs HF & VUC begyndt.

En hoppende bold viser naturens tre bestanddele: stof, hvori der bor kræfter, der pumper bevægelse ind eller ud af bolden, når bevægelsen og kraften har samme eller modsat retning.

Jeg er glad for, at ministeriet endelig tager problemet med snyd alvorligt, og med denne udtalelse viser man, at man anerkender, at det er et reelt problem, som skal håndteres.

Sider