Alle blogindlæg

Blogindlæg

Ny inspiration er altid godt - specielt hvis man kan anvende det i undervisningen.

Blogindlæg

Kære Frederik Drews

Blogindlæg

Så nærmer skoleåret sig sin afslutning. Eleverne har fået deres blå bøger og deres studenterhuer til opbevaring, indtil den skal på hovedet.

Blogindlæg

Min matematikkollega og jeg som dansklærer har nu i 3 år samarbejdet om en klasse med matematik i studieretningen.

Blogindlæg

Planerne for næste skoleår er ved at blive lagt, og vi overvejer, hvad og hvor meget vi gerne vil lave i ’17-’18. Nogle overvejer at gå på deltid, og de fleste er formodentlig kvinder.

Blogindlæg

Jeg skrev i starten af året om, hvordan jeg ville eksperimentere med det skriftlige arbejde på mit kemi A-hold.

Blogindlæg

Undervisningsminister Merete Riisager udtalte på gymnasieskolen.dk, at gymnasier

Blogindlæg

Ifølge udkastet til ny læreplan for Almen Sprogforståelse (AP) skal eleverne have en karakter, der tæller med på eksamensbeviset. Det er der flere problemer i.

Blogindlæg

Jeg fik et nyt ord i mit ordforråd i sidste uge på Danmarks Læringsfestival: Todding.

Blogindlæg

I de sidste fire uger har vi i programmet ”Drengen mod pigerne” på TV 2 kunnet følge en gruppe 3.G-elever på Brønderslev Gymnasium i jagten på studenterhuen og ikke mindst deres engagerede læreres

Blogindlæg

Hvordan kan man argumentere for de nedskæringer, som sker i dag på gymnasieområdet?

Blogindlæg

Som canadisk indvandrer i Danmark har jeg altid været optaget af spørgsmål vedrørende integration og identitet.

Blogindlæg

Jeg har lige været på et seminar om sikkerhed arrangeret af Google. Det var tankevækkende på flere måder.

Blogindlæg

”Synlig læring” er det buzzword, man skal føre sig frem på i dag, hvis man ønsker at blive taget alvorligt i undervisningsverdenen.

Blogindlæg

Kære Merete Riisager

Blogindlæg

Jeg tror altid, jeg har været optaget af problemstillinger vedrørende de introverte elever og instinktivt fornemmede, at karakterer ikke bør/skal være afhængige af, hvorvidt man tør ”sige

Blogindlæg

”At lære at læse er vigtigt, for det er en verden, der åbner sig. Ordblinde skal have lidt mere hjælp. Det bør vi kunne give dem i et samfund som det danske.”

Blogindlæg

Ind imellem dukker der forskningsrapporter, artikler og ph.d-afhandlinger op, som er interessante i forbindelse med undervisning i gymnasiet.

Blogindlæg

Må jeg få lov til at erklære min kærlighed til personalets forskellighed på gymnasierne.

Blogindlæg

Med en mine, der virkede troværdig, proklamerede en elev: ”Jamen jeg har det hele inde i hovedet!” Lige inden havde jeg prikket lidt til hende, fordi hun aldrig sagde en dyt i timerne.

Blogindlæg

I ungdomsuddannelserne er mistilliden til lærerne stor. OK 13 og ”normalisering” i gymnasiesektoren var et klart billede på, at ”man” (politikerne/embedsmændene) mente, at ”usynligt arbejde” dvs.

Blogindlæg

Jeg er en stor fortaler for at lade elever arbejde sammen om skriftlige opgaver, både om selve opgaveskrivningen og om at give hinanden konstruktive input undervejs mens de skriver - det

Blogindlæg

En god lærer påvirker sine elever og får ofte en vis betydning for deres valg i livet. Sådan har jeg altid forstået lærerrollen. Det er helt elementært.

Blogindlæg

For nylig var forhenværende undervisningsminister Christina Antorini (S) ude at klage over den borgerlige regerings besparelser på uddannelsesområdet.

Blogindlæg

Når jeg taler med kolleger rundt om i landet, kommer jeg ofte til at tænke på begrebet "den perfekte storm" - idéen om, at bestemte vejrmæssige faktorer i kombination skaber en drastisk forværring

Blogindlæg

Jeg ved ikke, om det er sådan i alle erhverv. Jeg ved faktisk ikke engang, om alle gymnasielærere har det som mig, men jeg tror, at der er mange, der har.

Blogindlæg

GL's krav om fastholdelse af lærerkompetencer og stramning heraf vil paradoksalt nok betyde dårligere kvalitet for matematikfaget.

Blogindlæg

Jeg hørte Bill Rankin, et af de store navne inden for it i undervisningen, holde oplæg i sidste uge.

Blogindlæg

En gruppe dansklærere med en drøm mødtes en dag på lærerværelset. Drømmen var enkel, men dog kompleks:

Blogindlæg

Danmark er klart med i førerfeltet, når det gælder brug af IT I undervisningen.

Sider