Nyhed

2.000 færre elever søger ind på gymnasiet

Selv om det stadig er populært at gå i gymnasiet, så får gymnasierne 2.000 færre ansøgere i år. Det skyldes dog også, at der bliver færre unge.

20. marts 2017 af Johan Rasmussen
Ungdomsårgangene falder, og det betyder også færre studenter i fremtiden. Foto: Jacob Nielsen.

Rundt regnet vil der blive oprettet 70 færre klasser på de danske gymnasier efter sommerferien.

Det viser søgetallene til ungdomsuddannelserne, som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort i dag.

Samlet set er der 2.000 færre elever, som i år vælger en gymnasial uddannelse som første prioritet på deres ansøgning.

En del af forklaringen er dog, at ungdomsårgangene bliver mindre. Der er ganske enkelt færre elever, som afslutter 9. og 10. klasse i år end sidste år.

Samtidig er der dog også et beskedent fald i andelen af unge, som søger ind på gymnasiet efter grundskolen. I år er tallet 74 procent, mens det sidste år var 74,3 procent.

Hhx og hf stiger
Hf er blevet mere populært blandt de unge, mens andelen af unge, som søger ind på stx, igen i år er faldet. Andelen af unge, som søger ind på hhx, er steget, men på grund af, at der i alt er færre unge, som søger en gymnasial uddannelse, får hhx-skolerne alt i alt også færre ansøgere i år. 

I alle fem regioner er der færre ansøgere til gymnasierne.

“Det giver nogle udfordringer på flere skoler, når der bliver færre ansøgere, samtidig med at nedskæringerne rammer hårdt på gymnasierne. Det kan specielt blive en udfordring for mindre skoler. Det er meget vigtigt, at politikerne prioriterer, at der også i fremtiden er gode muligheder for, at de unge kan tage en uddannelse uden for lang transporttid,” siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Annette Nordstrøm Hansen.

Pæn søgning, trods alt
Formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, synes i første omgang, at det er positivt, at der stadig er så forholdsvis mange unge, som ønsker en gymnasial uddannelse.

“Der har fra blandt andet politikere været skabt en fortælling om, at det nærmest var hul i hovedet at tage en boglig uddannelse, og på den baggrund er søgningen til gymnasierne trods alt meget pæn,” siger hun.

Når det er sagt, så erkender hun, at det er en udfordring, at færre unge samlet set søger ind på gymnasierne.

“Flere steder skal man tilrette skolerne efter færre elever. I dag har gymnasierne et mangfoldigt tilbud til eleverne, og der ligger en udfordring på flere skoler for at kunne opretholde det i fremtiden,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun håber, at de enkelte fordelingsudvalg nu vil samarbejde om at lave en fordeling af elever, som også tilgodeser små gymnasier, som har fået færre ansøgere.

Læs: På Fyn passer de store gymnasier på de små

Flere søger ind på eux
Igen i år er der sket en stigning af elever, som søger ind på eux. Af de elever, som søger ind på en erhvervsuddannelse, ønsker 30 procent nu at tage en eux.

18,5 procent af eleverne, som forlader 9. og 10. klasse i år, ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Det er stort set det samme som sidste år, og dermed kan det se ud, som om at der er sat en prop i de vigende søgetal til erhvervsuddannelserne.

Færre elever i alle regioner

Faldet i antallet af elever, som søger en gymnasial uddannelse i år i forhold til 2016:

  • Hovedstaden: 434
  • Midtjylland: 661
  • Nordjylland: 335
  • Sjælland: 354
  • Syddanmark: 373
  • I alt: 2.157 færre elever

 

Kun hf får flere elever

Forskellen på antal elever, som søger ind på de enkelte uddannelser i forhold til sidste år:

  • Stx: 1.909 færre elever
  • Hhx: 223 færre elever
  • Htx: 329 færre elever
  • Hf: 304 flere elever

 

Kommentarer

fre, 24/03/2017 - 12:51
David Jessen
Lektor
Thisted Gymnasium STX og HF

Jfr. regerings argumentation for at nedskære. Altså at gymnasiernes bevilling i perioden 2008-2015 var steget med 31%, uden hensyntagen til at dette skyldtes et markant stigende elevtal. Må man vel konkludere følgende:
De 2.000 færre elever svarer til et fald på 5%. Altså er nedskæringsmålet på 5,5% i år næsten nået! Altså må taxameteret for STX nødvendigvis kun falde med 1/2%. For HF når de 2% nedskæring i år ved at hæve taxameteret med 3%
Jeg for min del har naturligvis fuld tillid til at finans - og undervisningsministeriet straks justerer taxameternedskæringerne. Da alt andet ville udstille regeringen som dybt uvederhæftig. 

Tilføj kommentar

Brugeroplysninger
Email-adressen vises ikke på sitet, men gør det muligt for os at kontakte forfatteren.
Kommentér uden forsinkelse.
Brug Facebook
log ind eller registrer
dig her.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.