LÆS OGSÅ!

Regeringen har her i foråret nedsat en Ledelseskommission, der skal komme med anbefalinger om god ledelse i den offentlige sektor.

Begejstringen ville næsten ingen ende tage, da den nye gymnasiereform for et år siden endelig var en realitet.

Man kan med rette spørge, om GL til næste overenskomstforhandling skal arbejde for at hæve eller sænke lønnen, måske endda fjerne adjunkt/lektor-undervisningstillæg, TR-tillæg eller diverse overgan

I Gymnasieskolen nummer 4, 2017 skriver Steen Beck om perspektivet i gymnasiereformen på baggrund af erfaringerne fra 2005. Det er en kronik med mange gode oplysninger og overvejelser.

Arbejdsmiljøet er et vigtigt indsatsområde for Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) arbejdspladsudvalg (APU). Vi har i år især fokuseret på deltidsarbejde, eksamensforhold og stress.

Tillad mig op til overenskomstforhandlingerne at stille et ubekvemt spørgsmål.

Et stigende antal gymnasier har gode erfaringer med karakterfrihed.

Et lille spøgelse fra 00’erne antog i de forgangne uger skikkelse af Rane Willerslev og deltog på ny i diskussionen om, hvad vi skal leve af i fremtiden.

Antallet af gymnasieelever vokser fra år til år, men det er ikke tilfældet for erhvervsuddannelserne som mangler elever.

Hvis vi ikke gør noget nu, får en meget lille gruppe medlemmer i vores pensionskasse på tirsdag held til at indføre en misforstået og irrationel miljøpolitisk dagsorden, som kan ramme vores pengepu

Hovedbestyrelsens udspil til OK18-krav har været til 'reality check'.

Hvad betyder nedskæringer og forringelser i overenskomsten for den daglige undervisning?

Lærere der underviser i fysik, biologi og kemi på htx er dårligere lønnet end deres kolleger på stx. Det er ikke rimeligt.

I reformens udkast til de gymnasiale læreplaner foreslås internet til eksamen tilladt over en bred kam.

Rektorforkvinde Anne-Birgitte Rasmussens svar til Jan Maintz er under al kritik.

Gymnasieskolen nummer 1 indledte en veritabel krig mod karakterer, hvor et hav af påstande skal underbygge, at elever ikke længere skal have karakterer.

Anne-Birgitte Rasmussens svar til mig i sidste nummer af Gymnasieskolen bringer os ikke videre. Svaret er nedladende, fordrejende og gennemsyret af tomme floskler.

Anne Smedegaard påpeger over for Gymnasieskolen, at feedback og velfungerende skriveværksteder på gymnasierne er ressourcekrævende.

Som medlem af undervisningsminister Merete Riisagers ’tværfaglige, koordinerende læreplansgruppe’ har jeg behov for at nedfælde nogle tanker hvorfor det er nødvendigt at nedsætte en såd

Foreningen Danske Gymnasier foregiver med sit navn at repræsentere og varetage alle danske gymnasiers interesser og værdier, men det gør foreningen ikke, og derfor bør den skifte navn.

Ane Qvortrup svarer på mit indlæg om genre i Gymnasieskolen nummer 11, dog uden rigtigt at svare. Mig forekom det, at den såkaldte kronik var en reklametekst. Hun nøjes med en ordbogsdefinition.

Jeg vil med dette indlæg opfordre til, at man, såfremt man melder sig som censor på SRP, undlader samtidig at planlægge ferie i januar måned.

Hvid jul får vi nok ikke i år, men julestemnings-barometeret slog alligevel voldsomt ud i går d.

Jeg undrer mig over Ane Qvortrups såkaldte kronik i Gymnasieskolen  nummer 10.

I sidste nummer af Gymnasieskolen gør Anders Raastrup Kristensen, ledelsesforsker og angiveligt vidende om ledelse i gymnasiesektoren, sig klog på gymnasielærernes opgaveoversigter.

Retorik er på vej frem i gymnasiet. Spørgmålet er om man ikke skulle gøre det obligatorisk. Det er der nemlig mange gode grunde til.

Åbent brev til undervisningsminister Merete Riisager, partiernes uddannelsesordførere og Hanne Leth Andersen, formand for regeringens arbejdsgruppe om den nationale sprogstrategi:

Den offentlige sektors fremtid bliver et omdrejningspunkt ved de kommende overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte i 2018.

Det er ikke længe siden, at vi kunne læse den overskrift. Den kom bag på os alle, og den er ikke lige til at glemme!

I særnummeret af Gymnasieskolen 9, 2016, præsenterer Tage Søndergaard Kristensen (TSK) resultaterne fra den omfattende undersøgelse af Professionel Kapital på mere end 100 danske gymnasier, som GL

Sider